Педагогика пәні. Педагогиканың теориялық және әдіснамалық негіздері
Презентация қосу
                Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті
Жаратылыстану бағытындағы математика факультеті

СӨЖ №1
Тексерген: Тұрғанбаева
Б.Ш.

Орындаған: Әбікен
Д.Б.

Тобы: Т – 441

Семей 2015 жыл
Тақырыбы:
Педагогиканың теориялық және әдіснамалық
негіздері.Бақылау сұрақтары:
1.Педагогика пәні және ұғымына ерте ежелгі және
қазіргі мағынада анықтама,түсініктеме беріңіз.
2.Тәрбиенің мақсаты мен тұлғаны дамытудың
қозғаушы күштері жайлы ілім деген не?
3.Жоғарғы оқу орнына арналған
философия,психология,педагогика оқу
құралдарындағы «Тәрбие» туралы ұғымды
түсіндірудің кестесін құрастырыңыз.
4.Педагогика категорияларының өзара байланысын
көрсететін үлгісін жасаңыз.
1) Педагогика пәні жеке адамның дамуы мен қалыптасуын
және осы мақсат негізінде тәрбиені арнайы жүйелі
педагогикалық процесс ретінде зерттейді.
Педагогикалық ғылым саласы ең көне ежелгі ғылым
салаларының біріне жатады және оны адам дамуынан оқшаулау
мүмкін емес.Көне Грецияда педагогтар деп ақсүйектердің
балаларына қарап,мектепке ертіп апаратын құлдарды атаған.
Пелагогос (пейда-бала,гогос-ерту)бала жетелеу деген
мағынаны білдіреді.Кейінірек педагогтар деп балаларды
оқытумен,тәрбиелеумен айналысатын адамдарды атай
бастады.Осы сөзден балаларды тәрбиелеу туралы ілім
педагогика деп аталады.
ХҮІІІ ғасырдың бас кезінен педагогика алғаш рет
философияның ілімдер саласынан іріктеліп,жеке ғылым
ретінде көрсетіле бастады.
Педагогика – тәрбие,білім беру,оқыту,өзін-өзі тәрбиелеу,өз
білімін көтеріп,өздігінен оқу процестері арасындағы өзара
байланыс негізінде қалыптасқан,адам дамуына
бағытталған,тәрбиелік қарым-қатынастар туралы ілім.
Педагогика пәні – адам дамуын қамтамасыз ететін тәрбиелік
қарым-қатынастар.
Педагогика:
-тәрбиені,білім беруді,оқытуды зерттейтін теориялық және
қолданбалы ғылымның жиынтығы;
-жас ұрпақтар тәрбиесі туралы ғылым;
-адам туралы ғылым;
-адам дамуының әрбір жас кезеңіне сәйкес оған білім
беру,оқыту,тәрбиелеу,дамыту, өмірге даярлау туралы ғылым.

Педагогиканың ұғымдары:педагогика,халықтық
педагогика,этнопедагогика,адамзаттың дамуы мен
қалыптасуы,тәрбие,білім беру,оқыту,ұлттық тәлім-
тәрбие,Әлеуметтік – қоғамдық қалыптасу және тәрбие,өзін-
өзі тәрбиелеу,өз бетімен білім алу,қайта тәрбиелеу,өз білімін
жетілдіру,педагогикалық әдіснама,әдіснамалық
негіздер,зерттеу әдістері,тәсілдері.
Педагогиканың негізгі ұғымдары

Тәрбие Білім беру Оқыту Даму

Қалыптасу Пед.процесс
2)Тәрбие- нақты педагогикалық мақсатты,есепті,міндетті
шешуге бағытталған,тәрбие мен тәрбиелеушінің мақсат
бағыттылығы,жүйелі өзара ықпал,қызмет ету процесі.
- қоғамдағы өмір мен еңбекке даярлау барысында қажетті

әлеуметтік іс тәжірибені аға ұрпақтың жас ұрпаққа
беруі,жаңа ұрпақтың меңгеруі;
- жеке адамның бойында белгілі бір қасиеттер мен
сапаларды
қалыптастыру үшін
мақсатты,бағытты,жоспарлы,жүйелі
жүргізілген процесс.
- ғылыми дүниетанымын,көзқарасы мен сенімін,іс-әрекетін
табиғи үйлестіре алатын,жан-жақты,үйлесімді дамыған
адамды жүйелі жоспарлы қалыптастыру процесі;
- жаңа ұрпақты қоғамдық өмірге,өндіргіш еңбекке даярлау
мақсатын көздеп,оларға қоғамдық-тарихи тәдірибені
ауыстыру процесі;
- бір жан иесіне тиісті рухани азық беріп,сол жан иесінің
Жеке тұлғаның дамуының факторлары

-даму

-тәрбиелеу
сыртқы -білім алу
-оқыту
-үйрету

-өзін тәрбиелеу
ішкі -өздігінен
үйрену
-өзін оқыту

қоғамдық

табиғи басқарылатын

табиғи басқарылмайтын
3)
Философи Табиғат пен қоғам дамуының жалпы
я заңдарын,түбегейлі мәселелерін зерттейді,өмір
шындығын танып білу жөніндегі көзқарастың негізгі
жүйесі болып табылады,адамды кшті идеялық
сенімге,айқын түсіне білушілікке тәрбиелейді.Тәрбиенің
мақсаттары,халыққа білім берудің
мазмұны,педагогикалық процесті ұйымдастыру сияқты
проблемаларды зерттеудің барысында,педагогика
ғылымы алдын ала болған нақтылы методологиялық
жағдайлардың негңзңне сүйенеді. Адамгершілік және
эстетикалық тәрбиеге байланысты мәселелер
зерттелгенде,педагогика маркстік-лениндік этика мен
эстетикаға сүйенеді.
Психолог Педагогика психологиямен тығыз
ия байланысты.Психология психикалық процесті
(түйсік,қабылдау,зейін,ес,ойлау және т.б.) және
адамның дербес ерекшеліктерін
(темперамент,мінез,қабілет) демек,адам психикасының
даму заңдылықтарын зерттейтін болса,ал педагогика
осы мәселелерді терең пайдалана отырып,адамды
4)
Пайдаланған әдебиеттер тізімі:
1)Ә.Ә.Усманов,М.Б.Сәрсенбаева
«Педагогика»-Алматы-2014;
2)Ж.Б.Қоянбаев «Педагогика» Алматы-
1992;

Ұқсас жұмыстар
Жоғары мектеп педагогикасының қызметтері
Педагогика ғылымның әдіснамасы
Оқыту үрдісінің әдіснамалық тұғырлары
Оқытудың әдістемелік негізі
Жалпы әдіснама
Әдістанымның жалпы сипаты
Педагогика әдіснамасы
Жалпы және педагогикалық психология
Жоғары мектеп педагогикасының жалпы негіздері
Кәсіптік оқыту
Пәндер