Компьютерлік желілер. Әлеуметтік желілер


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Тақырыбы:
Компьютерлік желілер.
Электронды пошта
қызметі.Әлеуметтік
желілер.

Орындаған Төлен С.Т
Тобы: ТЖ-505
Компьютерлік желілер

Жергілікті Ауқымды
Жергілікті желілер – бір-
бірімен қатар орналасқан
компьютерді біріктіретін
жүйелер. Мұндайда
компьютерлерді
байланыстыру осы
мекеменің өздеріне
бөлінген байланыс
каналдары арқылы
жүргізіледі. Жергілікті
желілерде компьютер
арасында ақпаратты
жеткізу жылдамдығы өте
жоғары болады, олар
секундына 10, айта берсек
100 мегабитке де жетеді.
Ауқымды желі – олардың
ара қашықтығына ешбір
шек қойылмайды. Әр
түрлі мемлекеттердегі,
айта берсек, әр
құрлықтарда орналасқан
компьютерлерді бір-
бірімен байланыстыратын
ауқымды желілер бар.
Ауқымды желілер
жүйесінің компьютерлері
арасындағы жылдамдық
жергілікті желідегідей
жоғары емес, телефон
каналдарын пайдалану
кезіндегі оның
жылдамдығы секундына
2400-57600 биттер
аралығында болады.
Компьютерлерді
ауқымды желімен
байланыстыру үшін
модем сатып алып,
оны кез келген бір
телефонға жалғау
жеткілікті.
Дүние жүзінде
көптеген ауқымды
компьютерлік
желілер бар, бірақ
олардың арасында
ең белгісі Internet
есептеледі
Интернет (англ. Іnternet — жүйелер арасы) — дүние ж үзіндегі онда ған мы ң
жүйелерді біріктірген әлемдік алып компьютерлік ж үйе. Оны ң қызметі – тілек
білдірушіні кез-келген ақпаратпен үнемі қамтамасыз ету. Интернет шексіз а қпаратты қ
ресурстар пайдалы мағлұмат, оқу, ойын ұсынады білетін адамдармен араласу ға
мүмкіндік туғызады, қашықтықтағы қызмет көрсетулерді, файлдарды электронды
почта жіберуді және де басқа ақпараттық ресурстарды ұсынады. Интернет д үние
жүзіндегі адамдарды бір-бірімен араласуы үшін жа ңа, еш қайда баламасы жо қ
тәсілдермен қамтамасыз етеді.
Интернеттегі жүйелер бір-
бірімен шексіз байланыста
болады, себебі мәлімет
беруге қатысатын барлық
компьютерлер TCP/ІP
комуникациясының біркелкі
протоколын пайдаланады.
ІP протокол (Іnternet TCP протоколы (Transmіssіon
Protocol) — жүйеаралық Control Protocol) — қателері бар
өзара әрекеттердің пакеттерді автоматты түрде
протоколы. Ол паектті қайтадан жіберетін, мәліметтерді
адресіне жіберу және жіберетін басқару протоколы; бұл
қажет пунктіне беру протокол жіберілген
жолында тұрған бірнеше ақпараттардың дұрыс
жүйелерден өту қалпына келтіруі үшін
мүмкіншілігін жасауға жауапты;
жауапты протокол.
Интернет жүйесінің негізгі
сервиздері.
World Wіde Web (WWW,
“Әлемдік өрмекші торы”) —
гипертекстік, дәлірек айтқанда,
Интернет ресурстарын іздеудің
гипермедиалық ақпараттық
жүйесі және оған кіру.
Электрондық пошта (Electronіc maіl, англ. maіl — пошта, қыс қ. E-maіl, “и-мэйл”
деп оқылады). Электронды пошта желілері мен Интернет ішіндегі м әтіндік
хабарламаларды жеткізу үшін арналған. Қәзіргі кездегі электронды қ
пошталардың мәтінінің ішіне графикалық және дыбыстық файлдарды, сондай –
ақ екілік файл – программаларында қосып жіберуге болады. Электронды
поштаны қолданатын әрбір абонентке өзіндік дербес пошталы қ адрес беріледі.
Оның форматы келесі түрде болады: <пайдаланушы аты> @ < пошталы қ сервер
аты>.
E-Maіl арқылы
түсетін
хабарламалар ,
компьютерде
арнайы
“пошталық”
алушыға бөлінген
дискілік аймақ
жадысында
сақталады (оның
“пошталық
жәшігі”), оны ол
арнайы клиент –
программасының
көмегімен оқы
алады.
Ә леуметтік желілер
Әлеуметтік желілер
Әлеуметтік желілер
Интернетте 1995 жылдан
бастап кең таралған, осы
жылы бірінші әлеуметтік
желі –
Classmates.com(Сыныптаст
ар) сайт ашылды. 2003-
2004 жылдары Facebook,
MySpace жобалары
шықты.
Әлеуметтік желілер
туралы қызықты
фактілер және олардың
адам өміріндегі орны
-Әр 20 минут сайын
facebook-те бір миллион
сілтеме таралады;
-Әр минут сайын
facebook-те 100 мың адам
дос болып қабылданады;
-Барлық
қолданушылардың 50
пайызы аптасына –сағат
уақытын әлеуметтік
желілерде сөйлесумен
өткізеді;
-Орта есеппен алғанда
әрбір қолданушы өз
аккаунтына күніне 2 рет
кіреді;
-Google-дегі іздеу саны
күніне 1 миллиардтан
асады.
Назарларыңызға
рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Компьютерлік желілер.Электрондық пошта.Әлеуметтік желілер
Компьютерлік желілер. Электронды пошта қызметі. Әлеуметтік желі
Компьютерлік және әлеуметтік желілер
Компьютерлік желілер және Әлеуметтік желілер
Компьютерлік желілер. Электронды пошта қызметі. Әлеуметтік желілер туралы
Әлеуметтік желілер туралы ақпарат
Компьютерлік желілер классификациясы
Әлеуметтік желілер
Компьютерлік желілер. Электронды пошта қызметі
Компьютерлік желі туралы жалпы түсінік
Пәндер