Модель және модельдерді тұрғызудың негізгі этаптары
Презентация қосу
СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДОГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
ИНЖЕНЕРІК ТЕХНОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ

Пән: Информатика
Тақырыбы: Модельдерді тұрғызудың
негізгі этаптары

Тексерген:
Рысжанова А.С.
Орындаған:
Дюсенов С.Ш.
Топ:ДЗ-517
Модельдерді тұрғызудың негізгі этаптары
Модель дегеніміз - нақты объектіні, процессті немесе
құбылысты ықшам әрі шағын түрде бейнелеп көрсету.
Модельдеу – объектілерді, процесстерді немесе құбылыстарды
зерттеу мақсатында олардың моделін (макетін) құру.
Біздің өміріміздегі модельдер:
Модель – көрнекі түрде жазбаша жоспар, сызба ретінде
жасалуы мүмкін. Мұндай модель барлық уақытта біздің
ойымызда бейнеленетін прототип пайда болғанға дейін
жасалады. Бір объект үшін әр түрлі модель жасалуы мүмкін.
Модельдің жасалуы зерттеу мақсатына және прототип
жөнінде жинақталған мәліметтердің көлеміне тәуелді болады.
Модельдерді қасиеттеріне қарай мынадай топтарға жіктейді:
1. Қолдану аймағы.
2. Модельде уақыт факторын ескеру.
3. Білім саласына қарай топтау.
4. Модельді көрсету тәсіліне қарай топтау.
Қолдану аймағына қарай модель не үшін және қандай мақсатқа
қолданылады деген сұраққа жауап беру мақсатында оқу, тәжірибелік,
ғылыми - техникалық, ойын, имитациялық тәрізді топтарға жіктеледі.
Оқу моделі – көрнекі оқу құралдары, әр түрлі машықтандырушы,
үйретуші программалар түрінде болуы мүмкін.
Тәжірибелік модель – жобалау объектісінің кішірейтілген немесе өте
майда объектілер үшін олардың үлкейтілген көшірмесі болып табылады.
Ғылыми - техникалық модельдер – процесстер мен құбылыстарды
зерттеу мақсатында құрылады. Оған мысал ретінде электрондардың
жылдамдығын үдеткіш – синхротрон, найзағайдың разрядын
бақылаушы құрал және теледидар тексеруге арналған стендтерді
айтуға болады.
Ойын модельдеріне - әскери, экономикалық, спорттық ойындар
жатады. Бұл модельдер әр түрлі жағдайда объектіні бақылауға
жаттықтырады. Ойын модельдері адамдарға әр түрлі жағдайда
психологиялық көмек көрсетеді.
Имитациялық модель – шын мәніндегі нақты объектіні өте жоғары
дәлдікпен бейнелей алады. Тәжірибе нақты объектіні зерттеу, бағалау
мақсатында бірнеше рет қайталанады немесе бір мезгілде әр түрлі
жағдайда бірнеше ұқсас объектілермен қатар жүргізіледі. Дұрыс шешім
таңдаудың мұндай тәсілі байқау және қатенің әдісі деп аталады.
Модельді уақыт факторына байланысты динамикалық және
статистикалық деп екі топқа жіктеуге болады.
Статистикалық модель деп объект жөнінде алынған
ақпараттың белгілі бір уақыт бөлігіндегі үзіндісін айтуға
болады.
Динамикалық модель – уақыт барысындағы объектінің
қасиеттерінің өзгерісін көрсету мүмкіндігін береді.
Модельдерді көрсетілу әдісіне қарай материалдық және
ақпараттық болып екі топқа жіктеледі.
Материалдық модельді басқа сөзбен заттық немесе
физикалық деп айтуға болады. Олар түпнұсқаның
геометриялық және физикалық қасиеттерін көрсетеді.
Материалдық модельдердің қарапайым мысалдарына балалар
ойыншықтарын алуға болады.
Ақпараттық модельді қолмен ұстап, көзбен көре алмаймыз.
Себебі, олар тек ақпараттарға ғана құрылады. Мұндай
модельдер қоршаған ортаны ақпараттық жағынан зерттеуге
мүмкіндік береді.
Ақпараттық модель дегеніміз – объектінің, процесстің,
құбылыстың қасиеттері мен күйін сипаттайтын ақпарат
жиынтығын және сыртқы әлеммен өзара байланыс болып
табылады.
Ақпараттық модельге вербальдік модель жатады.
Вербальдік модель дегеніміз – ойша немесе әңгіме
түрінде жасалған ақпараттық модель.
Таңбалық модель деп арнайы таңбалармен, яғни кез
келген жасанды тіл құралдарымен көрсетілген
ақпараттық модельді айтады.
Геометриялық модель – графикалық пішіндер мен
көлемді конструкциялар.
Ауызша модель – иллюстрацияны пайдаланып, ауызша
және жазбаша сипаттаулар.
Математикалық модель – объект немесе процесстің әр
түрлі параметрлерінің байланысын көрсететін
математикалық формулалар.
Құрылымдық модельдер – схема, графиктер мен
кестелер т. б.
Логикалық модель – ой қорытындысы мен шарттарды
талдау негізге алынған іс - әрекеттерді таңдаудың әр
түрлі нұсқалары көрсетілген модельдер.
Арнайы модельдер – ноталар, химиялық формулалар.
Кез келген жұмысты қолға алмас бұрын,
берілгені мен соңғы нәтиже және
орындалатын іс - әрекет кезеңдерін
айқындап алу қажет. Модельдеу кезінде
бастапқы зерттелетін объект – прототип
болады. Модельдеудің соңғы кезеңі шешім
қабылдау болып табылады. Модельдеу
арқылы зерттелген модельдің жаңа
объектісін құруға, бар объектіні
жақсартуға немесе қосымша ақпарат алуға
болады. Модельдеудің негізгі кезеңдері
есептің қойылу шарты мен мақсатына
қарай анықталады.

Ұқсас жұмыстар
Болашақ мұғалімдерді ақпараттық- компьютерлік және математикалық модельдеу негізінде кәсіби дайындау жүйесі
Компьютерлік модель
Мектептегі информатика курсында
Модельдеу модель турлері
Компьютерлік модельдеу түсінігі
Нүкте бұлтын құру
Модель мысалдары
Матрицалық, экономикалық, математикалық модельдеу
Үшөлшемді графиканың түрлері
Арнайы модельдер ақпараттық модель
Пәндер