Эксперттік жүйе
Презентация қосу
1.Эксперттік жүйенің
сипаттамасы.
2.Білімді көрсету.
3.Жанұялық қатынастарды
көрсетудің семантикасы және
синтаксисі.
Эксперттік жүйе
Эксперттік жүйе (ЭЖ)-нақты салада тәжрибелі
мамандардың білімі енгізілген және осы салада диагноз
қою,кеңес беру сияқты Эксперттік (эксперттік) шешім
қабылдайтын интелектуальды жүйе. Ол саланың бір
бағыты бойынша маманның шешіміне ұқсас нәтиже
шығарып, қызметкердің дұрыс шешім қабылдауына
үлкен септігін тигізеді. Мұндай жүйелер-маманның
нақты жағдайда қабылдайтын дұрыс шешімі сияқты,
мәселені шешетін машиналық программалар. Яғни, ЭЖ
– практикада тексеріліп,бір облыста дайындалған үлкен
көлемді білім қоры бойынша Эксперттік ретінде
пайдаланатын жасанды интеллект, электрондық кеңесші.
Егер оған дұрыс берілгендер енгізілмесе, жүйе қате
нәтиже беруі де мүмкін.
Эксперттік жүйенің сипаттамасы
Экспертті жүйе деп мамандардың нақты
саладағыбілімдерін қолданып және сол эмпирикалық
тәжірибені қолданушыға кеңес ретінде ұсынатын күрделі
программалалық кешендерді айтады.
1.Қолданушы – жүйемен жұмыс жасайтын нақты
саладағы маман. Көп жағдайда қолданушының
квалификациясы төмен болады, сондықтан ол экспертті
жүйелер жағынан көмекті қажет етеді.
2.Білім бойынша инженер – эксперт және білім базасы
арасындағы аралық буфер ролін атқаратын жасанды
интеллект бойынша маман. Синонимдері: когнитолог,
инженер-интерпретатор.
3.Қолданушы интерфейсі-информацияны енгізу және
нәтиже алу стадиясында қолданушы және экспертті жүйе
арасында диалогты іске асыратын программалар кешені.
Білім көрсеткіші
Білім қоры (БҚ)-біртілде
жазылған нақты облыстық
білімдер жиынтығы (Мысалы,
фактілер мен ережелер,
сенімділік коэфиценттері оларды
қосымша толтыруғада болады).
Білім көрсеткіші редакторы –жасанды интелект
маманына (білім жөніндегі инженерге) сұхбаттық
режимде білім қорын дайындауға мүмкіндік беретін
прогарамма. Жалпы, ЭЖ дайындаушы ұжымға кемінде
төрт адам:

Эксперт Программист

Білім
Қолданушы
инженері
Білімді көрсету негізгі
проблемалары
Мұндағы негізгі проблемалар – объект жайлы
білімнің нақты структуралық сипаттмасын алу
және «іздер» проблемасы. Эффективті проектілеу
және қайта проектілеу үшін проектті шешімдірді
ғана емес және оларды қабылдау мотивтерін де
құру керек. Проектілеу есептерінде экспертті
жүйеде болатын екі негізгі процесстер тығыз
байланысты болады: қорытындыны шығару
процессі және түсіндіру процессі
Заманауи ЭЖ - білім базасын қалыптастыратын, міндеттерді шешу
кезінде жинақталған білім базасының көмегімен адам - маманны ң
әрекетін модельдейтін мамандандырылған компьютерлік ба ғдарлама.
Эксперттік жүйені ойлап табу және пайдалану а қпаратты қ
технологиялардың дамуының концептуалды кезеңі болып табылады.

Эксперттік жүйелердің маңыздылығы:

Эксперттік жүйелер технологиясы компьютерлерде
орындалатын міндеттердің аймағын кеңейтеді. Олардың
шешім табуы айтарлықтай экономикалық нәтиже әкеледі;

ЭЖ технологиясы дәстүрлі бағдарламалаудың глобальді
проблемаларын шешудегі ең негізгі құралы: ұзақтығы
және күрделі бағдарламаларды жасақтаудың
қымбаттылығы;

ЭЖ технологиясы мен дәстүрлі бағдарламалау
технологиясының қосылуы бағдарламалық құралдарға
жаңа сапа қосады, яғни: пайдаланушыны бағдарламаны
тұтынуда динамикалық жаңартумен қамтамасыз ету.
Жанұялық қатынастарды көрсетудің
семантикасы және синтаксисі

Ішкі жанұяның құндылықтарды өсіп келе
жатқан буынға берілуіне,дамуына және
сақтандыруға бағытталған,және отбасында
белгіленген оның мүшелерінің арасындағы
коммуникативтікпен эмоционалдық қарым-
қатынастардың үлгілері бойынша үйлестірілетін,
отбасындағы жүргізетін бірлескен іс-әрекет
жасөспірімдерде өзіндік санасының диологиялық
құрылымдар дамуының негізгі көзі болып келеді
Семантиканың жанұя қатынастарының
мағынасы: Нақты жағдай бойынша
ағымдағтеориясы:
Жанұяның имплицитті ы білімі Жанұяны әртүрлі
тұрғыдан қарстыру немесе кеңес беруде жанұяның әртүрлі
теориялық моделіне сүйенеді. Дегенменде, бұл модельдер
ашы түрде көрініп, тұрмайды, бірақ ауытқуы мен
қалыптылық осыларға байланысты болады. Л. Г. Люсик
жанұялық терапияға әртүрлі жол табатын “Жанұялық
теория” мақсатында үлкен зерттеу жүргізілді. Жанұяны
зерттеушінің құрған кеңесі немесе болжамы жанұялық
теориялық моделінен ғана емес, ондағы қалыптасқан
жанұяның имплицитті моделіне де байланысты. Бұл
психотерапияның тиімділігі бұл мақсаттар мен
интерпритациялар клиенттер үшін қаншалықты қалыпты
болып саналады соған байланысты. Бірақта вербальді
деңгейде біз өзіндік мақсаттың, стереотиптің, клиенттің
тұлға екендігінде деген сыйластықтың жоқтығын, сонымен
қоса өмірлік тәжірибесі бар, өз мақсаты мен құндылықтарын
әрқашанда ұғына бермейтін тірі одан болып қала береді.
Назарларыңызға
рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Эксперттік жүйе туралы ақпарат
Эксперттік жүйенің сипаттамасы. Білімді көрсету. Жанұялық қатынастарды көрсетудің семантикасы және синтаксисі
ЭЖ-нің шешетін типтік тапсырмалары
Кері және тура ережелерді өңдеуді салыстыру. Жүйеше дегеніміз не Эвристика көмегімен басқару
Көпсатылы тұжырымдау
1.Эксперттік жүйенің сипаттамасы. 2 Білімді көрсету. 3 Жанұялық қатынастарды көрсетудің семантикасы және синтаксисі
Эксперттік жүйелер
Экономикалық тиімділігін бағалау әдістері
Классификациялау программасы. Ықтималды тұжырымдау. Жуықты тұжырымдау
Нормативтік әдіс
Пәндер