Валюталық опреациялар және валюталық тәуекелдерді басқару


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Валюталық опреациялар және
валюталық тәуекелдерді басқару

ФН-305 топ
Советова Жұлдыз
Валюталық Операциялар — валюталық
 құндылықтарға қатысты жасалатын 
мәмілелер. Олар ұлттық заңдармен және 
халықаралық келісімдермен реттеледі. ҚР
-ның заңдары бойынша, валюталық 
операциялар валюталық құндылықтарды 
меншіктену және т.б. құқыларының 
өзгеге берілуіне байланысты
Валюталық операцияларды мынадай критерийлер бойынша жіктеуге болады:

объектісі бойынша:
• шетелдік және ұлттық валюталармен операциялар;
• шетелдік валютадағы бағалы қағаздармен операциялар;
• қымбат бағалы металдармен және тастармен операциялар;

субъектісі бойынша:
• жеке және заңды тұлғалардың операциялары;
• мемлекеттік, әкімшілік-аумақтық және муниципалды
құрылымдардың операциялары;
• шетелдік мемлекеттердің және халықаралық ұйымдардың
операциялары;
жүзеге асырудың режимі бойынша:
• әмбебап операция, жүзеге асырудың құқықтық режимі
резиденттік мәртебеге тәуелді болмайды;
• жекеленген операция, жүзеге асырудың құқықтық режимі
резиденттік мәртебеге тәуелді болады;
жүзеге асырудың аумағы бойынша:
• ішкі;
• шетелдік;

валюталық операцияларды жүргізудің
құқыктық қатынас түрлері бойынша:
• қаржылық-құқықтық — салықтық төлемдерді өтеуге
аудару;
• әкімшілік-құқықтық — айыппұлды шетелдік валютада
төлеу;
• азаматтық-құқықтық — көлікпен тасымалдауды
ұйымдастырып беруші резиденттің пайдасына
аударылатын, аударылым келісімшарты негізіндегі
импорттаушы резиденттің валюталық төлемі;
• халықаралық жеке-құқықтық — экспорттық-импорттық
сыртқы сауда келісімшарты бойынша резидент
еместердің пайдасына резиденттердің төлейтін
валюталық төлемі;
валюталық құндылықтарды кез келген
тәсілмен ҚР-ға шеттен әкелу және
салып жіберуге, ҚР-дан шетке шығару
және салып жіберуге болады.
Валюталық құндылық — бұл
номиналдары шетелдік валютада
көрінетін төлем құжаттары, бағалы меншік құқығының және басқа
қағаздар, шетелдік валюталар; олар құқықтардың валюталық құңдылыққа
арқылы резиденттермен және резидент өтуімен байланысты операциялар;
еместермен операцияларды жүзеге
асыратын жағдайдағы номиналдары
шетелдік валютада көрінетін
тазаланған құйма алтын, ұлттық
валюта, бағалы қағаздар мен төлем
құжаттары.
табылады:
валюталық операциялар болып 
Еліміздің заңына сәйкес мыналар 
Валюталық тәуекелдер – сыртқы
 экономикалық,несиелік және бас
қа да валюталық операцияларды 
жүргізу кезінде бір шетелдік вал
юта бағамының басқа валюта бағ
амына қатынасының өзгеруімен б
айланысты валюталық жоғалту қ
аупімен түсіндіріледі.
Тәуекелдерді басқарудың негізгі 
мақсаттарына келетін болсақ, олар 
төмендегідей
Шаруашылық субъектілер алдында
қойылған міндеттердің орындалуын
қамтамасыз ету;

Белгісіздік деңгейін төмендету;

Ұйымға міндеттелген заңдарды,
нормаларды және талаптарды орындау.
Валюталық тәуекелдерді
басқарудың әдістері:
Валюталық
операцияларға
 лимит қою

Валюта нарығын
мұқият зерттеу Хеджерлеу
және талдау

«Неттинг» тәсілін
«Мэтчинг» деп
қолдану, яғни
аталатын
максималды
валютаның активі
дәрежеде
және пассиві
валюталық
бойынша  өзара
келісімдердің
сату/сатып алу
мөлшерін
тапсырысы
қысқарту
Валюталық тәуекелдерді
 басқарудың проблемалары

Шетелдің валютасымен Жоғалтуларды
 операция жүргізетін қарастыру, бұл
банк екі тәуекелмен тәуекелдерді  екі топқа
кездеседі: классификациялауға
 болатынын көрсетеді,
• 1. Ашық орынға яғни: • 1. Толық ведомнан
(позицияға) валюталық орындалған
курстың немесе операциялар.
пайыздық қойылымдар • 2. Банк басқармасы
қозғалымдарының жағының уәкілетінсіз
жағымсыз әсері; дилерлер бөлімдерімен
• 2. Екінші жақтың орындалған
банкроттығы. операциялар;

Ұқсас жұмыстар
Валюталық операциялар және валюталық тәуекелдерді басқару
Валюталық тәуекелдің құрылымы мынадай
БАНКТІК ТӘУЕКЕЛ
ҚР-ның коммерциялық банктерінде банк тәуекелдерін басқару
КЕДЕНДІК ЖӘНЕ ВАЛЮТАЛЫҚ БАҚЫЛАУ ТУРАЛЫ
Кәсіпкерлік қызметтегі қауіптер
Кедендік және валюталық бақылау
Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдер
Тәуекелді талдау
Халықаралық қысқа мерзімді ішкі қаржыландыру
Пәндер