Төртбұрыштар
Презентация қосу
Төртбұрыштар
Мақсаты:
Білімділік: Төртбұрыштар тарауын
қайталауға есептер шығару, білімдерін
жүйелеу;
Дамытушылық: Төртбұрыштар
анықтамасын, қасиеттерін есептер
шығаруда қолдану машығын дамыту;
Тәрбиелік: Өз бетімен ізденіске, бір -
біріне көмек көрсете білуге, ойын ашық
айта білуге баулу;
Кезеңдері
І. Қайталау
ІІ. Есептер шығару
ІІІ. Сөзжұмбақ шешу
IV. Семантикалық карта
VI.Бағалау
Сабақты қорытындылау
Ой толғау
“ Математика
пәнінің
маңыздылығы
соншалық,
сондықтан да оны
қызықты өткізуге
мүмкіндік жібермеу
керек”

Блез Паскаль
Параллелограмм
В С

А D
Параллелограмм анықтамасы:
Қарама-қарсы қабырғалары қос қостан
параллель болатын төртбұрыш параллелограмм
деп аталады.
АВ//СD, AD//ВС
В С
Параллелограм
м
1) қасиеттері:
Параллелограмны ң қарама-
қабырғалары және
О бұрыштары тең.
АВ=СD, ВС=АD;
2) Параллелограмның
диагональдары қиылысу
А D нүктесінде тең екі бөлікке
бөлінеді.
DО=ВО, АО=СО.
Параллелограмм
А В белгілері:
1) Егер төртбұрыштың қарама-
қарсы қабырғалары тең және
параллель болса, онда ол
параллелограмм болады.
О 2) Егер төртбұрыштың қарама-
қарсы бұрыштары тең болса,
D С онда ол – параллелограмм болады.

3)Егер төртбұрыштың
диагональдары қиылысу
нүктесінде тең екіге бөлінсе, онда
ол параллелограмм
4) Егер төртбұрыштың бір болады.
қабырғасына іргелес
бұрыштарының қосындысы 180º-қа тең болса,онда ол–
параллелограмм боладыº.
Трапеция
В С Трапеция
Екіанықтамасы:
қабырғасы ғана параллель
болатын дөңес төртбұрыш
А D
L M трапеция деп аталады.

Параллель қабырғалары
табандары, ал параллель емес
қабырғалары бүйір қабырғалары
K N
деп аталады.
F S
Трапеция тең бүйірлі
(АВ=СD)
және тік бұрышты болады (

P G = 90° ) .
Теңбүйірлі трапецияның
қасиеттері:

В С
1. Теңбүйірлі
трапецияның
табандарындағы
бұрыштары тең.

2. Теңбүйірлі
А D трапецияның
диагональдары тең.
AC=BD
Тіктөртбұрыш
В С

А D
Тіктөртбұрыштың анықтамасы:
Барлық бұрыштары тік болатын параллелограмм
тіктөртбұрыш деп аталады.
<А= Тіктөртбұрыштың қасиеттері:

В С 1.Барлық бұрыштары тең.
2. Қарама - қарсы
қабырғалары тең.
AB=CD, BC=AD
О 3.Диагональдары қиылысу
нүктесінде қақ бөлінеді.
AO=CO, BO=DО
А D
4.Тіктөртбұрыштың диагональдары тең.
АС=ВD
Тіктөртбұрыш белгілері:

В С
Егер параллелограмның
диагональдары тең болса,
онда ол параллелограм-
тіктөртбұрыш болады..
AC=BD
А D
Ромб
В

Ромбтың
анықтамасы:
А С Барлық қабырғалары тең
параллелограмм ромб деп
аталады. АВ=ВС=СD=AD

D
Ромбының қасиеттері:
В 1. Барлық қабырғалары
тең. АВ=ВС=СD=AD
2. Қарама-қарсы
А С бұрыштары тең.
О
3.Диагональдары
D қиылысу нүктесінде
қақ бөлінеді.
АО=СО, ВО=DО
4.Ромбының диагональдары өзара перпендикуляр және
олар бұрыштардың биссектрисасы болады.
AC ┴ BD, Квадрат
А В

С D
Квадраттың анықтамасы:
Барлық қабырғалары тең тіктөртбұрыш квадрат
деп аталады.
AB=BC=CD=DA
Квадраттың
қасиеттері:
1. Барлық қабырғалары
В С тең. AB=BC=CD=DA
2. Барлық бұрыштары
тең.
3. Диагональдары
О
қиылысу нүктесінде
қақ бөлінеді.
А D AO=CO, ВО=DО
4. Диагональдары тең. АС=ВD
5. Диагональдары өзара перпендикуляр және
бұрыштарын қақ бөледі.
AC┴BD, Есептер шығару
 №1 Берілгені: ромб биіктігі 2-ге тең. Ромб бұрышы 300 болса,   
                          ауданын тап.
                                      
Жауабы:8см2

№2 Берілгені: параллелограммның қабырғалары 12 см және 15
см. Үлкен қабырғаға түсірілген биіктік 8 см болса, кіші
қабырғаға түсірілген биіктікті табыңдар.                                       

 Жауабы: 10см

 №3 Берілгені: трапецияның табандарының қатынасы 5:6
қатынасындай, биіктігі 10 см. Егер трапецияның ауданы 110
см2 болса, онда кіші табанын тап.
 

Жауабы: 10 см
                                     
Сөзжұмбақ шешу

«Төртбұрыш»сөзжұмбағы шешіледі:
СҰРАҚТАРЫ

1.Барлық қабырғасы тең тіктөртбұрыш
2.Барлық бұрышы тік болатын төртбұрыш
3.Барлық қабырғасы т ең параллелограмм
4.Екі қабырғасы параллель төрбұрыш
5.Фигуралардың қырларының түйісу нүктесі
6.Нүктеден және осы нүктеден шығатын екі
сәуледен құралған геометриялық фигура
7.Қарама-қарсы қабырғасы параллель төртбұрыш
8.Бұрыштың түрі
9.Бір нүктеден бірдей қашықтықта жататын
барлық нүктелер жиынтығы
Жауаптары:

1.Квадрат
2.Тіктөртбұрыш
3.ромб
4.Трапеция
5.Төбе
6.Бұрыш
7.Параллелограмм
8.Жазыңқы
9.Шеңбер
Параллело Тік ромб квадрат
грамм төртбұры
ш
Қарама-қарсы
қабырғалары тең
Барлық қабырғалары
тең
Қарама-қарсы
бұрыштары тең
Барлық бұрыштары
тең
Диагональдары
қиылысу нүктесінде
қақ бөлінеді
Диагональдары тең

Диагональдары
перпендикуляр және
бұрыштың
биссектрисасы болады
Параллело Тік ромб квадрат
грамм төртбұры
ш
Қарама-қарсы + + + +
қабырғалары тең
Барлық қабырғалары + +
тең
Қарама-қарсы + + + +
бұрыштары тең
Барлық бұрыштары + +
тең
Диагональдары + + + +
қиылысу нүктесінде
қақ бөлінеді
Диагональдары тең + +

Диагональдары + +
перпендикуляр және
бұрыштың
биссектрисасы болады
Сабақты қорытындылау
Рефлекция
Не білдім?

Нені білгім келеді?

Не үйрендім?
Назарларыңызға
рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Келтіру формуласы
Бізді қоршаған ортадағы төрбұрыштар
Қисық сызық салу әрекетінің дұрыс реті
Табандарын табыңдар
Қарапайым графикалық редакторы
PAINT графикалық редакторы туралы түсінік
PAINT графикалық редакторының құралдары
Редактордың командалары
Мәтіндік және графикалық ақпаратты кескіндеу
Стандартты программаның есептеуіш құралы
Пәндер