Геодезиялық аспаптармен жұмыс істеу ережелер
Презентация қосу
«ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ
АСПАПТАРМЕН ЖҰМЫС
ІСТЕУ ЕРЕЖЕЛЕРІ»
Орындаған: Юсупова Д.Е.
ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ АСПАПТАР.
Геодезиялық аспаптар — тиянақты
геодезиялық тораптарды құру
жұмыстарында, инженерлік құрылыс
және эр түрлі съемкалық жұмыстар
жүргізгенде қолданылатын аспаптар.
ТЕОДОЛИТ ІСТЕУ ҮШІН ДАЙЫНДЫҚ ЖҰМЫС

Теодолит — жер өлшеу жұмыстарында,
жерді тексеріп шолуда және ірі масштабты
съемка жасауда көп пайдаланылатын бұрыш
елшейтін геодезиялық аспап.
Штативті белгіленеді және реттеледі басынан бері.
Жоғары штативті (бас) бөлігі, ол көлденең жазықтық
болуы тиіс орналасқан және биіктігі бақылаушы өсуіне
сәйкес келеді. Кейін монтаж бұранданы пайдаланып
(қорапта) штативті тіркелген теодолит орнатылды.
Бұранданы отвес тоқтатылды іліп қою. қорғасын
желісінің ұзындығы талшықтың бойымен қозғалатын
жолақтарды реттеледі. Қорғасын нүктесінің шетінен
ауытқуы направления 1-3 мм аспауы тиіс. Alidade
кезінде Содан кейін нөмірінің деңгейі екі көтергіш
бұранда үшін позиция қатар берілген және олардың
бір мезгілде айналу (ішке немесе сыртқа қарай)
деңгейін (көпіршікті орнатады ) ампула ортасында.
Содан кейін alidade 90 бойынша өрістеп, қайтадан
бұру арқылы деңгейін орнату Үшінші бұрандалы. Бұл
операция ретінде ұзақ кез келген орында жүзеге
асырылады alidade көпіршікті деңгейі астам бір
бөлімшесі қабылданбайды болмайды.
ТЕКСЕРУ ТЕОДОЛИТ

Тексеру нөмірінің деңгейі alidade көлденең
шеңбері.
Осіне перпендикуляр теодолит тік осі деңгейі

мынадай тексерді. Бірінші alidade деңгейі қосылу
желісі параллель болатындай бұрылады екі
тегістеу бұранда тұра, мен қарсы осы бұранда
айналу ортасына дейін көпіршікті деңгейін келтіру
бағыттары. Alidade айналу кейін 90 а және үшінші
лифт көпіршікті деңгейі көрсетіледі бұраңыз
орташа. Содан кейін 180 туралы alidade қосу және
орта орыннан көпіршік бағаланады ығысу. кезде
тексеру деңгейі, оның көпіршік бір бөлімшесін,
жарты ауыстыру асып офсеттік түзету бұрандалар
деңгейімен түзетілген. Және екінші жартысы
Көтергіш бұранданы бұрап.
БҰРЫШТАМА ҚАТЕНІ ТЕКСЕРУ.

Перпендикуляр емес пе мынаны айқындалатын телескоп көлденең осі
пільті мәнерде. Лауазымы теодолит кезде телескоп бойынша
индукцияланған «үйірмесі сол» , кем дегенде 50 метр, бағыты жою
нүктесін мақсатты көлденең ( туралы 2-ден аспайтын ауытқу), және
көлденең протез тәркіленді айғақтары L <тармақшасына> 1 . Содан
кейін қайталанады лауазымы теодолит «оң жақ шеңбер» бойынша
нұсқаулар мен көрсеткіштерін P <тармақшасына> 1қабылдау. Бірде
180 а орнатылған, содан кейін белгіленген бұранда аяқ-қолды және
теодолит құлыптау шығарды. Сонымен нысанаға қайтадан
индуцированной телескоп пен теодолит жойылады екі позиция
айғақтары L <тармақшасында> 2 және R <тармақшасында> 2 . Барлық
үлгілері жойылғаннан кейін Формулаға сәйкес есептеледі :.
Кезде тексеру бұрыштама қате көрсететін құрылғы қос дәлдіктегі
болып табылады асып теодолит (теодолит 2T-30=2 / үшін), содан кейін
түзету жүзеге асырылады Мынадай түрде (түзету). Біріншіден, «дұрыс»
санағын (M) есептеу өлшеу келесі аяқталды, онда дискіге байланысты
формулалар: M=R <і> немесе M=N <тармақшасында> 2 С
<тармақшасында> 2 +. наводящий бұранда кейін көлденең аяқ
есептеулер көрсететіндей alidade орнатылады Санау «дұрыс».
Бақылаулы мақсатында біріктірілген Grid ығысу жіп ұранда түзетулер
торын бұрау арқылы (Point).
АЭРОФОТОАППАРАТ

Аэрофотоаппарат - ұшақтан немесе
қандай болса да басқа ұшатын
аппараттан жергілікті жерді суретке
түсіруге арналған оптикалық-
механикалық аппарат. Аэрофотоаппарат
негізінен, алынатын аэрофотосурет
мөлшерімен және объективтің фокустық
қашықтығымен сипатталады. Қазіргі
кезде аэрофотосуреттердің мынадай
мөлшерлері қабылданған: 18x18 және
30x30 см. Аэрофотоаппарат фокустық
қашықтығының шамасына қарай қысқа
фокустық (150 мм-ге дейін), орташа
фокусты (150-ден 300 мм-ге дейін) және
Аэрофотоаппараттың негізгі бөліктері: 1)
аэрофотокамера — конус (объектив пен бекітпесі бар)
пен кассетаны тұтастырып қосатын тұтастай металдан
жасалған тұрқы; кейбір Аэрофотоаппараттың
объективтерінің әр түрлі фокустық қашықтығы бар екі-
үш ауысымдық конусы болады;
2) кассета ені 19 немесе 30 см аэроүлдірдің 60 м-ін

сыйдырады, бұл мөлшері 18x18 см, 300 немесе мөлшері
30x30 см 190 аэрофотосурет алуға мүмкіндік береді;
соңдай-ақ ені 19 см, 120 м аэроүлдірге арналған
кассеталар бар;
3) аэрофотоқондырғы (амортизациялық

құрылғысымен) ұшақта Аэрофотоаппаратты бекіту
және ұшактың винтомоторлы топтарының жұмысы
кезінде аэрофотоаппараттың дірілін болдырмау үшін
қолданылады; қазіргі кезде үш дәрежелі гироскопты
қолдануға негізделген гиротұрақтандырғыш
аэрофотоқондырғылар қолданылады, олар
Аэрофотоаппараттың оптикалық өсінің тік жағдайдан
ауытқу бұрышын едәуір азайтады;
4) басшылық аспабы — аэрофотокамера тетіктерінің жұмысын
автоматты басқаратын аспап (түсіру кезеңдері арасындағы
аралықтар, үлдірді қайта орау және тағы да басқалары); онда осы
тетіктердің жұмысын бақылау да шоғырландырылған. Атқаратын
міндетіне қарай аэрофотоаппараттар топографиялық
аэрофотоаппарат және барлаулық аэрофотоаппарат болып
бөлінеді. Топографиялық эрофотоаппараттар топографиялық
карталарды жасау мақсатында аэрофототүсірістер жүргізуге
арналған. Олар бейнені құрудың жоғары дә олдігімен
ерекшеленеді. Аэрофотосуреттер мөлшері 18x18 см. Ең жиі
қолданылатын фокустық қашықтықтар 70, 100, 140 және 200 мм.
Фотоүлдір шыныға қысумен тегістеледі, тегістелмеу 20 мкм-ден
аспайды, шыны объектив тобына кіреді. Минималь экспозиция
1:1000 с. Топографиялық аэрофотоаппараттың аэрофотосуреттерді
фотограмметриялық өңдеу кезінде қажетті ақпаратты тіркеуге
арналған құрылғысы болады. Барлаулық аэрофотоаппараттарға
жататын саңылаулы аэрофотоаппаратпен суретке түсіру
топографиялық аэрофотоаппараттағы сияқты жеке кадрлармен
емес, жылжымайтын тар саңылау артында жергілікті жер
бейнесінің жылжу жылдамдығына тең жылдамдықпен жылжитын
фотоүлдірге үздіксіз жүргізіледі. Әрбір кезеңде жергілікті жердің
ұшу сызығына көлденең тар жолағы суретке түсіріледі. Экспозиция
саңылаудың енін өзгертумен реттеледі.
НИВЕЛИР
Нивелир - екі нүкте биіктіктерінін
айырмашылығын анықтауға
арналған геодезиялық аспап; көлденең
нысаналау сәулесі мен осы нүктелерде тік
орнатылған рейка көмегімен қолданылады.
Құралымының негізгі типтері бойынша
нивелирлерді цилиндрлік деңгейлі нивелир және
компенсаторлы нивелир деп екі топқа бөледі,
соңғыларында нысаналау сызығы горизонталь
жағдайға автоматты түрде келтіріледі. Дәлдігі
жөнінен нивелирлер, негізінен, І және ІІ класты
нивелирлеуге арналған өте дәл, ІІІ және ІV класты
нивелирлеуге арналған дәл нивелирлер, зерттеу
және құрылыс жұмыстарына арналған техникалық
нивелирлер деп бөлінеді. Н-05 — оптикалық
микрометрлік жоғары дәлдікті нивелир, биік
айырымды 1 км-лік екі мәрте жүрісте 0,5 мм-ден
арпайтын орташа квадраттық қателікпен
анықтауға арналған. Н-3, Н-3К, Н-3Л нивелирлері
— дәл, 1 км екі мәрте жүрісте биік айырымды 3
мм-ден аспайтын орташа квадраттық қателікпен
анықтауға арналған, дәл аспаптар.
Инженерлік-геодезиялық зерттеулерде, ІІІ және ІV
кластық нивелирлеу кезінде қолданылады. Н-10,
2Н-10Л, Н-10К, Н-10КЛ нивелирлері — 1 км-лік екі
мәрте жүрісте биік айырымды 10 мм-ден аспайтын
орташа квадраттық қателікпен анықтауға
арналған техникалық нивелирлер. Олар
құрылыста, инженерлік-геодезиялық зерттеулерде
және топографиялық түсірістерде биіктік шама
негіздерімен қамтамасыз ету үшін қолданылады.
Қазіргі кездегі нивелир аспаптарында дүрбінің
осін горизонталь жағдайға келтіру деңгейі
арқылы тексеріледі немесе авторедукциялық
компенсаторлар арқылы өздігінен жасалады.[1]
Қалаларды пландауда, темір жолдар салуда, су
жүретін трубаларды жүргізуде де ниверлеудің
маңызы өте күшті. Ниверлеу көп еңбек сіңіруді
керек қылатын жұмыс, сол себепті бұл жұмыс
автоматтандырылды.
НИВЕЛИР

Ұқсас жұмыстар
Геодезиялық өлшемдерді автоматтандыру жүйелері
Жоғары дәлдікті инклинометрлерді қолдану
Деформацияның автоматтандырылған геодезиялық мониторинг жүйесіндегі сандық инклинометрлер
Жарық және радио қашықтық өлшеуiштер
Тахеометр туралы
Геодезиялық құралдардың техникалық сипаттамасы. Теодолит
Аспаптар теодолит
Жай тахеометрлердің бұрыштық өлшеу дәлдігі
Биологиялық затпен жұмыс жасау
Топоматик Robur бағдарламасында
Пәндер