Бухгалтерлік есеп жайлы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
БУХГАЛТЕРЛІК
ЕСЕП

Ержурекова А.
(УА-304)
Бухгалтерлік есеп — заңды
тұлғалардың қорлары мен қор көздерін
және қаржы айналысын, шаруашылық
операцияларының мазмұнын нақты
құжаттар негізінде үздіксіз және өзара
байланысын сақтай отырып, арнайы
өлшеу бірлігімен тіркеп отыру.
Бухгалтерлік есеп жүргізу құжаттау
мен түгелдеу, есепшоттар мен
екіжақты жазу, бағалау мен өзіндік
құнын шығару, баланс пен қорытынды
есеп әдістеріне негізделген.
1997 жылдан бастап Қазақстанда
Бухгалтерлік есеп халықаралық
стандарт жүйесіне көшірілді.
Бухгалтерлік стандарт — есеп
көрсеткіштерін арнайы ережелерге
сай бағалау, өлшеу және
шаруашылық операцияларының
маңызын анықтау мен ажырату
тәртібі. Халықаралық стандартқа сай,
бухгалтерлік есеп қаржы және
басқарушы есеп салаларынан тұрады
Бухгалтерлік есеп жүргізудегі басты
құрал — есепшоттар жүйесі. Онда
заңды тұлғалардың әрбір есепшоты
нөмірленген. Бухгалтерлік есеп
көрсеткіштері (мәліметтері)
бухгалтерлік баланс жасау арқылы
қорытындыланады.
Бухгалтерлік есеп–есеп теориясы,
қаржы мен өндірістік есеп, салықтық
есеп болып бөлінеді. Бухгалтерлік
есеп теориясы–бұл бухгалтерлік есеп
жүйесін ұйымдастырудың теориялық,
әдістемелік және практикалық
негіздері. Қаржылық есеп–бұл
шаруашылық операцияларын
бухгалтерлік жағынан ретке келтіріп,
тіркеуді қамтамасыз ететін есептік
ақпаратты жинастыру жүйесі
Қаржылық есеп шаруашылық жүргізуші
субъектінің мүлкі мен міндеттемелері туралы
ақпаратты топтастырады (материалдық және
материалдық емес активтер, жалға алынған
мүліктер, қаржылай және заттай салынған
жарна, ағымдағы активтер (ТМЗ)), субъектінің
міндеттері несие, дебиторлық және
кредиторлық берешектер, ақша қаражаты,
меншікті капитал, бөлінбеген табыс (шығын)
және т.б. Қаржылық есептің деректерін
шаруашылық жүргізуші субъект ішінде әртүрлі
деңгейдегі басшылар мен сыртқы
пайдаланушылар пайдаланады (қазіргі және
болашақтағы инвесторлар, кредиторлар,
банктер, салық және қаржы ұйымдары).
Бөлімнің бас маман-бухгалтері
қаржыландыру жоспарын орындау
процессінде туындаған есептеулерді
уақытылы жүргізу, сондай-ақ бөлімнің
бухгалтерлік есебін қамтамасыз ету. Бөлім
қызметкерлеріне жалақыны мерзіміне
есептеу және төлеу. Ақшалай қаражаттарды,
есептер мен материалдық құндылықтарды
түгендеуге, түгендеу нәтижелерін уақытылы
және дұрыс анықтау және оларды есептеуде
тойтару. Мемлекеттік сатып алудың жылдық
жоспарын әзірлеу және бекіту. Бекітілген
жоспарға сәйкес мемлекеттік сатып
алуларды жүргізу.

Ұқсас жұмыстар
Бухгалтерлік есептің тұжырымдамалық негізі
Есепте қолданылатын өлшеуіштер
Бухгалтерлік есеп ақпараттық жүйе ретінде
Екінші деңгейлі банктердегі бухгалтерлік есеп шоттары жоспарының мазмұны
Бухгалтер мамандығы
Аудит қалыптасуы және даму
Бухгалтерлік ақпараттық жүйелер
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНС ЖАЙЛЫ
Жабдықтаушылармен және мердігерлермен есеп айырысу есебі
Сатып алушылар мен тапсырыс берушілер борышының есебі
Пәндер