Мектеп тәрбие жүйесі


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Тақырыбы: Мектеп тәрбие жүйесі ретінде
Мектептің тәрбие жүйесі - мектептің
тұтас әлеуметтк- пед. құрылымын
құрайтын және тәрбиенің күшті және
ұдайы әрекет ететін факторы болып
табылатын өзара байланысты
компоненттердің (тәрбие мақсаттары,
оларды іске асыратын адамдар, олардың
іс-әрекеті және қарым-қатынасы, басқа
да қатынастар, өмірлік кеңістік)
жиынтығы
Мектептің тәрбие жүйесі – жеке тұлғаның дамуына тиімді және
мақсатты әсер ететіндей етіп құрылған, реттелген т әрбие үрдісіні ң
құрамды бір бөлігі.
Тәрбие бұл тұлғаны қалыптастыруға мақсатты
бағытталған үрдіс. Бұл тәрбиеленушілер мен
тәрбиешілердің тәрбие мақсатына жетуге
бағдарланған арнайы ұйымдастырылған,
басқарылатын және бақыланатын өзара әрекеті.
Сондықтан, оның өзіндік ерекшеліктері мен негізгі
категроияларының болуы заңды.
Тәрбие көптің ісі. Тәрбие мәселесімен қоғамдық
ұйымдар, мекемелер, және жұртшылық болып
айналысқан жағдайда ғана оң нәтижелі болмақ. Соған
сай тәрбие туралы ұғымға тар мағынада емес, кең
мағынасында, бір жақты емес, кең көлемде, яғни,
табиғат және әлеуметтік ортаның мектеп пен ата-
аналардың жеке тұлғаның дамуы мен қалыптасуына
мақсатты түрде ықпалы, өзара әрекетінің нәтижесі
ретінде қараған жөн.
Мектептің тәрбие жүйесінің әдістемелік ұйымдастыру негізі
төмендегідей:
- Мектептің бірыңғай даму тұжырымдамасы, оның Жарғысы.
- Оқушылардың дамуына бағытталған мектепішілік басқарудың
құрылымы
- Жалпы мектепішілік дәстүрлі шаралар, мектеп ұйымдарын,
бірлестіктерін қалыптастыру
- Жоспарлау
- Нәтижені талдау және оны болашақта практикаға енгізу
Тәрбие жүйесі қызметі тиімділігінің сапалық көрсеткіштері:
- Мұғалімнің, оқушының, ата-ананың түсінігіндегі мектеп
бейнесі.
- Тәрбие жүйесінің өте жақсы нәтижесі – мектеп түлегі.
- ¦жымдағы психологиялық ахуал, мектептегі оқушылар мен
мұғалімдердің қарым-қатынасы
- Жүйенің әр түрлі субъектілерінің арасындағы өзара байланысы.
- қоғамдағы мектептің беделі
Мектепте тәрбие жүйесін жүзеге асыру мақсатында тәрбие орталығы

Ұқсас жұмыстар
Вставка тәрбие жүйесі Мектеп рисунка ретінде
Тәрбиелік жүйе
Тəрбиенің құралдары
Білім беру мекемелерін басқарудың құрлымы
Педагогикалық менеджмент нысандарының ерекшеліктері мен сипаттамасы
Тәрбие шараларын дайындау және өткізу технологиясы
Мектеп тәрбие жүйесі ретінде
Жоғары мектеп педагогикасының әдіснамасы
Тәрбие үдерісінің формалары мен әдістері, құралдарының жүйесі және ғылыми дүниетаным негізі
Педагогика ғылымының салалары, басқа ғылым салаларымен байланысы
Пәндер