Дербес электронды есептеу техникасының архитектурасы туралы мәлімет
Презентация қосу
ТАҚЫРЫБЫ:

 Дербес электронды есептеу
техникасының архитектурасы 

Орындаған: Төлен Самал
Тобы: ТЖ-505
ДЕРБЕС
КОМПЬЮТЕР
АРХИТЕКТУРАСЫ
 (Архитектура 
персонального 
компыотера; personal 
computer architecture)- 
дербес компьютерді 
құрастырудың жалпы 
принципі; командалар 
жүйесі мен мәлімет 
сақтауды ұйымдастыру, 
басқа жерге ақпарат 
жөнелту, енгізу-шығару, 
басқару құрылгыларын, 
пайдаланылатын 
интерфейс құралдарын 
сипаттау жүйелерінен 
тұрады.
Дербес компьютердің 
құрамына кіретін 
жабдықтарды қажетіне 
қарай өзгертіп отырады. 
Оның құрамына кіретін 
құрылғыларды 
компьтердің 
конфигурациясы деп 
атайды. Компьютерді 
сатып алғанда оның 
құрамына енетін 
жабдықтарды негізгі 
конфигурация деп 
атайды. Негізгі 
конфигурация үнемі 
өзгеріп отырады.
Қазіргі кезде келесі 
төрт құрылғы негізгі 
конфигурация 
ретінде 
қарастырылады:
Жүйелік блок;
Дисплей немесе 
монитор;
Пернетақта;
Тышқан
Жүйелік блок . 
Компьютердің ең негізгі 
құрылғысы -  жүйелік 
блок . Ол тік қораптың  
ішіне салынған . Оның 
ішіне  дербес 
компьютердің негізгі  
түйіндері орналасқан . 
Жүйелік блок құрамына 
процессор , жедел жад 
(RAM), тұрақты есте 
сақтау құрылғысы , 
қоректендіру блогы , 
енгізу-шығару порттары 
және ақпарат тасуыштар 
енеді .
Жүйелік блоктың ішкі құрылғылары
Аналық плата. 
Аналық плата дербес 
компьютердің негізгі 
тақшасы болып 
табылады .Онда 
келесі құрылғылар 
орналасады :
-Процессор
-Шина 
-Жедел жад
-Тұрақты жад
-Слоттар  
Мәліметтерді енгізу
құрылғылары
Монитор . 
Монитор – мәліметтердің 
бейнесін шығаруға арналған 
құрылғы . Компьютерден кез-
келген  мәліметті монитордың 
 экранына  шығаруға болады . 
Монитор негізгі шығару  
құрылғыларының  бірі болып  
табылады. Кейбір мониторлар  
бейненің айқындылығын 
күшейтетін тік сымдардан  
тұратын қалқамен 
жабдықталған . Осы тік 
сымдар арасындағы қадым 
неғұрлым  кішкене  болған 
сайын , алынатын бейне 
соғұрлым анық болады. 
Қалқа қадымы миллиметрмен 
 өлшенеді. Қазіргі кездегі ең 
көп тараған  мониторлардың 
қалқа қадымы 0,25-0,27 мм.
Тышқан. 
Тышқан-графиктік 
меңзермен басқарылатын 
құрылғы.Екі немесе үш 
батырмасы бар жазыңқы 
қорапша 
тәріздес.Тышқанның жазық 
беттегі қозғалысы экрандағы 
тышқан  нұсқағышы деп 
аталатын графиктік 
объектінің қозғалысымен 
байланыстырылған. 
Компьютерді басқару үшін 
тышқанды жазық бетте 
жылжытады және оның оң 
немесе сол жақ 
батырмаларын қысқа 
уақытқа басып отырады. 
Осылайша басуды шерту деп 
атайды.
Пернетақта 
пернетақта– дербес 
компьютерді 
басқаратын пернелік 
құрылғы. Ол 
алфавиттік – 
цифрлық  
мәліметтерді енгізуге 
арналған. Монитор 
мен пернетақтаның 
бірігіп  қызмет 
атқаруын қолданушы 
интерфейсі деп 
атайды.
Сканер — 
компьютерге 
графикалық 
бейнелерді енгізу 
үшін керек 
құрылғы. 
Құжаттың 
цифрланған 
бейнелерін 
құрады да, оны 
компьютер 
жадысына апарып 
орналастырады.  
Мәліметтерді шығару 
құрылғылары
Принтер — баспаға 
шығару құрылғысы. 
Компьютерде кодталған 
ақпараттарды 
печатталған мәтін 
көшірмелері түрінде 
немесе графика түрінде 
шығаруды орындайды. 
Принтерлердің 
мыңдаған атаулары бар. 
Бірақ негізгі 
принтерлердің үш түрі 
бар: матрицалық, 
лазерлік және 
жылжымалы(струйный).
Плоттер
(графқұрастыр
ғыш) — 
Компьютердің 
басқаруымен 
графтар, 
диаграммалар 
және суреттер 
салуға 
арналған 
құрылғы.  
 Мәліметтерді алмастыру 
құрылғыларына модем 
жатады.
Модем — телефонның 
байланыс желілері арқылы 
алыс ара қашықтықтағы 
компьютердің деректерін 
жеткізу үшін арналған 
құрылғы. Модем — дыбыс 
диапозонының айнымалы 
ток жиілігіне компьютердің 
цифрлық сигналдарын 
ауыстыруды орындайды. 
Бұл процесс модуляция деп 
аталады, сондай – ақ кері 
ауыстыруды да жасайды. Ол 
ауыстыруды демодуляция 
деп атаймыз. Модем сөзі  
осы модулятор/демодулятор 
сөздерінен шыққан.
 
ғ а  
ы з
ы ң
ла р !! !
з а р е т
а х м
Н ра

Ұқсас жұмыстар
ДЕРБЕС КОМПЬЮТЕРДІҢ ЕҢ НЕГІЗГІ ҚҰРЫЛҒЫСЛАРЫ
Дербес электронды есептеу машинасының архитектурасы
Дербес электронды есептеу техникасының архитектурасы және құрылымы
Дербес электронды есеп теутехникасының архитектурасы
Компьютерді өшірген жады
Джон Фон Нейман және оның компьютері
Компьютердің архитектурасы
Оқушылардың электронды
ДЭЕТ-тің архитектурасы
Механикалық кезең
Пәндер