Рухани адамгершілік білімінің қазіргі әлемдегі басымдылығы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Семей қаласындағы Шәкәрім атындағы
мемлекеттік университеті

Рухани адамгершілік білімінің қазіргі
әлемдегі басымдылығы .

Тексерген : Жакпарова Г.А
Орындаған: Өзгерисхан.Н
Е-415 топ студенті
Жоспары :
1. Қазіргі замандағы жаһандық мәселелер .
2. Адамзаттың жалпы дүниежүзілік
тұтастығы .
3. Адамзаттың жаһандық мәселелерінің
рухани- адамгершілік сипаты .
• Жаһандану дегеніміз бір-бірімен тығыз экономикалық ғылыми-техникалық
саяси мадени байланыстағы біртұтас адамзат қалыптасуы.

•Жаһандану әлемдік ауқымдану, глобализация ( ағылш Global – әлемдік д үние
жүзілік, жалпы) - жаңа жалпы әлемдік саяси, экономикалық ,м әдени және
ақпараттық тұтастық құрылуының үрдісі . Терминді ғылыми айналымға алғаш
рет енгізген (1983 жылы ) американдық экономист Т.Левита .

• Жаһанданудың жаңа сатысының түрлі аспектілерін 20 ғасырдың ортасынан
бастап Уолт Ростоу , Дэниел Белл, Алвин Тофлер, Лестер Туроу зерделеді . Олар
ғылымға “ интеллектуалдық революция” , “ақпараттық жарылыс” ,ғаламды қ
ауыл” деген ұғымдарды енгізді

•Қазіргі замандағы жаһандану мәселесі ең бірінші орын да ядролық со ғыс қару
– жарақынан жетілуі мен халықаралық бақылаудың шеңберінен шығып кетуі

•Екінші үлкен мәселе – бүгінгі қалыптасқан тәндік-сезімдік өмір бағыт
негізінде тойымсыздық, табиғи ресурстарды өлшемсіз пайдалану қорша ған
ортаны ластау-адамзатты болашақ экологиялық апатқа әкелу мүмкіндігі

• Үшінші мағынада “табиғат”деп жер бетін,оны қоршаған атмосфера ,
гидросфера , тропосфераны сан алуан тіршілікті , қо ғамды қоршаған ортаны
Жаһандану

Менталдық немесе
мәдени

Аумақтық

Этникалдық

Ақпараттық
комуникатсиялық
Экономикалық
• Қазіргі жаһандану заманында өзге
мемлекеттердің көлеңкесінде қалмай ,
ықпалына ермей ,дәстүріміз бен
тілімізді түлету,ұлттық мәдениетімізді
сақтау үшін әлеуметтік қызметкерлкріне
, оның ішінде мәдениет пен білім саласы
қызметкерлеріне ауадай қажет нысана-
қазақ болмысынан туындайтын
этникалық ерекшелігіміз болу керек. Ол-
тіл , дәстүр,ұлттық сана мен рух және
отаншылдық
Дағдарыс ұғымы қандайда
болмасын құбылыстын қызмет
етіуі мүмкін емес болатын негізгі
күйін сипаттайды . Жеке тұлғаның
дағдарысы , Қоғамдық
дағдарыс ,Экологиялық дағдарыс ,
Рухани дағдарыс.
Эмоционалдық

Жеке тұлғалық
дағдарыс

Тәнді
к
Интеллек
туалды
Білім беру
Отбасылық
Мәдеи

Қоғамдық
дағдарыс

Экономикалық Саяси
адамгершілі
к

кішіпейілділі
к тәрбиелілік

Экологиялық
дағдарыс

ақылдылық
инабаттылық
<< Біз әрбір адамның
ар-намысын, жоғымды
қасиеттері мен беделін ,
жоғары адамгершілік,
этникалық
стандарттары және
рухани құндылықтарын
бағалайтын қоғам
құруымыз керек >>

ӘӘ
Н.Н. ..
Назарбаев. .
Назарбаев
Бала деген болмайды, тәжірибелік қоры
қызығушылықтары,сезімдері өзгеше адамдар
болады .
Бұл тұжырымдама бала құқығы ; сыйлау
құқығы өз қалпында қалу құқығы ,
жақтырмайтындарынан зорлық-зомбылықтан
қорғану құқығы, өзінің жеке
қызығушылықтары мен мақсаттарын жүзеге
асыру құқықтары жөніндегі түсінікті
пайымдауға негіз берді.Бала бала емес, ол нағыз
адам .
Януш Корчак
Адамның жақсы өмірінің негізінде
билігі бәріне жүретін үш қасиет бар
адал еңбек, ар-ожданды ақыл-
ой,шынайы жүрек . Бұларсыз өмірде
тыныштық пен келісім табылмайды.
Шәкәрім Құдайбериев
Сыртқы дүниенің көптігі сонша, бірақ жүректе
ешнәрсе жоқ”
О.Гадецкий
“ Алдымен ізгі ниеттерге сондан соң даңалыққа
үйрен, өйткені алғашқысыз соңғысына үйрену қиын”
Сенека
Ал егер балықты ағашқа өрмелей алмағаны үшін
кіналайтын болсақ , онда ол бүкіл өмір бойы осы үшін
өзің талантсызбын деп кіналай өтеді.
.
А.Энштейін
Өз қанатын болмаса ,өзгенің қанатымен ұша
алмайсын. Эстон мақалы
• Қоғамды өзара үйлесімді дамыту үшін біз болашақта
өзіміздің рухымызға негізделген жаңа өмірдің сапасын
тудыруымыз қажет Олар іштеін таза су дем алатын таза ауа ,
сапалы тамақ, биік дәрежедегі барлық адамдар пайдалана
алатын білім беру және денсаулық сақтау , мәдениет, спорт
жүйелері .Адамның өзі-табиғаттың ең әсем гүлі , ол адам
арқылы ғана өз-өзін сезініп, түсіне алады .Табиғатты
бүлдіретін де, оны аялайтын да-адам.

• А.Печчен адамзатқа ең керекті нәрсе-руханияттылық ,
әсіресе-адамгершілік.Тек сонда ғана қорланған мәселелерді
шешуге болады деген пікірге келеді .

• А.Печчен ; Адам өзің-өзі өзгертуді ойлауы керек .Өндірістің
ұлғаюын тежеп, тұтынушылық идеологияны рухани жетілуге
қайта бағыттауы тиіс.
•Адамның жаны тыныш болса,
отбасында татулық орнайды .
•Отбасында тыныштық
болса,қоғамда татулық орнайды.
•Қоғамда тыныштық болса,
мемлекетте татулық орнайды .
•Мемелекетте тыныштық
болса,бүкіл әлемде татулық
орнайды
м е
ах
р
ғ а
ыз
ы ң
а р
р л
з а
а

Ұқсас жұмыстар
Рухани адамгершілік білімнің қазіргі әлемдегі басымдылығы
Адамзаттың жаһандық мәселелерін шешудегі білім берудің рөлі
Рухани адамгершілік­ білімнің қазіргі әлемдегі басымдылығы туралы ақпарат
Ізгілік педагогикасының манифесі
РУХАНИ АДАМГЕРШІЛІК БІЛІМНІҢ ҚАЗІРГІ ӘЛЕМДЕГІ БАСЫМДЫҒЫ
Рухани - адамгершілік білім беру бағдарламасы
Бала тәрбиесінде халықтық педагогиканың міндеттері мен бағыттары
Ақпараттық технологиялар арқылы оқушыларға білім беру
Компьютерлік білім беру
Мәдениет философиясы
Пәндер