Материалдық қорлар есебі
Презентация қосу
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті

Қорлар есебі

Орындаған: Төкен А.Б.
Тобы: УА-405
ЖОСПАР

Материалдық қорлар, олардың жіктелуі мен бағалануы.
2. Материалдық қорлардың қозғалысын құжаттау.
3. Қоймадағы және бухгалтериядағы материалдық қорлар
есебі.
4. Материалдық қорларды түгендеу және қайта бағалау.
5. Аяқталмаған өндіріс есебі.
6. Дайын өнім және тауарлар есебі.
Кәсіпорындардың және ұйымдардың қызметі
барысында өздерінің өндірген дайын бұйымдары,
сату үшін арналған тауарлары, сатып алынған
бірақ әзірге ұйымға келіп түспеген тауарлары,
аяқталмаған өндіріс, пайдалануға арналған
қосалқы бөлшектері, отындары, ыдыс және
ыдыстық материалдары, жартылай фабрикаттар
және басқа да материалдары сол ұйымның
тауарлық- материалдық қорлар түріндегі активі
болып табылады.

Олардың өндірістік құралдарынан өзге заттары өндірісте
пайдаланылған кезде өздерінің бастапқы құнын түгелдей
өндірілетін өнімге ауыстырады. Шығарылатын өнімнің,
атқарылатын жұмыстың өзіндік құнының жартысынан
көбі еңбек заттарының құнынан тұрады. Еңбек заттар
өндірістік қор болып табылады.
Материалдарды есепке
алудың міндеттері

дайындалған, келіп түскен, босатылған материалдарды уақытында
есепке алып, кірістеу немесе есептен шығару;
қоймадағы материалдардың және жеткізу кезінде материалдардың
сақталуын бақылау;
материалдық қорлардың қалдығының дұрыс сақталуын тексеру;
материалдардың өндірісте пайдаланылу нормасын және тұтыну
мөлшерінің қорын анықтау;
өндірісте материалдардың ұтымды пайдаланылуын бақылау;
дайындалған материалдардың өзіндік құнын анықтау және олардың
жоспарлы бағасынан айырмашылығын тауып пайдаланылған
материалдар құнын әр объектінің шығынына қосу.

Ұйымдардағы қорлардың есебі ҚЕХС №2 «Қорлар» стандартына сәйкес
ұйымдастырылады.
Материалдық бағалықтардың
есебін дұрыс ұйымдастырудың
қажетті алғы шарты материалдардың
іс жүзіндегі жіктелуін сақтау болып
табылады. Қорлар келесідей
жіктеледі:
сатылып алынған тауарлар;
қайта сатуға аранлған мүлік
(ғимарат, үй, транспорт және
басқалары);
ұйыммен өндірілген және
сатуға арналған дайын өнімдер;
шикізаттар мен материалдар;
аяқталмаған өндіріс;
басқа көмекші материалдар.
Өткізудің ықтимал
таза құны - бұл Әділ құн - бұл активтерді
жұмысты орындауға олармен айырбастаған
жұмсалған ықтимал немесе осындай мәмілені
жасаудан жақсы хабары бар,
шығындар мен өткізуге
мәміле жасағысы келетін
арналған ықтимал және бір-бірінен тәуелсіз
шығындарды шегеріп тараптар арасында мәміле
тастағанда әдеттегі іс жасалған кезде
барысындағы болжамды міндеттемелерді реттеуге
сату бағасы. болатын сома.

Өткізудің ықтимал таза құны ұйым әдеттегі қалыпты
қызмет барысында босалқыларды сатудан өтеуді күтетін
таза сомаға байланысты. Әділ құн мәмілені жасау кезінде,
нарықта жақсы хабардар, осындай мәмілені жасағысы келетін
сатып алушылар және сатушылардың арасында ұқсас
босалқыларға ауыстыруға болатын соманы көрсетеді.
Бухгалтерлік есеп стандарттарында материалды қ қорларды ба ғалауды ң келесі әд
Материалдардың қозғалысын есепке алу
бойынша төмендегідей типтік құжаттар
пайдаланылады

Сенімхат Берілген сенімхаттарды Кіріс ордері
есепке алу Журналы

Материалдық қорларды Берілген сенімхаттар мен жабдықтаушылардың
қабылдау кезінде оларды алғандығы туралы немесе өңделгеннен
лауазымды тұлғаның, қолхаттарды тіркеуге кейін ұйымға келіп
субъектінің сенімді қолданылады. Сенімхатты түсетін қорларды
өкілінің құқысы бар пайдаланған кезде оның
адамға сенімхатты берілгендігі және есепке алуға
рәсімдейді. Сенімхатты алынғандығы қолданылады. Қорлар
бухгалтерия рәсімдеп, сенімхаттың түбіртегіне қоймаға келіп түскен
алушының қолын жазылады. Мұндай күні материалдық
қойғызып, қолхат алу жағдайда берілген жауапкершілігі бар
арқылы береді. сенімхаттарды есепке алу тұлға кіріс ордерін бір
Журналы жүргізілмейді. дана етіп толтырады.
Материалдардың Материалдық Табиғи шығын
қабылданғаны туралы құндылықтарды нормаларына сәйкес
акт. өндірісте дайындалу, материалдардың
сақталу процесінде жоғалуы туралы АКТ.
жетіспеушілігі мен
жоғалуы жөніндегі Акт.
Жабдықтаушылардың Берілген сенімхаттар мен Ұйымның қоймасына
жолдама құжаттарындағы оларды алғандығы туралы жабдықтаушылардан
мәліметтерден сандық қолхаттарды тіркеуге келіп түскен кезде табиғи
және сапалақ қолданылады. Сенімхатты шығын нормаларына сай
айырмашылықтары бар пайдаланған кезде оның қорлардың кемігені
қорларды қабылдау берілгендігі және анықталса немесе
кезінде қолданылады; алынғандығы өнделгеннен кейін оларға
сондай-ақ құжаттарсыз сенімхаттың түбіртегіне табиғишығын нормалары
түскен материалдарды жазылады. Мұндай қойылған болса, осы АКТ
қабылдағанда жасалады. жағдайда берілген жасалады.
сенімхаттарды есепке алу
Журналы жүргізілмейді.
Талап ету тұтыну қажеттілігі тұрақты емес материалдарды
алуға толтырылады, оларды екі данада толтырады: біреуі
(алушының қолхатымен) қоймада қалады, екіншісі
(қоймашының қолхатымен( алушыда болады.

Накладнойлар өндірісте пайдаланылмаған материалдар мен
бөлшектердің, тетіктердің қоймаға қайтарылуы, ішкі орын
ауыстыруы кезінде материалдардың орнын ауыстыруы кезінде
материалдардың қозғалысы есептеу үшін қолданылады.

Сыртқа материалдар босату накладнойлары жабдықтау
бөлімімен екі данада толтырылады: біріншісі қойма ға
жіберіледі, екіншісі материалдар алушыға беріледі. Материалдар
босатылған соң накладной алушының қолхатымен
бухгалтерияға шот-фактура жазу үшін табыс етіледі.
Ұйымдар тауарларды Қазақстан Республикасының және шетелдік
жабдықтаушылардан ала алады.

Қорларды сатып алу шығындарына мыналар жатады:
кез келген сауда шегерімдерін, салықтық төлемдерді қайтаруды
шегерумен сатып алу шығындары;
импорт (баж) салығы және сатып алумен байланысты бас қа да
салықтар;
жеткізумен байланысты шығындар;
жүктерді тиеу және түсіру шығындары;
және қорларды сатып алумен тікелей байланысты басқа шығындар.
Назарларыңызға
рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Тауарлы­материалдық қорлар
Тауарлы
ҚОЙМА ШАРУАШЫЛЫҒЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ЖЕТІЛДІРУ
Тауарлық-материалдық қорлар
Қорлар және өткізілген өнімнің өзіндік құны
Кәсіпорын, оның өндірістік қорлары
Кәсіпорынның материалдық қорлары
Кәсіпорынның ұзақ мерзімді активтері
КӘСІПОРЫННЫҢ МАТЕРИАЛДЫҚ
Материалдық қорлардың қозғалысын құжаттау
Пәндер