Желдеткіш құрылғылары
Презентация қосу
Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті

“Химия” кафедрасы

БӨЖ
Тақырыбы: Желдеткіш құрылғылары

Орындаған: Абекова Т.Б.
ХН – 221
Тексерген: Тлеуғали Е.Т.

Семей 2015 жыл
ЖОСПАР
• Желдеткіш туралы түсінік
• Табиғи вентиляция
• Механикалық желдету
• Авариялық желдету
ЖЕЛДЕТКІШ ТУРАЛЫ ТҮСІНІК
Желдеткіш (латынша: ventіlatіo – желдету) – өндіріс орындарын
желдетуде, аэроқоспаларды құбырмен тасымалдауда, т.б. ауаны немесе
басқа газдарды қозғалысқа түсіріп орнын ауыстыру үшін олардың артық
қысымын (әдетте, 0,15 Мпа – ға дейін) тудыратын қондыр ғы. Олар
үймереттерді және шахталарды желдетуге, қазан және пеш агрегаттарына
ауа жіберуге не олардан түтін мен зиянды газдарды сорып тысқа шы ғаруға,
материалдарды кептіруге, машина бөлшектері мен механизмдерін
салқындатуға, сусымалы және талшықты материалдарды пневматикалық
жолмен тасымалдауға, бірқатар технологиялық процестерді ат қаруға,
машина радиаторлары мен конденсаторын салқындатуға, т.б. қолданылады.
Желдеткіш - бөлмелерді желдету кезінде немесе аэро қоспаларды
құбырлар арқылы тасымалдау үшін ауаны немесе басқа газды шамадан тыс
қысымдайтын құрылғы.
Өнеркәсіптік желдеткіштердің стол үстіне қойылатын және аспалы
желдеткіш түрлері кеңінен тараған. өшатын аппараттарда желдеткіштер
тарту күшін тудыратын құрал ретінде (көтергіш желдеткіштер,
турбореактивтік екі контурлы қозғалтқыш желдеткіштері,желдеткіш—
фенестрон) пайдаланылады.
CFM56 авиациялық
қозғалтқышының
осьтік желдеткіші

Центрден тепкіш ж
елдеткіш
Табиғи вентиляция
Табиғи вентиляция жылулық және жел қысымы нәтижесiнде
болады. Жылулық қысым температуралардың айырмашылығына
шартталған.
Табиғи желдеткіш ұйымдасқан және ұйымдаспаған болып бөлінеді.
Ұйымдаспаған желдеткіш кезінде бөлмеге кіріп шығатын белгісіз
ауа көлемі немесе ауа ауыстырғыш кездейсоқ факторларға бағынышты
болады. Ұйымдаспаған табиғи желдеткіш инфильтрация қосады -
терезелер, есiктер, жабындардағы және терезелер және желдеткiштердi ң
ашуында жүзеге асырылады.
Ұйымдасқан табиғи желдеткіш аэрация деп аталады. Аэрация үшін
сырттан ауа кіру үшін қабырғадан саңылау жасайды, ал ғимаратты ң
төбесіне арнайы өңделген ауаны жойып отыратын құрылғы(шам әйнек)
орнатылады.
Жасанды (механикалық) желдеткіш табиғи желдеткішке қара ғанда
ауаны атмосфераға жіберер алдында оны тазалауға м үмкіндік береді.
Зиянды заттарды пайда болған жерінен жойып отырады. Ол сонымен
қатар желдететін ауаны тазартады, жылытады және жұмсартады.
Желдеткіштің айналу жиілігінің вариаторы:
1, 2 және 8 - тартпалар; 3 - арнаулы гайка; 4 - винт
маховигі; 5 - шеткі дискі; 6 - ортаңғы дискі; 7 - втулка; 9 -
рычагты білік; 10 - рычаг.
Механикалы қ желдету
Механикалық ауа ауысуы бұл бөлме ішінде орнатылған қондырғылар ар қылы
улы газды, буды немесе шаңды шығарып таза ауамен алмастырады.
Механикалық желдету жүйелері жалпы ауа ауысу, жергілікті, аралас, авариялы қ
және кондиционерлеу жүйелері болып бөлінеді.
Механикалық желдетудің түрлері: а)ауа сорғыш; б) ауа шы ғар ғыш; в)ауа сорып-
шығарғыш (20 сурет -а, б, в ).
Ауаны кіргізіп шығарудың әдістері бойынша жалпы ауысымды желдету т өрт
түрге бөлінеді: ағымды, сору,ағындата-сору.
Ауаны соратын желдеткіш. Оның құрылғылары мына элементтрден тұрады
( сурет-а) лас ауа қаққыш (1) құрылғысы, өндіріс орнына ауа өткізгіш (2) ар қылы
келеді, ауаны шаңнан тазалайтын сүзгі (фильтр) (3), ауа қыздыр ғыш калорифер (4),
желдеткіш (5), ауа сорғыш құрылғы (6), ауам қабылдағыш құрыл ғыда орналас қан
ауа-реттеуіш құрылғысы (7).

Механикалық желдетудің түрлері:
а) ауаны сорып кіргізетін; б) ауаны сорып
шығаратын; в)ауаны кіргізіп-шығаратын
рециркуляциямен
Авариялық желдету
Өндіріс орнына кенеттен көп мөлшерде зиянды заттар түсетін
болса, авариялық желдеткіш құрылғысын қарыстырып қояды.
Авариялық желдету өндірістік бөлмелерде авария немесе
технологиялық процестер бұзылуы себебінен, уытты және жарылғыш
заттардың концентрациялары көбейіп шектеп белгіленген
концентрациядан асып кеткенде ауаны тез арада тазарту үшін қажет.
Ол тек қана цехтағы ауаны сорып шығаратын етіп жасалады. Сорғыш
еселігі салалық қауіпсіз техникасы ережесімен және өндірістік
санитариямен анықталады.
Авариялық желдету газоанализатордың дабылынан кейін
автоматты түрде іске косылуы керек. Оған қосымша ара қашықтан
(дистанциялық) іске қосылатын қондырғылар цехтың сыртында
кіреберісте орнатылуы қажет. Мысалы, капролакгам шығаратын
өндірісте: бензолдарды гидрлеу цехында еселігі – 10; реактор
бөлмесінде – 5-ке тең.
Пайдаланылған әдебиеттер
1. Руденко П.А, Харламов Ю.А, Плескач В.М, Проектирование
и производство заготовок в машинастроении.-Киеа: Выща
школа,1991-247с.

2. Ғаламтор мәліметтері: http:// www. natd.gov.kz
http://www.elarna.com/koru_kk.

Ұқсас жұмыстар
Желдеткіш құрылғылары туралы түсінік
Желдету қондырғыларына қойылатын талаптар
ДЕРБЕС КОМПЬЮТЕРДІҢ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ
ДК ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ
Желдету міндеттері, басқа ғылымдармен байланысы және әдіснамасы
Желдету жүйесі
Радиатор міндеті
Мәліметтерді жинау нұсқалары
Компьютердің қосымша құрылғылары
Суыту жүйесінің бөлшектері
Пәндер