Фотосинтез. Тынысалу


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Фотосинтез
Орындаған:Советбекова М.Д
Тексерген:Кайрханов К.К
Группа:БТ-407
Жоспар
Фотосинтез
Фотосинтезді кеңінен танып білу
Қолданылған әдебиеттер
Фотосинтез – жоғары сатыдағы жасыл
өсімдіктердің, балдырлардың,
фотосинтездеуші хлорофилл және басқа
дафотосинтездік пигменттер арқылы күн
сәулесі энергиясын сіңіруі нәтижесінде
қарапайым қосылыстардан (көмірқышқыл
газы, су) өздерінің және басқа
организмдердің тіршілігіне қажетті күрделі
органикалық заттар түзуі. Фотосинтез
нәтижесінде жер жүзіндегі өсімдіктер жыл
сайын 100 млрд т-дан астам органикалық
заттар түзеді (мұның жартысынан көбін
теңіз, мұхит өсімдіктері түзеді) және
бұлкезде олар 200 млрд-тай СО2 сіңіреді,
оттегін бөледі.
Фотосинтезді алғаш зерттеушілер
Швейцария ғалымдары Ж.Сенебье,
Н.Соссюр және неміс химигі Ю.Майер
болды. 19 ғасырдың 2-жартысында
К.А.Тимирязев күн сәулесі энергиясы
фотосинтез процесінде хлорофилл арқылы
сіңірілетінін анықтады. 20 ғасырдың
басында фотосинтездің физиологиясы мен
экологиясына арналған маңызды
зерттеулер жүргізіледі (В.В.Сапожников,
С.П.Костычев, В.Н.Любименко,
А.А.Ничипорович т.б.). 20 ғасырдың орта
кезінен бастап фотосинтезді зерттеуде
жаңа әдістер (газ анализі, радиоизотопты
әдіс спектроскопмя. Электрондық
микроскоп т.б.) дамыды.
Пластикалық (анобализм) алмасу сипатына
сәйкес табиғаттағы барлық жасушалар екі
топқа бөлінеді. Хлорофилі бар өсімдік
жасушаларының тірі табиғат үшін маңызы
өте зор, себебі онда өзіне тән ерекше
әрекеттер (процестер) жүріп жатады. Ол
әрекеттер фотосинтез деген атпен
ғылымға әйгілі. Фотосинтез дегеніміз күн
сәулесі энергиясын химиялық байланыстар
энергиясына айналдыратын күрделі
механизмді әрекет.
Тынысалудың ең соңғы өнімі – көміртегі оксиді су жене
бос энергия. Бұл соңғы өнімдер — фотосинтезге кажеттi
негiзгi косылыстар болып табылады. Сондьктан,
тынысалу фотосинтез кезiндегi энергияны жоққа
шығарады. Алайда, тынысалу кезiнде жұмсалған пайдалы
энергия фотосинтез кезiндегi алынған күн энергиясынан
аз болатындығын төменгi тiзбектен көруге болады.
Энергияның ең көбi — күн сәулесiнiкi, коректiк заттар
одан аз, ең азы кемiртегi оксидi, су жене оттегi.
Фотосинтез кепсатылы күрделi әрекет. Мұнда күн сәулесi
энергиясын химиялык байланыс энергиясына
айналдыруда басты рөлдi хлоропластар атқарады.
Пластиттердiң үш түрге бөлінетіндігi белгiлi, олар:
лейкопластар, хромопласт жене хлоропласт. Бул үшеуiнiң
де негiэi — строма деп аталатын ақуыз. Ал, фотосинтез
әрекетi хлорофилл пигментi (жасыл түс беретiн) бар
хлоропласт жасушасында жүредi.
Фотосинтез аппаратының негізі – жасуша ішіндегі
органелла-хлоропластар (көк жапырақ
жасушасында 20-100 болады). Балдырлардың
көпшілігінде фотосинтездік аппарат – жасуша
ішіндегі арнайы органелла-хроматофорлар, ал
фотосинтездеуші бактериялар мен көк-жасыл
балдырларда тилакоидтер. өсімдік фотосинтез
процесінің негізі – тотығу-тотықсыздану. Мұнда
квант энергиясы әсерінен 4 электрон мен протон
су дәрежесінен (оның тотығуы) углевод дәрежесіне
дейін көтеріледі. (СО2-ның тотықсыздануы). Сөйтіп
углеводтар фотосинтезі былай өтеді: СО2+Н2О
С(Н2О)+О2+120 ккал/моль яғни СО2-ның бір
молекуласының углевод дәрежесіне дейін
тотықсыздануының бос энергиясы 120 ккал/моль
болады.
Қолданылған әдебиеттер

Cағатов.К.С Өсімдіктер физиологиясы
Кенесарина.Н.Ә Өсімдіктер физиологиясы

Ұқсас жұмыстар
Фотосинтез жайлы
Фотосинтез туралы
Фотоциндездегі зат алмасу
ФОТОСИНТЕЗ. АЭРОБТЫ ЖӘНЕ АНАЭРОБТЫ
Биологиялық жүйедегі зат алмасу. Фотосинтез фазалары
Күн сәулесі энергиясының химиялық байланыс энергиясына айналу процесі
Хлорофилдер, фикобилиндер, каротиноидтар
Қозғыштық - тірі жүйелердің тітіркенгіш әрекетке жауап қайтара алу қасиеті
Фотосинтез-табиғи лаборатория
Жапырақта органикалық заттардың жарықта түзілуі. Фотосинтез
Пәндер