Қазақстан Республикасындағы экономика
Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

СӨЖ
Орындаған: Аменгелді А. А. Е - 415 топ
Тексерген: Габдуллина Л. Б.
ЖОСПАР

1. Макроэкономикалық көрсеткіштерге
сипаттама.
2. Инвестициялар және шетелдің
инвестициялық саласы
3. Инфляция және шетелдің инфляцияға қарсы
саясаты
4. Қазақстан Республикасындағы экономикалық
өсім
Макроэкономикалық  көрсеткіш 

жалпы экономика бойынша өндіру 
мен тұтыну көлемі, кірістер 
мен шығыстар, тұрмыс деңгейі, 
экономика құрамы, экспорт пен 
импорт, экономикалық өсу қарқыны, 
т.б. көрсеткіштер.
Макроэкономикалық көрсеткіштің 
мақсаты:

Өндірістің әр түрлі обьективті және субьективті
факторлардың әсерінен болатын оқыс тоқтаусыз және
өзгеріссіз ұлттық масштабтағы тұрақты өсуі;

Бағаның тұрақты деңгейі. Баға еркін рыноктық бәсекелестік
негізінде қалыптасады және өте аз қарқынмен өспейді деп
болжанады;

Жұмыс бастылықтың жоғары деңгейі. Мамандық алып және
осы мамандық бойынша жұмыс іздеген адамның мақсатына
жетуі;

Сыртқы сауда байланысының тепе – теңдігін қолдау. Яғни
импорт және экспорт салыстырмалы тепе – теңдіктің болуы.
Т Ұ Т Ы Н У
 өндірістік, қоғамдық тұтынудың қорытынды 
сатысы: өнімді, игіліктерді, тауарларды, 
көрсетілетін қызметтерді қоғамдық 
қажеттердің қанағаттандырылуы үшін 
пайдалану.
Тұтыну ұдайы өндіріс циклінің ақырғы кезеңі 
болып табылады. Тұтынылатын игіліктердің 
арналу мақсатына қарай өндірістік тұтыну – 
өндіріс үдерісінде ресурстарды, яғни өнімді 
(тауарларды, бұйымдарды) дайындау барысында 
өндіріс құрал-жабдығын пайдалану.
Ө Н Д І Р І С

өзінің өміріне қажетті материалдық 
жағдайларды жасау 
мақсатымен адамның табиғатты белсенді 
жаңғырту үрдісі.
Кез келген өнімді өндіру 
үшін: 

сол өнімді 
дайындайтын  өнімді дайындау 
табиғи зат үрдісінде 
пайдаланылатын 
еңбек құралы
адам еңбегі, 
оның мақсатты 
аталған үш 
бағытталған 
элементті өндіріске 
қызметі
қосатын 
ұйымдастырушы
Өндіріс факторлары:

ЖЕР

КАПИТАЛ

ЕҢБЕК

КӘСІПКЕРЛІК
Экспорт (лат. exportare – шығару‚ әкету)  
тауарды‚ капиталды‚ жұмыстарды‚ қызметте
рді‚ зияткерлік қызмет нәтижелерін‚ соның 
ішінде оларға айрықша құқықтарды сыртқы 
нарықтарға өткізу үшін шетелге әкету. 

Түрлері: 
тауар
бұйым
материалдық
заттай игіліктер
Импорт (лат. іmportare – әкелу) – 
ішкі рынокта өткізу үшін елге шет елден 
тауарлар, технологиялар әкелу.
Импорт құрылымы белгілі бір елдің 
табиғат жағдайларының 
ерекшеліктерімен‚ оның экономикасының 
дамуымен және оның халықаралық еңбек 
бөлінісіндегі рөлімен айқындалады. 
Экономиканы индустрияландыру‚ технолог
ияларды жаңарту үшін шет елден 
машиналар мен жабдықтарды әкелудің 
маңызы зор.
Макроэкономикалық 
көрсеткіштер

Ұлттық өнім көлемі

Бағаның жалпы деңгейі

Жұмыс бастылығы
Ұлттық өнім көлемі:

Жалпы ұлттық өнім – ЖҰӨ

Жалпы ішкі өнім – ЖІӨ

Ұлттық табыс - ҰТ
ЖҰӨ және ЖІӨ есептеудің 3 
әдісі:

1. Шығын
2. Табыс
3. Қосылған құн
Шығындар бойынша:

ЖҰӨ = C + G + I + Xn

C – тұтынушылық шығын
G – мемлекеттік шығын
I – инвестициялық шығын
Xn – таза экспорт
Табыстар бойынша:

ЖІӨ = R + W + i + P

R – рента
W – жалақы
i – проценттік төлемдер
P – таза экспорт
Нақты ЖҰӨ:

Номиналды ЖҰӨ
Баға индексі * 100%

Баға индексі: 

Ағым жыл бағасы
Бази жыл бағасы * 100%
Инфляция – ақша айналымының
заңының бұзылуы.
Себептері:

мемлекеттік бюджеттің тапшылығы, оны жабу
мақсатында қағаз ақша шығарылады;
мемлекеттің биік деңгейіндегі өндірістік емес
шығындары;
тауар тапшылығы;
тауар және қызмет бағасын қисынсыз
жоғарылатуына мүмкіндік беретін бөлек тауар
өндірушілердің монополиялық жағдайы;
өндірістің төмендеуі.
Бағаның орташа жылдық 
қарқынының өсуіне байланысты баға 
инфлияциясы:

1. Бірқалыпты немесе жылжымалы инфляция –
әдетте ол жылына 10 %-дан артылмайды;

2. Шоқырақ инфляция – жылына 200%-ға дейін;

3. Гиперинфляция – жылына 200%-дан жоғары.
Инфляция салалары:

1. Кәсіпорын – монополистерге;

2. Қаржылық құрылыстарға (талаулы пайыз
бен ақша саудасынан баитын);

3. Көлеңкелі экономикаға;

4. Басқа салалар мен бөлек тұлғаларға қайта
бөлу.
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Темірбекова А. Б. “Экономикалық
теория негіздері” Алматы, 2012
жыл
2. Ғаламтор мәліметтері
Ң Ы ЗҒ А
РЛ А Р Ы
НАЗ А ! ! !
Х М Е Т
РА

Ұқсас жұмыстар
Экономикадағы кәсіпкерліктің мәні
Макроэкономикалық көрсеткіштерге сипаттама
ҚР жекешелендіру мәні, кезеңдері және оны жүргізу әдістері
Экономикалық қауіпсіздік теориялары
Экономикалық жүйені
1) Экономикалық теорияның қалыптасу кезендері. 2) Экономика ғылым саласында Нобель сыйлығының лауреаттары. 3) Қазақстан Республикасындағы жекешелендіру процесі
Аталмыш бағытта дамуы
Халық және еңбек статистикасы
Қазақстан республикасындағы техникалық реттеу жүйесі және сертификаттау ережелерін бұзғаньі үшін жауапкершілік
Салық және салық салу курсы
Пәндер