Қазақ этнопедогогикасының зерттеу әдістер
Презентация қосу
ҚР БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
ЖАРАТЫЛЫСТАНУ – МАТЕМАТИКА ФАКУЛЬТЕТІ
МАТЕМАТИКА МАМАНДЫҒЫ

СӨЖ№2
Тақырыбы: «Қазақ
этнопедогогикасының зерттеу әдістері»

Тобы: Т- 413
Орындаған: Берік Н.
Тексерген: Оралбекова Б.С
Жоспар:
I. Қазақ этнопедогогикасының
зерттеу әдістерінің түрлері;
II. Анықтамасы
III. Фольклорды материалды
зерттеу әдісі
IV. Пайдаланған әдебиеттер.
Зерттеу құралдарына
• зерттеу барысында белгілі бір қорытынды алуға бағытталған, бір
немесе бірнеше метематикалық, немесе логикалық операциялардың
Әдіс теорияға немесе практикаға негізделген түрі.

• белгілі бір операциялар жиынтығының орындалуын қамтамасыз ететін
Процедура іс-әрекеттердің жиынтығы

• күрделі әдіс болып табылады, ол зерттеу барысындағы бірнеше
Тәсіл нысаналы әдістердің жиынтығы

• бір немесе бірнеше әдістер жиынтығына негізделген зерттеу жолдары,
Методик немесе олардың жиынтығына негізделген әдістер
а
а

Методол • зерттеу әдістері, жүйелері мен методтары жөніндегі білімнің жиынтығы
огия

•күрделі құбылыстар мен процестерді зерттеу үшін қажетті техникалық
Жүй құралдар мен методикалардың жиынтығы
е
Қазақ этнопедогогикасының зерттеу
әдістері
Фольклорды Жазбаша Археологиялық
материалды материалдарды материалдарды

Бұл этнопедагогиканың Этникалық тарихты,мәдени
маңызды әдістерінің тарихты қайта жаңғырту үшін
бірі,себебі ақпараттың этнопедагогикада
Өзіндік ерекшелігі бар алуан түрлілігі және археологиялық материалдарды
және қызықты сенімділілігімен зерттеу әдісі қолданылады.
бағаланады.Жазбаша Археологиялық материалдар-
әдістердің бірі.Бұл
материалдар негізінде халықтардың ежелгі тарихына
әдісте халықтың қатысты материалдардық
халықтың өзі жазған
мәдениеті,тұрмысы,әдет мәдениетінің ескерткіштері.
тарихи жазбаларында Оған: қалашықтар мен
-ғұрпы мен салт-дәстүрі немесе ескерткіштерінде қалалар; ежелгі қоныстардың
көрініс (мысалы: қалдықтары; обалар, қабір
береді.Фольклорды әдіс Күлтегін,Тоныкөк т.б үстіне орнатылған
ретінде қолдану қазіргі ескерткіштер) ескерткіштер мен салт-
кезде кең көлемде қолданылады.Алайда,жазба дәстүрлік құрылыстар;
ша ескерткіштерге әлі адамның еңбек қызметін
сипаттайтын ескерткіштер;
зерттелмеген
тасқа және үңгірде қашалған
материалдарды да
жазулар жатады.
жатқызуға
• Бұл әдістің негізгі мақсаты зерттеушінің ұзақ уақытқа этникалық
ортаға кіріп,өмір сүруі.Бұл әдіс арқылы зерттеуші зерттеліп
Түздік (полевые отырған халық туралы кең көлемді мәлімет алады.Бұл әдіс
арқылы зерттеуші зерттеліп отырған халық туралы кең көлемді
мәлімет алады

Тарихи- • Барлық педагогикалық құбылыстарды зерттеуде
педагогикалық қолданылады.Халықтың білімін,мәдениетін,ғылымын
анализ зерттеуде қолданылады

• Бұл барлық әдістермен тығыз байланысты.Халықтың
білімін әлеуметтік тұрғыдан бағалау,этникалық
Әлеуметтік қоғамның тәрбие әдістері мен білім әдістерінің
мазмұның зерттейді

• Педагогикалық құбылыстарды салыстыру және құру
арқылы,әр түрлі халықтың ұлттық тәрбие
Салыстыру ерекшеліктері,заңдылықтары,даму деңгейі
айырмашылықтарын зерттеу

• Оқу және тәрбиелік жүйеде ғылыми негізделген
Педагогикалық әдіс,оның мақсаты қазіргі оқу тәрбиелік жүйенің
эксперимент этнопедагогикада қолданылуын зерттеу

Халықтық
• Теорилық анализ негізінде педагогикалық құбылыстардың жекелей
педагогикалық жақтарын,белгілерін,өзгешеліктерін анықтайды.Анализ негізінде жеке
құбылыстарды фактілерді топтастыру және жүйелеу арқылы,зерттеушілер олардың ортақ
және ерекше ережелерді тағайындайды
теориялық зерттеу
Фольклорды
материалды зерттеу
әдісі
Өзіндік ерекшелігі бар және қызықты әдістердің бірі. Бұл
әдісте халықтың мәдениеті,тұрмысы,әдет-ғұрпы мен салт-
дәстүрі көрініс береді. Фольклорды әдіс ретінде қолдану
қазіргі кезде кең көлемде жүргізіледі. Өйткені, В.Жирмунский,
А.Кононов, В.Пропп, К.Чистов, Р.Липец сияқты
фольклоршылар тарихи фольклорды халықтың
мәдениетін,тұрмысын және тарихын зерттеуде маңыздылығын
дәлелдеді. Фольклор ол халықтың киім-кешек,құрал-жабдық,
әдет-ғұрып, тұрмыс-салт, наным-сенім, сондай-ақ түрлі
көркем өнерін тұтастай атау үшін қолданылады. Фольклор
әдісі халықтың ауызша поэтикалық шығармашылығын
әсіресе кең мағынада зерттейді.1846 жылы ағылшын Вильям
Томе ұсынған «фольклор» сөзі де(ағылшынша lolk-халық, lore-
білім,даналық) ауыз әдебиеті атауы үшін халықаралық
ғылыми атау ретінде орныққан. Ауыз әдебиетінің
шығарушысы да,жаратушысы да,тыңдаушысы да-халық.
Сондықтан,ол шың мәнінде халықтың өз еншісі болып
табылады.
Кез келген халықтың өз тарихы, әдет-
ғұрпы, әдебиеті, мәдениеті, өзіндік сөздердің
семантикалық құрылымын зерттеу олар
білдіретін заттардың, ұғымдардың атауын
Бұл жөнінде Е.Жанпейісов М.Әуезовтің «Абай
жолы» эпопеясының тілі атты халық өмірі
мен мәдениетінің куәгеріне айналған ана
тілдің бойында ел ескілігімен байланысты
сөздердің, лексиканың жалпы көне
қабатының бір зерттеу жұмысының
өзектілігі. Ғұрыптық фольклор үлгілерін
зерттеу – көне еңбектің ғылыми жаңалығы.
Қолданылған әдебиеттер тізімі:
1. Әбілова. Оқушыларға эстетикалық тәрбие
беру. Алматы. 1977ж.
2. Әбітова З. Байтореева С Досмурзаева Ф.
Ельнеева Г. Калиева К. Этнопедагогика
материалын тәрбие процесінде қолдану.
Алматы. 1998ж.
3. Әбілова З. Этнопедагогика. Алматы 1997ж.
4. Болғанбаев. Қазақтың ұлттық спорт
түрлері. Алматы. Кайнар.1985ж

Ұқсас жұмыстар
Арнайы мектептегі қазақ тілі әдістемесі жалпы шолу
ЭКСПЕРИМЕНТ ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ
Сандық әдістер
Сандық зерттеудің мәліметтерін жинау құралдары
Сандық әдістермен математикалық әдістердің арақатынасы
Клиникалық биохимия пәні
Психологияның зерттеу әдістері
Физиологиялық зерттеу әдістері
Тірі жасушалар мен тіндерді зерттеу тәсілдері
Интербелсенді оқыту әдістерінің ортакәсіптік білім беру саласындағы ерекшеліктері
Пәндер