Шағын бизнес
Презентация қосу
Орындаған:Құрмангалиев Еркебулан
Тексерген:Есенбекова Замзагуль
Группа:ТК-421
ШАҒЫН БИЗНЕС ЖОСПАР
Small business дегеніміз-жалпы шағын
бизнеспен айналысу...Негізгі мақсаты
белгілі бір өнімді сату арқылы пайда
табу жәнеде сол арқылы үлкен
бизнеске жол ашу...
Жоспар
1Бөлім.
Small business өнімдерінің нарықтағы бағасы
2Бөлім.
Small business жүргізілетін орны
3Бөлім.
Өнімдерді пайдаланушылар
4Бөлім.
Бизнесті жүргізудің уақыт кестесі
5Бөлім.
Бизнестің кірістері мен шығыстары
6Бөлім.
Маркетингтік жоспар
7Бөлім.
Бизнес жоспарға қатысушылар
АС АДАМНЫҢ-АРҚАУЫ
Картошкалы пирожкидің
негізгі құрамы
№ Құрамы Бағасы 1 күнге Жалпы
керек бағасы
мөлшері
1 Ұн 220тг 1 қорап 220 тг
2 Тұз 70тг 1 қорап 70 тг
3 Май 380тг 1 бутолка 380 тг
4 Бұрыш 120тг 1 дана 120 тг
5 Картоп 60тг 2 кг 120 тг
6 Сарымсақ 50тг 1 кг 50 тг
7 Дрожа 30тг 1 дана 30 тг
8 Жұмыртқа 15тг 2 шт 30 тг
945 тг 1020 тг
Картошкал
ы пирожки

Күнделікті
қолданылат
ын
қоспалар
Көп уақыт
қолданылаты
н қоспалар
Көп уақыт қолданылатын
қоспалар
№ Қоспа атауы Мин немесе бағасы
макс
қолданылат
ын уақыт

1 Ұн 2 күн 220 тг

2 Тұз 1 апта 70 тг

3 Май 1 апта 380 тг

4 Бұрыш 1 апта 120 тг

5 дрожа 1апта 30 тг

820 тг
Күнделікті қолданылатын
қоспалар
№ Қоспа атауы Қолданылат бағасы
ын уақыты

1 Картоп 1 күн 120 тг

2 Сарымсақ 1 күн 50 тг

3 Жұмыртқа 1 күн 30 тг

200 тг
Сусын
Адамдардын шөлдегенде
ішетін сусыны.Жалпы
күнделікті қолданып жүрген
сусындар ,тиімді бағамен
Сусын қоспасы
№ Қоспа атауы Бағасы Кажет Бағасы
мөлшер
і

1 Сусын ұнтағы 40 тг 6 дана 240 тг

2 Стакан 5 тг 100 дана 500 тг

45 тг 740 тг
Small business өнімін негізгі
пайдаланушылар

студ
ент
ыл ар тер
сатуш
Жұмыс уақыт кестесі
№ Күндер атауы Жұмыстын Орындалат
орындалу ын жұмыс
уақыты
1 Дүйсенбі 11 50 ден 12 Өнімді сату
10 ға дейін
коледжда,қа
лғаны
базарға

2 Сейсенбі Өнімді
әзірлеу
3 Сәрсенбі 11 50 ден 12 Өнімді сату
10 ға дейін
коледжда,қа
лғаны
базарға
№ Күндер атауы Жұмыст Орындалат
ың ын жұмыс
орындал
у
уақыты
4 бейсенбі Өнімді
әзірлеу
5 Жұма 11 50 ден Өнімді сату
12 10 ға
дейін
коледжд
а,қалған
ы
базарға

6 Сенбі Өнімді
әзірлеу
7 Жексенбі демалыс
Бизнес шығысы мен
кірісі
Картошкалы перошки
сатылымы

№ Күндер Орында пайда Шығын
атауы латын
жұмыс
1 Дүйсенбі 100 6000 тг
к.пирож
киді 60
тг ден
сату
2 Сейсенбі 100 200 тг
пирожк
и жасау
3 Сәрсенбі 100 6000 тг
к.пирож
киді 60
тг ден
сату
4 Бейсенбі 100 420 тг
к.пирож
ки
жасау

5 Жұма 100 6000 тг
к.пирож
киді 60
тг ден
сату

6 Сенбі 100 200 тг
к.пирож
ки
жасау

7 Жексенбі демалы
с
18000 820 тг
тг
Сусын сатылымы

№ Күндер Орындала Пайда шығын
атауы тын
жұмыс
1 Дүйсенбі 100 3000 тг 740 тг
ст.сусынд
ы 30 тг
ден сату
2 Сәрсенбі 100 3000 тг 740 тг
картошка
лы
пирожки
жасау

3 жұма 100 3000 тг 740 тг
картошка
лы
пирожки
жасау

9000 тг 2220 тг
92060тг
Маркетингтік жоспар
Маркетинг жоспарлаудағы қазіргі кең тараған ұғымы
инвестициялық жоба немесе бизнес — жоспары. Бизнес –
жоспар – бұл кәсіпорын мақсаттарын көрсететін және
жобаны жүзеге асырғаннан кейінгі сипатын көрсететін
нақты құрылымды жоспарлық құжат.

Ұқсас жұмыстар
БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЛАР: ТЕОРИЯ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕ
Шағын және орта бизнесті несиелеу ерекшіліктері
Туристік бизнесті жоспарлау
Шағын және орта бизнес
Шағын және орта кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау
РЕСПУБЛИКАСЫ НДА ШАҒЫН
Шағын кәсіпкерлік
Бизнес жоспарлаудың мәні, мақсаты
«АқҚар» химиялық тазалау бизнес жоспары
ШАҒЫН БИЗНЕС СУБЪЕКТІЛЕРІНІҢ ҚЫЗМЕТІНЕ САЛЫҚ САЛУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
Пәндер