Психология ғылымы, даму тарихы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Психология ғылымы,даму тарихы

Орындаған: Серікханқызы
С.
П-407 топ
Тексерген: Оспанова
Қ.Ш.
Психология - өз алдына ғылым ретінде ХІХ хасырдың 60 ж. бөлініп
шықты. Оған себеп болған ғылыми-зерттеу мекемелері-
психологиялық лабораториялар және институттар, жоғары оқу
орындарындағы кафедралар сонымен қатар психикалық
құбылыстарды оқып-білуге байланысты экспериментті насихаттау
жұмыстары.
Көптеген ертедегі ойшылдардың көзқарастарына ортақ болған
“психология” сөзінің орнына “жан” ұғымын қолданады және ерекше
мәнді құбылыс ретінде қарастырады.
Психологияның ғылым
ретіндегі ерекшелігі.

3. Психология
1. Психология – біздің тұлғаның жеке
2. Психология
өзіміз туралы, біздің ішкі даралық
адамзатқа таныс,
және рухани әлеміміз ерекшеліктерін,
ең күрделі
туралы ғылым с.қ. барлық
құбылыстар
адамға тән
туралы ғылым.
психикалық
сапасын
оқытады.
Қазақстанда психология
ғылымының қалыптасуы мен дамуы

Үшінші кезең –
Бірінші кезеңі – кеңес
егемен, тәуелсіз
үкіметі орнағанға
Қазақстан
дейінгі қазақ Екінші кезеңі жағдайында
психологиясы- бұл марксистік кеңестік қалыптасқан
кезең психология психология деп ғылыми психология
ғылымының ілкі аталады (1920-1990) дамуының жаңа
бастауы(15-20ғ.)
кезеңі (1991-2006)
Психологиялық ғылыми білімдердің тарихы екі кезеңге бөлінеді. Оны ң
біріншісі — шамамен 2500 жылға созылған, көшбасы Аристотельден
басталатын жан дүниесі жайлы тұрлі ой-пікірлердің ілкі тарихы. Осы
кезең ішінде психология басқа ғылымдармен, әсіресе, философиямен
қосақтаса дамып келеді. "Психология" терминінің бірінші қолдануы 1590
жылы Неміс схоластик пәлсапасышы Рудольф Гөкельге беріледі. Алайда
одан алты ғасыр бұрын Хорват гуманисті - Марко Маурулиц бұл терминді
өзінің кейіннен жоғалған еңбегінің есімі ретінде қолданған. Бұл әрине
терминнің ең бірінші қолданылуы болмауы мүмкін, бірақ бұл бүгінгі
күндегі терминнің ең алғашқы құжатталған қолданылуы болып
есептеледі.
Бұл термин қауымның кең қолданылуына Неміс идеалист
пәлсапасышысы Кристиан Вольфтің(1732-1734) Psychologia empirica және
Psychologia rationalis (1732-1734) атты е ңбегі жары қ к өргеннен б ұрын
енбеген. Эмпирикалық және рационалды психологияларды ң арасында ғы
бұл ажыратылуы Дидьероның Энциклопедиясынан алынып, Францияда
Мэң дө Биғаңныңкөмегімен кең тараған.
Гуманисттік психология өзінің қайратты дамуын 1950 жылдары көріп,
ақыл-ой зерттеуініңпозитивисттік және ғылыми әдістемелеріне
кертартпа ретінде жалғасты. Ол адам тәжірибесіне қараған
феноменологиялық көзқарасты айырықшалап, адам мен оның іс-
әрекетін сапалы зерттеу арқылы түсінуді іздейді. Гуманисттік
әдістеменің тамырлары экзистенциалісттік және феноменологиялық
пәлсапада табылады, және де гуманисттік психологтар
ғылыми әдістемені мүлдем қабылдамай, адам тәжірибесін өлшемдерге
көшіру оны барлық мәні мен маңыздылығынан айырады деп
тұжырымдайды.
Бұл мектептің негізін қалаған кей теоретиктер —
адам мұқтаждылығының иерархиясыншығарған Эбрахем Маслоу,
клиент айналысында орнаған терапияның жасаушысы Карл Роджерс
және Гештальт терапиясын тудыру мен дамуына ат салысқан
Фриц Перлс.
Компьютерлік технологиялардың дамуы ақыл-ой әрекетін инфомация
өңдеу ретінде қарастыруға әкеп соқтырды. Бұл ақыл-ойды ғылыми
түрде зерттеумен, ішкі ақыл-ой ақуалдырының бар болуы туралы
сеніммен серіктесіп, когнитивизмнің дамуы мен оның ақыл-ой
модельдерінің доминанттысының болуына әкелді.
Пайдаланған
әдебиеттер:
1.Жарықбаев Қ.«Психология»
Алматы,1992жыл 95-113 бет

Ұқсас жұмыстар
Психология түсінігі мен тарихы
Психология туралы жалпы түсінік
ПРЕЗЕНТАЦИ ПСИХОЛОГ
Психология тарихы
Педагогика пәні және ұғымы
ПСИХОЛОГИЯ ТУРАЛЫ ІЛІМНІҢ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ДАМУ ЖОЛДАРЫ
Педагогика - тәрбие және оқыту туралы ғылым
ПСИХОЛОГИЯ ҒЫЛЫМЫНЫҢ ЖАЛПЫ
Балалар психологиясының даму тарихы,теориялар туралы негізгі түсініктер
Анықтама сөздік. Музыкалық білім беруде педагогиканың психологиямен және философиямен байланыс
Пәндер