Бизнес-жоспар. Автомобиль көлігімен жүк тасымалдау қызметтерін көрсету


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Жумагалиев А. ОП-413

Бизнес-жоспар
Автомобиль көлігімен жүк
тасымалдау қызметтерін көрсету
Кіріспе
Қазіргі кезде жүк тасымалдау тауар тасымалдау үшін қажет болып табылады,
автомобильмен тасымалдау сияқты көліктік қызметтер ерекше сұранысқа ие болуда. Б ұл өз
жүгін республиканың қай қаласына болсын, ТМД, Еуропа елдеріне және т.б. жедел ж әне
сапалы тасымалдаудың барынша тартымды түрлерінің бірі болып табылады.
ТМД мен ЕО арасында жүк тасымалдаудың жетпіс пайызы автомобиль к өлігіні ң к өмегімен
жүзеге асырылады. Өйткені автомобильмен тасымалдау кезінде оны тасымалдаудың барлық
ерекшеліктері ескеріле отырып қандай да болсын көлемдегі ж үк тасу мүмкіндігі бар, соны ң
ішінде температуралық режим сақталады, сонымен бірге стандартты емес ж әне қауіпті ж үктерді
тасымалдауға тек автомобиль ғана қолайлы.
Автомобильмен тасымалдаудың бірқатар артықшылықтары бар, бұл:
- тапсырыс беруші жүкті әрқашанда тікелей жүкті жөнелтушіден оны алушы ға дейін қайта
тиеп-түсірусіз жеткізе алады;
- жүктің сақталу деңгейі жоғары, оған алаңдамауға болады;
- көлемі аз жүктерді де тасымалдауға болады;
- жүк теміржолға да, өзен және теңіз порттарына да тәуелсіз тасымалдана береді.
Көлік-экспедитор компанияларының дәстүрлі нарығы жоғары, ол серпінді түрде өсуде ж әне
көптеген мүмкіндіктерді ұсынуда. Оған деген бәсекелестік күшейе түсуде, осы деңгейде ұстап
тұру үшін қазақстандық операторларға ресурстарды барынша шоғырландыру қажет болады.
Біздің нарықта аутсорсинг логистикасы енді ғана пайда болуда. Кейіннен ол тез өсетін болады,
бірақ қарқынның қашан өрістейтінін айту қиын.
Алайда, нарыққа қатысушылардың барлығының да әлеуеттері бар. Бұл жерде ең маңыздысы -
компанияның түрі мен құрылымы емес, оның ұсынатын қызметі болып табылады.
Өнімнің (қызметтердің) сипаттамасы
Автомобиль тасымалдары — бұл жүктер мен жолаушыларды рельссіз жолдармен жерде жүретін
көлікпен тасымалдау.
Автомобиль тасымалын мақсатты қолданудың негізгі салалары – жүкті магистральді к өлік т үрлеріне
тасымалдау және жеткізу, өнеркәсіп және ауылшаруашылық жүктерін қысқа қашықтыққа тасымалдау,
қала ішіндегі тасымалдар, жүктерді сату мен құрылыс салу үшін жеткізу.
Алысқа тасымалдау үшін автомобиль тасымалы тез бұзылатын, ерекше, бағалы, тез жеткізілуі қажет,
басқа жүк таситын көлік түрлерімен тасымалдауға қолайсыз жүктерді тасымалдауға
қолданылады.Автомобиль тасымалының құндылығы - ыңғайлылығы мен икемділігі, кемшілігі –
барынша жоғары тасымалдау құны.
Автотасымалдау жүктерді жеткізудің барынша кең тараған түрі болып табылады. Басқа да жүк
тасымалдау түрлері сияқты жүк тасымалының бұл түрінің өз «плюстары» мен «минустары» бар.
Басымдығына жүктерді теміржолмен тасыған кездегі (бұл әсіресе алыс қашы қты ққа тасы ған кезде
білінеді) аралық операциялардың болмауы есебінен аса жоғары ұтқырлық пен жылдамды қты
жатқызуға болады.
Сондай-ақ жүктерді тасымалдау ырғақтылығы болып табылады (яғни, жүкті көптеп жинақтау қажет
болмайды), жүкті барынша сақтауды қажет ету, жүктерді оның жіберушіден алушы ға дейін қайта тиеп-
түсірмей жеткізу мүмкіндігі, жүкті жіберушілер алушылардың орналасқан жерінің теңіз және өзен
айлақтарынан, сондай-ақ ірі қалалардан, теміржолдардан тәуелсіздігі. Б ұл қысқа қашы қты ққа ж үк
тасымалдаудың ең тиімді түрі.
Кемшіліктерінің арасында барынша көп жүк партияларын тасыған кезде алыс қашықтыққа
тасымалдауға шек қойылуын, жол бойы желілеріне тәуелділікті, көлемі шағын жүктерді тасымалдауды ң
шектелуін бөліп көрсетуге болады. Алыс қашықтыққа жүк тасымалдаған кезде көліктің бұл түрі аса
қымбат болып табылады. Сонымен бірге қысқы кезеңде тасымалдау географиясы азаяды.
Резюме
Жобаның тұжырымдамасы автомобиль көлігімен жүк
тасымалдау бойынша қызмет көрсетуді қарастырады.
Кәсіпорын қызметінің мақсаты оған қатысушының
материалдық жағдайын жақсарту үшін кіріс алу болып
табылады.
Кәсіпорынның осы уақыттағы міндеті кейіннен ағымдағы
қызметте пайдалану үшін орындықты тягач сатып алу болып
табылады.
Жоспарланып отырған кәсіпорынның нысаналы тобы
қызметтерді тұтынушылар болып табылады, атап айтқанда:
- ірі тауар өндірушілер,
- автомобиль көлігімен жүк тасымалдауды қажетсінетін сауда
компаниялары;
- жеке тұлғалар.
Жобаны іске асыру шеңберінде будка-рефрижераторлары бар
Мерседес 1834 орындықты тягачын сатып алу жоспарлануда .
Жоба бойынша жалпы инвестициялық шығындар мыналарды қамтиды:

Шығыстар 2015

Негізгі капиталға инвестициялар 54 000$
Айналым капиталы 0
Барлығы 54 000$

Жобаны қаржыландыруды жоба бастамашысының өз қаражаты
есебінен сияқты қарыз капиталы есебінен де жүзеге асыру
жоспарлануда.

Қаржыландыру көзі Сома Кезең Үлесі

Өз қаражаты 10 800$ 02-03.15 20%

Қарыз қаражаты 43 200$ 02-03.15 80%

Барлығы 68 080 100%
Кредиттеудің мынадай шарттары
қабылданды:
Кредит валютасы тенге
Пайыздық ставка, жылдық 12%
Проценттер мен негізгі қарызды төлеу ежемесячно
Пайыздарды өтеудің жеңілдікті кезеңі,ай 3
Негізгі борышты өтеудің жеңілдікті кезеңі,ай 3

Өтеу түрі равными долями

Жобаның 5 жылына арналған кәсіпорын қызметі тиімділігінің көрсеткіштері.

Жылдық пайда (5 жыл), мың теңге 146 240

Активтердің рентабельділігі 24%

13% дисконтталған ставка кезіндегі инвестициялық капиталдың
таза дисконтталған кірісі 23 722 мың теңгені құрады.
Кірістіліктің ішкі нормасы (IRR) 29%

Таза ағымдағы құны (NPV), тыс. тг. 23 722

Жобаның өзін ақтауы (жай), лет 3,6

Жобаның өзін ақтауы (дисконтталған), лет 4,4
Өндірістер бағдарламасы
Өндірістің жылдар бойынша жоспарланған бағдарламасы
Көрсеткіш 2 015 2 016 2 017 2 018
1 автоның бір айдағы жүрісі., тн. 7 123
1 автоның бір айдағы жүк тасымалы.,
213 700
тн/км.
1 автоның сыйымдылығы, тн. 30
Автоның саны, ед. 4
Автоның жүктемелік % 70% 75% 75% 75%
Барлық автоның жүрген жолы, мың
20 21 21 21
км.
Сатулар, мың теңге 47 441 47 441 47 441 47 441
Жоспарланған сату бағдарламасы, мың
теңге

Кірістер баптары 2015 2016 2017 2018
Барлығы Мәні 3 953 3 953 3 953 3 953
Жүктемелік % 75% 75% 75% 75%
Автотасымалдау қызметтері 5 271 3 953 3 953 3 953 3 953
Автотасымалдау маршруттарының кестесі
Жүрг
1 рейстің 1 айдағы Тасым
Қашықты Жүк, ен
Маршруттар ұзақтығы, күн рейстер алдау,
ғы, км. тн. жолы,
. саны тн/км.
км.

Алматы - Астана 1 200 5 6 30 7 200 216 000

Қарағанды - Астана 215 1 30 30 6 450 193 500

Алматы – Көкшетау 1 544 6 5 30 7 720 231 600

Орташа 1 автоға 7 123 213 700

Тасымалдау есебі 1 айға жүргізіледі.
Жабдық және инвентарь (техника)

Мерседес 1834 техникалық сипаттамасы
Көлемдері
Ұзындығы, мм 11 500
Ені, мм 2 500
Биіктігі, мм 3 500
Қорабының түрі орындықты тягач
Есіктерінің саны 2
Орын саны 3
Меншікті/рұқсат етілген толық 0/18000
массасы, кг
Кәсіпорын Мерседес 1834
маркалы 2 орындықты Доңғалағының мөлшері 295/80R 22.5
Қозғалтқыш
тягачын сатып алуды
Қоректену жүйесі дизель
жоспарлауда. Жұмыс көлемі, текше см. 11 300
Бағасы: 54 000$ Цилиндр саны 6
Цилиндр жапқыштарының саны 2
Отын
Отын түрі дизель отыны
Ұйымдастыру, басқару және құрам
Кәсіпорынға жалпы басшылық жасауды директор ж үзеге асырады.
Бухгалтер мен жүргізушілер директорға бағынады.
Кәсіпорынның ұйымдастыру құрылымының мынадай түрлері бар, ол
төменде келтірілген.

Директор

Жүргізуші Бухгалтер

Ұйымдастыру құрылымы

Келтіріп отырған құрамды басқару құрылымын желілікке
жатқызуға болады. Ол директорға кәсіпорын жұмысын жедел
басқаруға және барлық оқиғалардан хабардар болуға мүмкіндік
береді.
Жалпы және әкімшілік шығыстар
Кәсіпорынның бір айдағы жалпы және әкімшілік шығыстары

Шығындар 2015 2016 - 2018
ЕТҚ 1 158 1 158
Іссапар шығыстары лимит 50 50
Байланыс қызметтері лимит 20 20
Ұтқыр байланыс лимит 10 10
Кеңсе тауарлары лимит 5 5
Шаруашылық тауарлары лимит 5 5
Автоны жөндеу лимит 120 120
Техникалық қызмет көрсету 40 40
Банк қызметтері 8 8
Өзге де көлденең шығыстар 35 35
Варлығы 1 451 1 451

Қызметтерге арналған шығыстар байланыс қызметтеріне,
автомобильге техникалық қызмет көрсетуге арналған ағымдағы
тарифтер ескеріле отырып есептелді.
Еңбекақы төлеуге арналған шығыстар есебі, мың теңге

Саны Жалақы Тағайындауға ЕТҚ
№ Лауазым

Әкімшілік-басқару персоналы

1 Директор 1 170 170 170
2 Бухгалтер 1 100 100 100
Барлығы 2 270 270 270

Өндірістік персонал
1 Жүргізуші 8 111 888 888
Барлығы 8 111 888 888

Персонал бойынша барлығы 10 381 1 158 1 158

Еңбекақы төлеу шығыстарының сомасы айына 1 158 мың теңгені
құрайды.
Назарларыңызға рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Автомобиль көлігімен жүк тасымалдау қызметтерін көрсету
Автокөлік қызметтері және олардың мәні
Жолаушылар тасымалы
Малды тасымалдауға арналған көлік түрлері
Транспорт
Темір жол көлігі
Тауықтарды торға тасымалдау
Астық қоймалардың сыйымдылығын есептеу
Жабайы жануарларды әуе көлігімен тасымалдау
Атырау тарихы
Пәндер