Кесте байланыстары, Конструкторды қолдану арқылы кесте құру
Презентация қосу
Кесте байланыстары,
Конструкторды қолдану
арқылы кесте құру.

Орындаған:Сайлаубекова Д
Кесте арасындағы мәліметтерді
байланыстыруды кеңінен қарастырамыз:
Microsoft Access-те байланысқан кестелер мен ағымдағы мәліметтер
базасында сақталған кестелерді белгілеу үшін түрлі белгілер қолданылады.
Егер байланысқан кестенің белгісін өшірсе, кестенің байланысы өшіріледі,
ал кестенің өзі қалады.
Мәліметтерді импорттау және байланыстыру тәсілдері
Мәліметтерді импорттау немесе байланыстырудың екі тәсілі бар.
Access мәліметтер базасын ашыңыз немесе жаңадан құрыңыз, немесе
импортталған кестелер сақталатын Access проектісін құрыңыз (немесе Access
мәліметтер базасынде байланысқан кестелер), сосын Файл менюінің Внешние
данные пунктінен Импорт немесе Связь с таблицами командасын таңдаңыз.
Access мәліметтер базасында жұмыс істеу кезінде dBASE, Paradox және
Exchange мәліметтер базасын немесе кез келген ODBC мәліметтер қайнарын,
Microsoft SQL Server және Microsoft Visual FoxPro қоса, ашыңыз. Microsoft Access
автоматты түрде жаңа Access мәліметтер базасын сыртқы мәліметтер базасы
орналасқан папкаға құрады, және сыртқы мәліметтер базасының әрбір
кестсіне сілтемелер қосады.
Microsoft Access мәліметтер
базасында әрбір тақырып
бойынша жеке кестелер
құрған соң Microsoft Access
кестелердің мәліметтерін
біріктіретін тәсілді таңдау
қажет. Алдымен кестелер
арасында байланыстар
анықтау қажет. Содан кейін
бір уақытта бірнеше
кестенің мәліметтерін
көрсету үшін сұраулар,
формалар және есептер
құруға болады.
Келтірілген мысалда бес кестедегі
өрістер бір сүраудың мәліметтерін
көрсететіндей етіп байланысуы
қажет. Бұл байланыс кестелер
арасындағы байланысты орнату
арқылы орындалады. Кестелер
арасындағы байланыс екі кестеде
де бірдей аттары бар кілтті
өрістер сәйкес келетін мәндер
арасында қатынастар орнатады.
Көп жағдайда әрбір жазбаның
уникалды идентификаторы болып
табылатын бір кестенің кілтті
өрісімен басқа кестенің сыртқы
кілті байланысады. Мысалы,
қызметкерлерді олар жауап
беретін заказдармен
байланыстыру үшін «Сотрудники»
және «Заказы» кестелері
арасында «КодСотрудника»
өрістерінің көмегімен байланыс
құру қажет. 
«Бірдің-көпке» қатынасы

«Бірдің-көпке» қатынасы
кестелер арасындағы
байланыстың ең жиі
қолданылатын қатынасы болып
табылады. «Бірдің-көпке»
қатынасында А кестесіндегі әр
жазбаға В кестесінің бірнеше
жазбасы сәйкес келеді, бірақ В
кестесіндегі жазбаның А
кестесіндегі сәйкес жазбасы
бірден аспауы керек.
«Көптің-көпке» қатынасы
«Көптің-көпке» қатынасы
кезінде А кестесіндегі бір
жазбаға В кестесіндегі бірнеше
жазба сәйкес келеді, ал В
кестесіндегі бір жазбаға А
кестесіндегі бірнеше жазба
сәйкес келеді. Байланыстың бұл
типі тек үшінші
(байланыстырушы) кестенің
көмегімен ғана мүмкін бола
алады, оның бастапқы кілті А
және В кестелерінің сыртқы
кілттері болып табылатын екі
өрістен тұрады. «Көптің-көпке»
қатынасы үшінші кестемен екі
«бірдің-көпке» қатынасы болып
табылады. Мысалы, «Заказы»
және «Товары» кестелері
арасында «көптің-көпке»
қатынасы «Заказано» кестесімен
екі «бірдің-көпке» қатынасын
құру арқылы анықталады.
«Бірдің-бірге» қатынасы.
«Бірдің-бірге» қатынасы
кезінде А кестесіндегі
жазбаның В кестесіндегі бір
жазбамен ғана байланысы
болады және керісінше. Бұл
типті қатынастар сирек
қолданылады, өйткені
осылайша байланысқан
мәліметтердің көбі бір
кестеге орналасуы мүмкін.
«Бірдің-бірге» қатынасы өте
үлкен кестелерді бөлуге,
кестенің бір бөлігін бөлуге,
сонымен қатар басты
кестедегі жазбалар
көпшесіне қатысты
мәліметтерді сақтау үшін
қолданылады. Мысалы,
қызметкерлердің спорттық
жарыстарға қатысуды
Кестелер арасындағы
байланыстарды
анықтау.
Кестелер арасындағы
байланыс байланысатын
кестелерді «Схема
данных» терезесіне қосу
жолымен және кілтті
өрісті бір кестеден екінші
кестеге апару арқылы
анықталады. Сонымен
қатар байланыстарды
пернетақта көмегімен
анықтауға болады.
Microsoft Access-те құрылған байланыстың
қатынас типі байланысқан өрістерді анықтау
тәсіліне тәуелді.

«Бірдің-көпке» қатынасы өрістердің біреуі кілтті
немесе уникалды индексі бар болғанда ғана
құрылады.

«Бірдің-бірге» қатынасы байланыстаны екі өріс
те кілтті немесе уникалды индекстері бар
болғанда ғана құрылады. 
SELECT операторы
Ағылшын тілінен аударғанда
«таңдау» қойылған шарт бойынша
дерек қорынан мәліметтер жиынын
қайтаратын SQL тілінің DML
операторы болып есептеледі.
 SELECT сұранысын құру үшін пайдаланушы күтілетін
мәліметтер жиынтығын сүреттейді: оның түрін (бағаналар
жиынтығын) және оның құрамын (мәндерді топтау,
мәліметтерді шығару тәртібін және т.б). 
Сұраныс келесі түрде орындалады:  ең бірінші барлық
мәліметтер кестеден
шығарылады, ал одан
кейін әрбір мәліметті
қойылған шартқа
байланысты оған
сәйкестігін тексереді.
SELECT операторының құрылымы келесідей:

SELECT
SELECT
[DISTINCT
[DISTINCT | DISTINCTROW || ALL]
| DISTINCTROW ALL]
select_expression,…
select_expression,…
[FROM
[FROM table_references]
table_references]
[WHERE
[WHERE where_definition]
where_definition]
[GROUP
[GROUP BY {unsigned_integer || col_name
BY {unsigned_integer col_name || formula}]
formula}]
[HAVING where_definition]
[HAVING where_definition]
[ORDER
[ORDER BY
BY {unsigned_integer
{unsigned_integer || col_name
col_name || formula}
formula} [ASC
[ASC ||
DESC], …]
DESC], …]
SELECT сұранысына қатысты негізгі кілттік сөздер:

WHERE – қай GROUP BY –
қатарлар таңдалуы қатарларды жалпы
немесе GROUP BY ға ортақ мәндерімен
кіретінін анықтау біріктіру үшін
үшін қолданылады; қолданылады;

ORDER BY – қай
HAVING – бағаналар
қатарлардың мәліметтер
қайсысы GROUP BY жиынтығының
дан кейін таңдалуы нәтижесін реттеу
тиіс екендігін үшін
анықтайды; қолданылатындығын
анықтайды.
Қазіргі операторды қолданған сұраныстың форматы:

SELECT
FROM кестелердің
WHERE шарт
тізімі  тізімі 
 қатарлардың

Ұқсас жұмыстар
АҚПАРАТТЫ ЖИНАУДЫҢ НЕГІЗГІ ӘДІСТЕРІ
ОБЪЕКТІЛІ-БАҒЫТТАЛҒАН ПРОГРАММАЛАУ (ОБП)
Жолдарды кірістіру
Кесте қою
Кесте құру жолдары
Сабақ кестесін құру
Гипотезаны тексеру қадамдары
Кесте және оларды қою
Кестелерді редакциялау
Microsoft office Word редакторында кесте құру, редакциялау
Пәндер