Қабылдау және оның балалық кездегі дамуы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Қабылдау

Орындаған: Бабиева А.Қ
Тексерген: Оспанова Қ.Ш
Қабылдау:
-сыртқы дүниенің сезім мүшелерінің әсерінен
туған заттың тұтастай бейнесі.
Қабылдау және оның балалық кездегі дамуы.

Соңғы 15-20 жыл ішінде казіргі психологияда қабылдау
мәселесінің түбегейлі өзгерістерге ұшыраған.
Осы тақырып төңірегінде бұрынғы бағыт пен қазіргі
тәжірибелік зерттеу арасында қызу талас-тартысты ң
болғанынан да хабардармыз. Психологиядағы эксперименттік
зерттеулер қабылдау туралы ілімді құрылым (гештальт)
психологиясы тұрғысынан іздестіріп, б ұрын ғы ассоциация
психологиясында ірге тепкен дәстүрлі әдістерге қарсы
қойылды. Қабылдауға қатысты тәжірибелік зерттеулер
арқылы жинақталған материалдардың молдығы соншалы қ
психояогияның өзге тақырыптарымен салыстыр ғанда,
қабыдау толық іздестірілген мәселелер қатарына жатады.
Қабылдау — ми қабығының күрделі
анализдік және синтездік қызметінің
нөтижесі. Қабылдаудың физиологиялық
негізіне бірнеше тітіркендіргіштердің
жиынтығы мен олардың қарым-
қатынасында пайда болатын уақытша
жүйке байланыстары жатады. Мүны И. П.
Павлов қатынас рефлексі деп атаған.
Мәселен, анализаторында осындай
қатынас рефлексінің жасалуы (яғни
тітіркендіргіштердін бір-бірімен
байланысы) заттың түрі түсі, мөлшеріне
қарамай-ақ оның түлғасын тануға
мүмкіндік береді.
Қабылдаудың негізгі
ерекшеліктері:
1.  Қабылдаудың тұтастығы
2. Қабылдаудың мағыналылығы
3. Қабылдаудың таңдамалылығы
4. Қабылдаудың тұрақтылығы 
(константтылығы)
5. Қабылдаудағы иллюзия
6. Апперцепция
Қабылдаудың ерекшеліктері:
Қабылдаудың тұтастығы. Қабылдау объектісінен жеке
қасиеттерден, бөлшектерден тұрғанымен біз оларды
бүтіндей тұтас қабылдаймыз
Қабылдаудың тұрақтылы ғы. Біз өзімізді ң т әжірибемізге,
білімізге байланысты заттармен құблыстарды т ұра қты
түрде қабылдаймыз.
қабылдаудың таңдамалылы ғы. Бізге қабылдау кезінде
бірнеше заттар немесе құблыстар әсер етуі м үмкін.
Апперцепция қабылдауды ң тәжірибеге, білімге, сенімге,
іс-әрекеттің нәтижесіне және маманды ққа тәуелді болуы.
Аперцепция

Уақытша түрі

Тұрақты түрі
Уақытша түрі адамның қабылдау кезіндегі
көңіл күйіне және психикалық қалпына
тәуелді.
Тұрақты түрі-адамның дүниеге көзқарасын,
мамандығына, іс-әрекетіне және табандылық
көрсетуіне байланысты.
Иллюзия
Қатеқабылдау. Көру элюзиясы –заттрадың
алыстығын, түрін, көлемін қате қабылдау.
Пайдаланылға
н әдебиеттер

1. Жарықбаев Қ., Жантану
негіздері, Алматы,-2002 жыл.
2. Жарықбаев Қ. Б.,
Психология., Алматы,Білім-
1993ж
3. Алдамұратов Ә.,
Рақымбеков Қ., Іргебаева Н.,
Бапаева М., Нығыметова Г.,
Түрікпенов Ж., Жалпы
психология. ,Алматы, Білім.
1996 ж.
Назарыңызға рахмет!

Ұқсас жұмыстар
ЕРТЕ БАЛАЛЫҚ ШАҚ ЖАСЫНДАҒЫ БАЛАНЫҢ ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Жүйке жүйесі ағзаларының жасқа байланысты морфологиясы
Жас ерекшеліктері психологиясының психологияның басқа салаларынан басты айырмашылығы - даму қарқынына басым көңіл бөлінуі
ТҰЛҒАНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУЫ
Адам дамуының ерекшеліктері
Германия мемлекетінің саяси жүйесі
Балалардағы аутизм
Мектепке дейінгі жастағы баланың сенсорлық дамуы
Репродуктивтік денсаулық және тәлім-тәрбие
Аянға мінездеме
Пәндер