Аудармашының лингвистикалық ерекшеліктері


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
АУДАРМАШЫНЫҢ
ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Орындаған:Кусманова Арина
Тексерген: Тулекова Меруерт
Кыдырбековна
Аудармашының лингвистикалық
ерекшеліктері
Аудару өнеріне оқыту басқа тілдегі тұтас мәтіннің, с өз тіркесіні ң,
сөздің мағыналарын жеткізу айналасында қарастырылады. Аударма
теориясының Цицерон кезінен (біздің заманымызға дейінгі бірінші
ғасыр) бері тарихи негізгі мәселе- мәтінді лингвистикалық бөлшектеу,
яғни аударманың негізгі бірлігі қандай болу керектігі. Егер с өз болса,
онда аударма сөзбе-сөз болады, не сөз тіркес, сөйлем болса, онда еркін,
мағыналық аударма пайда болады. Қазіргі заманның белгілі аударма
теоретиктері – Дж. К. Кэтфорд, Корней Чуковский, Валентин Гарсия
Йебра, Юджин А. Найда, Жан-Поль Вине және Жан Дарбельне, Питер
Ньюмарк, Бэзил Хэйтим және Иан Мэйсон- бұлар лингвисттер,
сондықтан көп жағдайда тіпті тұтасынан аударма тілмен ж ұмыс деп
танылады.
Аудармашы сөйлеу әрекеттерін өзгертумен
айналысады.
Дж. Л. Остин кітабының атынан “Сөйлеу әрекеттерін
қалай жасау” және тілді жан-жақты баяндау тіл
дегеніміз сөйлеу әрекеттері деген сөздер алынған.
Аудармашы аударманың
эквиваленттілігіне ұмтылу тапсырыс
берушінің талаптарынан туындайды,
өзінің кәсіби сенімділігін дәлелдеу үшін,
жалпы мәдени нормаға сәйкестігін,
мәтінде не болу керектігінің дұрыстығын
іске асырады. Егер аударманы вербалды
әрекеттер жиынтығы деп қараса, онда
аударманың лингвистикалық жағы
аудармашының нақты өмірдегі басқа да
әрекеттерімен бір қатарда тұрады.

Ұқсас жұмыстар
Аудармашыға нұсқау
Аударма кә сібінің лингвистикалық ерекшеліктері
Аударма үрдісінің лингвистикалық ерекшелігі
АУДАРМА КӘСІБІНІҢ ЛИГВИСТИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Аударма үрдісінің лингвистикалық ерекшеліктері
Аударма сапасына қойылатын талаптар
Аударманың психологиялық ерекшелігі
Аударма кәсібінің лингвистикалық қырлары
Аударма үрдісінің психологиялық ерекшеліктері
АУДАРМАШЫ ЭТИКАСЫ
Пәндер