Өсіңкілік қатарлары


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Өсіңкілік
қатарлар

Слямбекова М.
ФН-407
Жоспар:
Өсің
кілік қ
Өсі атарла
ңкілік р турал
қатард ы түсі
Дин ың т ү нік
амика рлері
аналит қ а т арлары
икалық ның
көрсет (талда
кіштер малы)
қатарл і және
ары н т динами
алдау т ка
әсілдер
і
I.Өсіңкілік қатарлар
Қоғамдык кұбылыстар мен процестер әрқашанда
даму үстінде болады, сол себебті әр дайым
өзгеріп отырады. Мысалы, халыктың саны мен
оның құрамы, өндірілген өнімнің көлемі , еңбек
өнімділігі , орташа еңбекакы мөлшері және т.б.
көрсеткіштер уакытка байланысты өзгермелі
болады. Сондыктан статистиканың алдында
койған басты міндеттерінің бірі -республика
өміріндегі құбылыстар мен процестердің уакытқа
сәйкес өзгеруін зерттеу болып табылады. Оны
өсіңкілік қатарлардың көрсеткіштеріне талдау
жасау арқылы жүзеге асырылады. 
Өсіңкілік Қоғамдық
қатарлар деп
статистикалык
құбылыстар
көрсеткішгерді мен
ң, яғни процестердің
құбылыстардың шамасын,
, процестердің
уакытқа карай мөлшерін
өзгеруін сипаттайтын
сипаттайтын көрсеткіштің
сандық мәндер
тізбегін
белгілі бір
айтады.  уакыттағы
әрбір сандық
Құбылыстар мен процестер болып
өткен уақыттың мерзіміне қарай.
өсіңкілік катарлар

Бір     мезгілді     Уакыт аралықты
өсіңкілік    катарды өсіңкілік катарлар
ң     накты     деп құбылыс
сандык     мөлшерінің
шамалары белгілі бір уақыт
құбылысгың  белгілі   (тәулік, ай, тоқсан
бір    сәттегі,   яғни   және жыл) ішінде
тәулікті,айдың,  қандай
жылдың басында шамада болғаныи
немесе аяғында сипаттайтын
болған жағдайыи көрсеткіштерді
сипаттайды. айтады. 
II.Өсіңкілік қатар
түрлері

Өсіңкілік катарлар негізгі  екі 
бөліктен  (элементттен)
тұрады

 қатардың  уақыт
дәрежесі көрсеткіш
Өсіңкілік қатарлар уакыт мерзіміне және онда
көрсетілген көрсеткіштерге байланысты толық
және толық емес болып екіге бөлінеді.
Егер өсіңкілік катардың көрсеткіштері уакыт
мерзіміне карай бірінен соң бірі үзіліссіз келетін
болса , онда ол толық өсіңкілік катарға жатады.
Егер өсіңкілік катардың көрсегкіштері уақыт
мерзіміне карай әр түрлі аралыкта берілсе, яғни
әр түрлі уақыт мөлшері арқылы сипатталатын
болса, онда оны' толық емес өсіңкілік
қатар деп аталады..
Өсіңкілік катарлар накты (абсолютті), катысты және
орташа шамалар болып үшке бөлінеді.
Нақты (абсолютті) шамалар өсіңкілік катардың
дәрежесі ретінде әрбір уақыт мерзіміне байланысты оның
қалай өзгергендігін көрсетеді. Нақты шамалы өсіңкілік
катарға мысал ретінде жоғарыда көрсетілген
көрсеткіштерді алуға болады.
Қатысты шамалы өсіңкілік қатар екі уақыттың
нақты шамаларын бір-бірімен салыстыру арқылы пайда
болады.
Орташа шамалы өсіңкілік катарар деп коғамдық
құбылыстар мен процестердің белгілі бір белгісі бойынша
уақыт мөлшеріне карай сандык көрсекіштерінің орташа
өзгеруін сипаттауды айтады.
III. Динамика қатарларының аналитикалық
(талдамалы) көрсеткіштері.

Қатардың бірінші мүшесінің мөлшерін
көрсететін у қатарының бастапқы
деңгейі,қатардың соңғы мүшесінің мөлшерін
көрсететін у соңғы деңгей және
қатардың у орта деңгейі болады.Динамиканы ң
аралық және мезеттік қатарының орташа
деңгейін есептеудің әр түрі әдістері қолданылады.
Назарларыңызға
рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Динамикалық қатарлар туралы түсінік және оның түрлері
Динамикалық қатарлар туралы ақпарат
Өсіңкілік (динамикалық) қатарлар
Динамикалық шама түрлері
Өсіңкілік қатарлар статистикада
Өсіңкілік қатарлар
ДИНАМИКАЛЫҚ ҚАТАРЛАР
Өсіңкілік қатардың түрлері
Көкөністердің ауыспалы егістік танабы мен өсіру әдістері
Тісжақ ауытқуларының жіктелісі
Пәндер