Статистикалық мәліметтерді жинақтау, топтау және кесте құру
Презентация қосу
Статистикалық
мәліметтерді
жинақтау,топтау
және кесте
құру.
Орындаған: Мұхатбек Аида
ГУ-409 тобы
Жинақтау
Мақсаты – бақылау нәтижесінде жинақталған
мәліметтердің қорытынды көрсеткіштерін есептеу.
Түрлері Ұйымдастырылуы Тәсілдері
Жай Барлық мәліметтерді бір Мәліметтерді санмен
жинақталған орталыққа жинап, белгілеу, оларды
мәліметтерді, қорытынды жасау. жинақтау, бөлу,
материалдарды қорытындылау қолмен
топтамай қорытынды жинақтау тәсіліне
Алғашқы мәліметтер жатады.
жасау
Күрделі жинақтау төменгі сатыдағы мекемеде
бағдарлама бойынша жиналып, қорытынды Машинамен жинақтау
жиынтық бірліктерді жоғары мекемеге электронды есептеу
топқа бөлу және әрбір тапсырылады. машиналарында және
топ бойынша жиынтықты компьютерлерде
есептеп шығару. жүргізіледі
Топтау

Мақсаты – жинақталған мәліметтерге талдау
жасау үшін ретке келтіріп ықшамдау, өзгермелі
белгілерге қарай іріктеу, қанша топқа бөлу керектігін
анықтау және көрсеткіштер жүйесін белгілеу.
Біртиптік топтау
Мақсаты – біртектес топтарды, сыныптарды

әлеуметтік-экономикалық түрлеріне қарай

саралау
Ол келесі тәртіп бойынша жүреді:
1.Алдын-ала пайда болған типтерді,сыныптарды
өзіне тән сапалық белгілеріне қарап анықтап,
белгілеп қою.
2.Топтау белгілеріне қарай анықтау.
3.Жинақталған сандық көрсеткіштерді
белгіленген топтарға бөлу.
Құрылымдық топтау

Мақсаты – біртектес жиынтықтың
құрылымы мен оның құрамдас
бөліктерін сипаттайтын
көрсеткіштер туралы
мәліметтер беру.
Талдаулық топтау

• Мақсаты – жиынтық бірліктердің өзара байланысын
анықтау және олардың бір-біріне әсерін,себептерін
зерттеу болып табылады.

Талдаулық топтау келесідей:
1.Себептік белгілері бойынша
құрылады және нәтижелік белгілердің орта
шамасы табылады.
2.Әрбір топты сипаттайтын себептік
және нәтижелік белгілердің орташа шамасын
есептейді.
3.Себептік және нәтижелік белгілердің
арасындағы өзара байланыстың ерекшеліктері
Қайта топтау
 Қайта топтау дегеніміз алғашқы топтастырылған топтық көрсеткіштерді жаңа топтарға
өзгерту әдісі. Алғашқы топтастырылған топтық көрсеткіштер әлеуметтік жоқ құбылыстар
мен процестерге талдау жасағанда сұрақтарға толық жауап бермейтін болса, онда қайта
топтау әдісі қолданылады

Әдістері

1. Бастапқы топтастырылған ұсақ 2. Әр жерде жиналып, әр түрлі
топтардың деңгей аралығын өңделген топтық көрсеткіштерді
қосып, оларды көбейту арқылы ірі бір-бірімен салыстыру үшін бір
топтарға айналдыру. жүйеге келтіру қажет болғанда
проценттік үлесі бойынша қайта
топтастыру.
Статистикалық таратпалы қатарлар

Атрибутты таратпалы қатарлар – таратпалы қатарлар сапалық белгілері бойынша құрылс

Вариациялық қатарлар дегеніміз – жиынтық белгілері бойынша топтап ретке
келтіру.
Үздікті (дискретті)тек бүтін сандар Үздіксіз (интервалды) топтастыру белгілі кез-
келген мәнді қабылдайды және оның мәні
Бастауыш мектеп оқушыларын сыныптары интервал түрінде беріледі
бойынша топтау Қызметкерлерді жалақы мөлшері бойынша
топтау
Сыныбы Оқушы саны
Жалақы Қызметкер саны
1 120 мөлшері, мың
теңге
2 110
50-60 30
3 100
60-70 20
4 80
70-80 80
Барлығы 410
80-90 20
Таратпалы қатарлар бөліктері

Вариант бұл – топтау кезіндегі Жиілік әрбір топтағы варианттық сандық
статистикалық таратпалық көрсеткіштермен, яғни сол варианттық сандық
қатарлардың сандық және сапалық көрсеткіштің өз қатарында қаншалықты
белгілері бойынша бөлінуі, яғни қайталануын көрсететін көрсеткіштердің жеке
статистикалық таратпалы мәндері болып табылады. Статистикада жиілік «f»
қатарлардың нені зерттейтінін әрпімен белгіленеді. Бір варианттың бірнеше жиілік
анықтайтын көрсеткіш. Ол көрсеткіштері болуы мүмкін, варианттың жиілік
статистикада «х» әрпімен көрсеткіштері өз мәндеріне қарай бірнеше түрде
белгіленеді. Вариант жағымды, беріледі: нақты, қатысты, бүтін және бөлшек сан
жағымсыз, нақты және қатысты түрінде. Олар варианттың жиілігі болып табылады.
шамалармен берілуі мүмкін.
Статистикалық кесте
Статистикалық кесте дегеніміз-сандық мәліметтерді
ұтымды түрде қолдану. Статистикалық кесте-көлденең
және тігінен сызылған сызықтың бір-бірімен сәйкесті
қиылысуы. Көлденең сызық жол, ал тігінен сызылған
сызық баған деп аталады
Элементтері

Бастауыш деп Баяндауыш дегеніміз
зерттелетін объектіні зерттеліп отырған объектінің
сандағы суреттейтін сандық көрсеткіштерімен
статистикалық жиынтық сипатталуы немесе толық
немесе оның топтастырылған мазмұндауы. Ол кестеде оң
бірліктері. Ол кестеде сол жақта орналасады және
жақта орналасқан және бағананың арты ретінде
жолдың мағынасы ретінде беріледі.
Статистикалық кесте
тауыштың құрылымына қарай кестелердің 3 түрі б

Жай кесте
Тізімдік
Хронологиялық
Аумақтық
Топтастырылған кесте
Құрама кесте
Статистикалық кесте

Статистикалық кестені құрғанда мынадай ережелерді сақтау керек:
кесте көлемі жағынан шағын болуы керек;
кестенің жалпы аты, бастауыш, баяндауыш аттары қысқа да
түсінікті болуы керек;
кестеде көрсеткіштердің өлшем бірліктері міндетті түрде болуы
керек;
кестенің жолдары мен бағандарындағы мәліметтердің дәлдік
деңгейлері бірдей болуы керек;
кесте торындағы сызықша (-) құбылыстың жоқтығын білдірсе, көп
нүкте (...) көрсеткіш туралы мәлімет жоқ екенін көрсетеді;
кестеге байланысты ескертулер кестенің соңында жазылады
Назарларыңызға рахмет!

Ұқсас жұмыстар
СТАТИсКАЛЫҚ мәліметтерді топтау, жинақтау
Статистикалық кестелер
Статистикалық мәліметтерді жинақтау, топтау және кесте құру туралы ақпарат
Статистикалық мә ліметтерді жинақтау, топтау және кесте құру туралы ақпарат
Статистикалық мәліметтерді жинақтау
Статистикалық мә ліметтерді жинақ тау, топтау жә не кесте құ ру
Статистикалық мәліметтерді жинақтау және топтау
СТАТИСТИКАЛЫҚ МӘЛІМЕТТЕРДІ ЖИНАҚТАУ, ТОПТАУ
Статистика ұғымы
Статистикалық мәліметтерді жинақтау,топтау және түрлері
Пәндер