Балалар бақшасын ашу


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Балалар бақшасын
ашу
{ Орындаған: Әміржан Т
Сакенова
А ТО-411
Тексерген: Есенбекова З.Ж.
Мазмұны
Резюме
Кіріспе
Жобаның тұжырымдамасы
Өнімнің сипаттамасы
Өндірістік бағдарламалар
Маркетинтік жоспар
Техникалық жоспарлау
Жобаны іске асыру
Жалпы және әкімшілік шығыстар
Резюме
Жобаның тұжырымдамасы балалар бақшасы қызметтерін көрсету кәсіпорындарын
құруды қарастырады.
Кәсіпорын қызметінің мәні болашақ ұрпақты тәрбиелеу саласында сапалы және кәсіби
қызмет көрсету болып табылады. Жоспарланып отырған кәсіпорынның нысаналы тобы
орташа табысы бар отбасылары болып табылады.
Балалар бақшасында балалардың жалпы саны 100-ға дейінгі 5 топ ұйымдастыру
жоспарлануда. Осындай балалар санын ескере келе балалар ба қшасыны ң т үсімі жылына
50 800 мың теңгені құрайды (2015-2018 жж.).
Жоба бойынша жалпы инвестициялық шығындар мыналарды қамтиды:

Шығыстар, мың теңге 2 015

Негізгі капиталға
12 711
инвестициялар
Айналым капиталы 3 861

Барлығы 16 572
Жобаны қаржыландыруды жоба бастамашысының өз қаражаты есебінен сияқты
қарыз капиталы есебінен де жүзеге асыру жоспарлдануда.

Қаржыландыру көзі, мың теңге Сомасы Кезең Үлесі

Өз қаражаты 4 972 01-06.2015 30%
Қарыз қаражаты 11 601 01-06.2015 70%
Барлығы 16 572   100%
Кредиттеудің мынадай шарттары
қабылданды:
Кредит валютасы теңге
Пайыздық ставка, жылдық 12%
Пайыздар мен негізгі борышты төлеу ай сайын
Пайыздарды өтеудің жеңілдікті кезеңі,
ай
Негізгі борышты өтеудің жеңілдікті
кезеңі, ай
тең
Өтеу түрлері
үлестермен
Кіріспе
Қазіргі уақытта балалар бақшасын ашудың болашағы бар, оның себептері мынадай:
біріншіден, жалпы оң үрдіс адамдардың мемлекеттік балалар бақшасы мекемелерінің

тәрбиешілері бір топтағы балалар санының көптігі және бюджеттің шектеулі болуы
сияқты объективті себептерге байланысты көрсете алмайтын тиісті назарды
балаларына көрсетсе болды өз балаларының тәрбиесі мен бос уақыты үшін ата-
аналардың мүмкіндіктерінің бар екенін және ақы төлей алатынын болжайды;
екіншіден, сапалы және стандарты емес (массаж кабинеті, тіс емдеу кабинеті,

бассейн, хореография студиясы және т.б.) қызметтерді ұсынатын жеке меншік
балалар бақшасының қазірдің өзінде барынша кең тараған құбылыс екенінің растығы;
үшіншіден, жаңа бақшаны ашу инновациялық қызметтерді пайдалануды
қалайтындарды көптеп тартатын болады;
төртіншіден, балалар бақшасы қызметінің бағдарламасына тілдерді оқытудың
инновациялық технологияларын қолданудың енгізілгендігі..
Қалада бизнестің осы түрін ашу үшін барлық мүмкіндіктер бар. Осы уақыт кезеңінде
мемлекеттік сияқты жеке де балалар бақшасының жетіспеушілігі қатты сезілуде,
алайда адамдар өз балаларына барынша қымбат назарды сатып алуға қазірдің
өзінде дайын. Орын босайды деп күту өзекті болмай қалды, халық өз қаражатын өз
балалары үшін «сүйіспеншілік пен адалдыққа» орынды жұмсауға әзір, тек өкінішке
орай осындай өтініш білдіретін орын жеткіліксіз болып отыр.
1. Жобаның тұжырымдамасы
Жобаның тұжырымдамасы бала бақша қызметтерін к өрсететін к әсіпорын құруды к өздейді.
Балалар бақшасында балалардың жалпы саны 100- ға дейінгі 5 топ ұйымдастыру жоспарлануда. Осындай балалар санын
ескере келе балалар бақшасының түсімі жылына 72 000 мы ң те ңгені құрайды (2015жылдан бастап).
Кәсіпорын қызметтердің толық кешенін көрсететін болады – к үту, тәрбиелеу, білім беру. Ұсынылатын қызметтерді ң
түрлері мен нысандары:
Икемді жұмыс кестесі бар жыл бойғы режим;
Көптеген үйірмелер мен сабақтар: Оқыту — тілдер, математика, қисын, т.б..;
Эстетикалық даму— ырғақ, музыка, би, живопись, ән айту;
Педиатр, массаж кабинеті, спорт залы;
Күніне әр түрі режимді қолдану;
Балалар мерекелері мен таңертеңгіліктерін өткізу;
Қуыршақ театрына, драма театрына және балалар қойылымдарына саяхат ұйымдастыру;
Жануарлар мен құстар көрмелеріне саяхат ұйымдастыру.
Осы қызметтер аясы балалардың ата-аналарына ұсынылатын болады ж әне олар өз тілектері бойынша балалары
үшін қажеттісін таңдай алады.
Қызметтерді осы саладағы тәжірибесі мол, өз ісін жетік білетін білікті мамандар к өрсететін болады.
Балалар бақшасы аумағы 200 м2 ала ңда ғы жал ға алын ған үй-жайда орналасатын болады, ауласы бар, онда балалар
алаңын, спорт кешенін және басқа да жабдықтарды орналастыру жоспарлануда.
Идея сәтті іске асырылған жағдайда қаланың басқа аудандарынан да осындай балалар ба қшаларын ашу жоспарлануда.
2. Өнімнің (тауардың) сипаттамасы
Балалар бақшасы қала тұрғындары балаларының бос уақыттарын өткізуді
қамтамасыз етуге деген қажеттілікітерін қанағаттандыру үшін жасалады. Жаңадан
құрылған балалар бақшасының икемді жұмыс кестесі, білікті қызметкерлері, әрбір
баламен жеке жұмыс жасау мүмкіндігі болады. Топта 20 баладан болған кезде әрбір бала ға
жеткілікті назар аударылатын болады.
Болашақ жас клиентерге компания ауқымды қызметтер аясын ұсынады. Бос уақытты
өткізу қызметі жұмыс басталған 8.00 сағаттан бастап «со ңғы клиент» келгенге дейін
белгілі стандарт бойынша жүргізіледі, оған сәбилерді 4 рет тама қтандыру, ойындар мен
сабақтар өткізу, серуендеу, күндізгі ұйқы, балаларды ң бос уақытын ұйымдастыру кіреді.
Тамақтандыру таңертеңгі асты, түскі асты, түстен кейінгі тама қ және кешкі асты
қамтиды. Барлық тамақ өнімі жоғары сапалы, белгілі д әрумендер құрамы бар және
балалардың ерекшеліктері (аллергиялық әсер ету және т.б.) ескеріледі, ас м әзірі әр кезе ңге
арналып жасалады.
Балалардың күндізгі ұйқысы (15.00-ден 16.00-ге дейін) балалар бақшасыны ң күнделікті
міндетті шарты болып табылады, ол балалардың мы қты денсаулы ғы мен жа қсы дамуын
қамтамасыз етеді.
Олардың ой-өрісін дамытатын ойындар, ұйірмелер, дене шыны қтырулар (жатты ғу, спортты қ ойындар)
өткізу үшін арнайы әдістеме әзірленген. Жарыстар ұйымдастыру, театрлар ға, жануаралар, құстар
көрмелеріне саяхаттар және т.б. қарастырыл ған. Балалар мерекелерін (Жа ңа жыл, балаларды ң ту ған
күндері және т.б.) мен таңертеңгіліктер (ата-аналарды ң келісімімен) өткізіледі. Сондай-а қ
ата-аналармен және олардың балаларымен бірге пикниктерге шы ғу ға болады ( қалаулары бойынша).

Балалар бақшасының бірінші оқу жылында ғы ма қсаты а ғылшын тілін о қыту әдітемесін енгізу болып
тбылады.

Кіші топтар – балалардың қарым-қатынасы, әңгімелер, ертегілер о қу.

Орта топтар – қарым-қатынас тілін дамыту де ңгейін к өтеру, е ңбекке, патриотты қ сезімге т әрбиелеу.

Дайындық тобы – мақсаты – дене тәрбиесі және сана-сезімін т әрбиелеу, қарым- қатынас тілін дамыту.
 
3. Өндірістер бағдарламалары
Балалар бақшасында балалардың жалпы саны 100-ға дейінгі 5 топ ( әр топтан 2-ден:
кіші, орта және дайындық) ұйымдастыру жоспарлануда. Жұмыс уа қыты – аптасына 6
күн, дүйсен, біден сенбіге днйін, 8-ден 20.00-ге дейін. Осындай балалар санын ескере келе
балалар бақшасының түсімі жылына 50 800 мың теңгені құрайды (2015-2018 жж.).
Топтарды біртіндеп толықтыру ескерілген.

2017 -
Көрсеткіш\Жыл 2 015 2 016
2018
Топтардың орташа
70% 98% 100%
толықтырылуы
Көрсентілген қызметтен
34 020 43 450 50 800
түсім, мың теңге

1-кесте – Топтардың жоспарлы толықтырылуы және жобаны жылдар бойынша сату
бағдарламасы
Жобаның бірінші жылында топтар бірінші айда 55%-дан басталып 75%
толықтырылатын болады деп болжануда. Жобаны ң содан кейінгі жылдарында
топтарды 100% дейін толықтыру ға жеткізу жоспарлануда.

1 балаға төленетін ақы айына 40 мы ң те ңгені құрайды. Қызметтерді ң құны
кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін ж әне топтарды ң жеткілікті
толықтырылуын қамтамасыз ету үшін орташа нары қтан т өмен де ңгейде
қабылданды.

Сату бағдарламасын есептеген кезде инфляция назар ға алын ған жо қ, өйткені
инфляцияға байланысты бағаны ң көтерілуі к әсіпорын қызметтері ба ғасыны ң
ұлғаюына әсер ететін болады.
4. Маркетингтік жоспар
4.1 Өнімдер (қызметтер) нарығының сипаттамасы
Көптеген дамыған елдер мектепке дейінгі білім беруге тең қол жеткізу мүмкіндіктерін
жасайды. Бұл қаржыландыру деңгейінде ғана емес (елдің жалпы білім беру бюджетіні ң
9,5), сонымен бірге балалардың толық бір күн болуына немесе қыс қа уа қыт болуына
негізделген мектепке дейінгі тәрбиенің әр түрлі үлгілерін құрудан көрінеді: міндетті
аналар мектебі, сәбилерге, 3-тен 5-ке дейінгі балаларға арналған мектептер, ойын
топтары, балаларды қарау және күту топтары.
Қазақстан Республикасында мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытудың жай-к үйі
Қазақстанда мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуды қамтамасыз ететін «Балапан»
бағдарламасы қолданылуда.
«Балапан» бағдарламасын іске асыру мақсатында өңірлерде 35 бала ба қша салынды,
1 534 мектепке дейінгі ша ғын-орталы қтар құрылды, 137 жеке меншік балалар
бақшасы ашылды.
Бұдан басқа, бұдан бұрын жекешелендірілген мектепке дейінгі ұйымдарды қайтару,
тұрғын үйлердің 1-ші қабаттарынан ашу, жалға алынған бөлек тұрған коммуналлдық
меншік ғимараттарын босату, өзге де ғимараттар мен орын-жайларды беру есебінен 172
балалар бақшасы ашылды.
4.1 Нарықты дамытудың болжамды бағалары, күтілетін өзгерістер

Астана қаласы әкімдігінің мәліметтері бойынша астанада ғы мектепке дейінгі біліммен
қамтылған балалардың жалпы контингенті – шамамен 16 мы ң адам. Алайда, 6 жас қа дейінгі
35 мың бала қаладағы балабақшаларға кезекке тіркелген.

Әкімдікте бұл жағдайды сұраныстың ұсыныстан не ғұрлым жоғары екендігімен т үсіндіреді.
Атап айтқанда, Астанада жаңа туған сәбилердің саны жылдан жыл ға ұл ғаюда.
Мәселен, 2010 жылы 16 482 бала дүниеге келген, б ұл өткен жыл ғыдан 369 с әбиге к өп

1-сурет – Астана қаласында туған балалардың саны,
адам

16,600
16,400
16,200
16,000
15,800 16,482
15,600 16,113
15,400
15,200 15,331
15,000
14,800
14,600
2008 ж 2009 ж 2010 ж
4.2Маркетинг стратегиясы

Жобаланып отырған балалар бақшасының басты мақсаты нарыққа өту ж әне онда одан әрі т ұра қтау болып

табылады. Балалар бақшасының негізгі қызметтері т әрбиелеу қызметтері болып табылады, одан кейінгі

қызметтер аясы соның айналасында өрбиді. Сондықтан да маркетингтік стратегияда негізгі к үш білікті

кадрлар іріктеуге және бос уақыттың жан-жақты болуына бағытталуда. Б ұл к әсіпорынны ң б әсекелестік

басымдықтарының бірі болып табылады.

Бақшаны ұйымдастыру үшін басшылық бірнеше стратегияны қолданды:

сегменттеу стратегиясы, ол қызметтерді іске асырған кезде қанша нары қ сегменттерін аны қтау қажеттігіне

мүмкіндік береді;

даму стратегиясы мен қызметтерді жылжыту, ол өсу міндеттерін қазірді ң өзінде игерілген нары қта іске

асырылатын жаңа қызметтер өндірісі есебінен шешуді болжайды;

жаңа қызметтер құруды болжайтын инновациялар стратегиясы.

5. Техникалық жоспарлау

5.1 Технологиялық процесс

Жобаны іске асыру процесінде:
ой-сананы дамыту сабақтары мен еркін ойындар (ойыншы қтар, ке ңсе, әдістеме құралдары,
балалар жиһазы мен жабдықтар); сондай-ақ музыка аспабы бар ж ұмыс орындары, дене
шынықтыру сабақтары мен қозғалыс ойындары үшін;
ұйықтау үшін (кереуеттер, бір балаға кемінде 2 төсек-орын жиынты ғы ),
сыртқы және ауыстыру киімдері үшін (жеке шкафтар, балалар дивандары),
тамақ ішу үшін (ыдыс-аяқ, құралдар, жиһаз);
санитарлық-гигиеналық рәсімдер үшін (горшоктар мен унитаздар, орамалдар, шаруашылы қ
жабдықтары).

Оқыту және тәрбиелеу бағдарламасы жас топтары бойынша жасал ған. Ол балаларды ң дене ж әне
психикалық дамуының төрт түрлі өсу кезе ңін қамтиды:
бөбектік жас – туғанынан 2 жасқа дейін (бірінші ж әне екінші б өбектік жас тобы);

мектепке дейінгі сәбилер жасы – 2-ден 4 жас қа дейін (бірінші ж әне екінші с әбилер тобы);

орта жас – 4-тен 5 жасқа дейін (орта топ);

ересек мектепке дейінгі жас – 5-тен 7 жас қа дейін (ересектер ж әне мектепке дайынды қ топтары).

Бағдарламаның әрбір бөлімінде балалардың дене және психикалы қ жас ерекшеліктеріне сипаттама

беріледі, тәрбиелеу мен оқытудың жалпы және арнайы міндеттері, балаларды ң өмір жолын

ұйымдастыру ерекшеліктері айқындалды, қажетті ұсынымдарды, о қыту процесінде өмірлік

маңызды білім мен дағдыны қалыптастыру және оны к үнделікті өмірде дамыту қарастырылды.

Бағдарламада балалар мерекелерін, ойын-сауы қтары мен бос-уа қыттарын ұйымдастыру жолдары

жасалды. Дамудың үлгі деңгейлері айқындалды, онда сәбиді ң мектепке дейінгі мекемеде бол ған

әрбір жылының соңына қол жеткен жетістігі көрсетіледі.

Бағдарлама педагогикалық процесте пайдалану ұсынылған әдеби және музыкалы қ шы ғармалар,

дидактикалық және еркін ойындар тізбелерімен сүйемелденіп отырады.
Жоспарланған кәсіпорынды аумағы 240 м2. астам жалдамалы
орын-жайда орналастыру жоспарлануда. Жанынан балалар алаңы
орналасатын болады, онда қажетті ойын жабдықтарын орналастыру
жоспарлануда.
Жалпы үлгідегі БОО ойын алаңының мөлшері: ясли жасындағы
балалар үшін бір орынға 7,5 м2 , мектепке дейінгі жастағы балалар
үшін - 7,2 м2 қабылдау қажет.
Топтық ұяшықтар орын-жайларының алаңы:

шешінетін орын (қабылдау) – алаңы 18 м2 кем емес;

топтық (ойнау) - алаңы 50 м2 кем емес (ясли топтары үшін 1 балаға

2,5 м2 кем емес, мектепке дейінгі топтарда 2,0 м2 кем емес
есебімен);
буфет - алаңы 3,8 м2 кем емес;

ұйықтайтын бөлме – алаңы 50 м2 кем емес (ясли топтары үшін 1
балаға 1,8 м2 кем емес, мектепке дейінгі топтарда 2,0 м2 кем емес
есебімен);
әжетхана - алаңы 16 м2 кем емес (ясли топтары үшін 1 балаға 0,8 м2

кем емес).
Жалдау шартын ұзақ мерзімді негізде бір жылдан астамға (кем
дегенде) жасасу қажет, бұл жалдау шартын Жылжымайтын мүлік
орталығында міндетті тіркеуді талап етеді. Бұлайша болмаған
5.3 Жабдық және инвентарь
Атауы Саны
Екі деңгейлі кереует 40,0
Қарапайм кереует 20
Ойындықтарға арналған қабырға шкафы 10
Орын-жай үшін ойын ойнау кешені 4
Балалар алаңы (көше кешені) 4
Спорт кешені 2
Шешіну үшін 4-секциялы шкаф 30
Үстел, орындықтарымен бірге 30
Ойын ойнау жиһазы жиынтығы 10
Орын-жайға арналған орындықтар 7
Шағын орындық 120
Сатылы ойындар 3
Құм алаң 4
Тербелу-балансирі 5
Әткеншек 1
Ойын жиһазы 5
Ас үй жиһазы 1
Кір жуатын машиналар 2
Ыдыс-аяқ, құрал 1
Жабдықтар мен инвентарьдың жалпы құны 12 711 мың теңгені құрайды.
Жабдықтарды сатушы «Папа Карло» ЖШҚ, РФ.
Коммуникациялық инфрақұрылым
Жобада қажетті коммуникациялық құрылымы бар (электр-, жылу- және сумен жабдықтау,
телефон байланысы) орын-жайды жалдау көзделген.
6. Ұйымдастыру, басқару және құрам

Кәсіпорынға директор жалпы басшылық жасайды. Директордың орынбасары
өндірістік (тәрбиеші, әдістемеші, педиатр, күтуші) және қызмет көрсетуші
құрамға басшылық жасайды..
Кәсіпорынның ұйымдастыру құрылымы төменде ке,лтірілген түрлерден тұрады.

Директор

Директордың
Бас бухгалтер
орынбасары

Әдістеме Бухгалте
Күтуші Тәрбиеші Педиатр
ші р

Қызмет
Хореогра
көрсетуш Ұстаз Логопед
ф
і құрам
7. Жобаны іске асыру

ҚҚС ҚҚ
Ауыспалы -сыз С-пен
мың
Тамақтану (бір айға) теңге 5,4 6,0

Тұрақты
мың
Жалақы теңге 24 24

мың
Тұрақты шығыстар теңге 5,3 5,9
Барлығы 1 балаға арналған
шығыстар 34,8 36,0

Осылайша, 1 баланы ұстауға арналған шығыстар 36 мың теңгені
құрайды. Кәсіпорын қызметтерінің 45 мың теңге мөлшеріндегі бағасы
бойынша 1 балаға есептелген кіріс 9 мың теңгені құрайды.
8. Жалпы және әкімшілік шығыстар
1-кесте – Кәсіпорынның бір айдағы жалпы және әкімшілік
шығыстары

Шығындар 2015 2016 - 2018
ЕТҚ 2 533 2 896
Банк қызметтері 10 10
Орын-жайды жалдау 240 м2 440 440
Электр энергиясы 20 20
Жылумен жабдықтау 40 40
Сумен жабдықтау + кәріз 100 м3 10 10
ПИК қызметтері 28 28
Интернет, байланыс қызметтері Мегалайн 27 27
Кеңсе тауарлары 5 5
ОС қызмет көрсету және
жөндеу 15 15
Жарнамаға арналған
шығыстар 15 15
Өзге де көлденең шығыстар 15 15
Барлығы 3 158 3 521
Еңбекақы шығыстарының есебі

Қызм Есептеу
Саны ЕТҚ
етақы ге
Лауазым
Әкімшілік-басқару құрамы
1 Директор 1 130 130 143
2 Директордың орынбасары 1 85 85 93
3 Бас бухгалтер 1 80 80 88
4 Бухгалтер 1 60 60 66
Өндірістік құрам
1 Меңгеруші 1 70 70 77
2 Тәрбиеші 6 55 330 363
3 Күтуші 6 50 300 330
4 Музыкант 1 80 80 88
5 Педиатр 1 80 80 88
6 Хореограф 1 80 80 88
7 Ағылшын тілінан ұстаз 1 80 80 88
8 Логопед 1 80 80 88
9 Әдістемеші 1 80 80 88
Қызмет көрсетуші құрам
1 Аспазшы 2 65 130 143
2 Асхана жұмысшысы – ыдыс жуушы 3 50 150 165
3 Кір жуушы 1 50 50 55
4 Дәліз жұмысшысы 2 50 100 110
5 Еден жуушы 2 45 90 99
Қосалқы құрам
1 Күзетуші 3 40 120 132
2 Сантехник - электрик 1 40 80 88
3 Шаруашылық меңгерушісі 1 50 50 55
9. Әлеуметтік-экономикалық және экологиялық әсер

1 Жобаның әлеуметтік-экономикалық мәні
Жобаны іске асыру кезінде мынадай міндеттерді шешу көзделген:
жаңа жұмыс орындарын құру, бұл жұмысшылардың тұрақты пайда табуына мүмкіндік береді;
мектепке дейінгі білім беру саласында сапалы қызметтер көрсету;
Астана қаласының бюджетіне салықтар мен басқа да аударымдардың түсуі (7 жылда 90
млн.теңгеден астам).

Әлеуметтік әсерлердің арасынан мыналарды бөліп көрсетуге болады:

Халықтың жас ұрпақты мектепке дейінгі мекемелерде тәрбиелеу қызметтеріне деген
сұранысын қанағаттандыру.

 

2 Қоршаған ортаға әсер

Жобаның идеясы қоршаған ортаны қайткенде бір түбірінен өзгертуді көздемейді.

 
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!

Ұқсас жұмыстар
«Айгөлек» балабақшасының бизнес жоспары
Бизнес жоспарБалалар бала Бақшасын ашу
Ландшафт дизайн саласы бойынша монохронды гүлзарлар
Балаларды табиғатпен таныстырудағы әдіс - тәсілдер
Балалар футбол клубын ашу Бизнес-жоспар
Балаларға арналған ақуызды сүт өнімдері
Сауат ашу сабағына қойылатын талаптар
Сауат ашуға арналған дидактикалық материалдар
Ы. Алтынсарин. «Қыпшақ Сейітқұл»
Балалардың және жас жеткіншектердің дамуына маңызды фактор - құрбылар қауымдастығы
Пәндер