Фотосинтез – организмдердің тіршілігіне қажетті күрделі органикалық заттар түзуі


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
ФОТОСИНТЕЗ

Орындаған:Жакупова Н
Фотосинтез – жоғары сатыдағы жасыл 
өсімдіктердің, балдырлардың,
фотосинтездеуші хлорофилл және басқа
дафотосинтездік пигменттер арқылы күн
сәулесі энергиясын сіңіруі нәтижесінде
қарапайым қосылыстардан (көмірқышқыл
газы, су) өздерінің және басқа
организмдердің тіршілігіне қажетті күрделі
органикалық заттар түзуі. Фотосинтез
нәтижесінде жер жүзіндегі өсімдіктер жыл
сайын 100 млрд т-дан астам органикалық
заттар түзеді (мұның жартысынан көбін теңіз,
мұхит өсімдіктері түзеді) және бұлкезде олар
200 млрд-тай СО2 сіңіреді, оттегін бөледі.
Фотосинтезді алғаш
зерттеушілер 
Швейцария
 ғалымдары
Ж.Сенебье,
Н.Соссюр және неміс
химигі Ю.Майер
болды. 19 ғасырдың
2-жартысында 
К.А.Тимирязев күн
сәулесі энергиясы
фотосинтез
процесінде
хлорофилл арқылы
сіңірілетінін
анықтады. 
20 ғасырдың
басында
фотосинтездің
физиологиясы
мен
экологиясына
арналған
маңызды
зерттеулер
жүргізіледі

(В.В.Сапожников, С.П.Костычев, В.Н.Любименко,
А.А.Ничипорович т.б.). 20 ғасырдың орта кезінен бастап
фотосинтезді зерттеуде жаңа әдістер (газ анализі, 
радиоизотопты әдіс спектроскопмя. Электрондық микроскоп
 т.б.) дамыды.
Жоғары сатыдағы жасыл өсімдіктер, балдырлар
(көп жасушалы жасыл, қоңыр, қызыл, сондай-ақ
бір жасушалы эвглена, динофлагеллят, диатом
балдырлар) фотосинтезінде сутек доноры және
шығарылатын оттек көзі су, ал сутек атомның
негізгі акцепторы және көміртек көзі –
көмірқышқыл газ. Фотосинтезге тек СО2 мен Н2О
пайдаланылса углевод түзіледі. Фотосинтез
процесіне өсімдік углевод түзумен қатар
құрамында азоты және күкірті бар
аминқышқылдарын, белок, молекуласы
құрамында азот болатын хлорофилл де түзеді.
Бұл жағдайда көмірқышқыл газбен қатар сутек
атомының акцепторы және азот, күкірт көзі
нитрат және сульфат болады. 
Фотосинтездеуші бактериялар молекула оттекті пайдаланбайды, оны
бөліп шығармайды (бұлардың көбі анаэробтар). Бұл бактериялар су
орнына донор ретінде электрондарды не органикалық емес
қосылыстарды (күкіртті сутек, тиосульфат, газ тәрізді сутекті) немесе
органикалық заттарды (сүт қышқылы, изопропил спиртін)
пайдаланады.
Фотосинтез аппаратының негізі – жасуша ішіндегі органелла-
хлоропластар (көк жапырақ жасушасында 20-100 болады).
Балдырлардың көпшілігінде фотосинтездік аппарат – жасуша ішіндегі
арнайы органелла-хроматофорлар, ал фотосинтездеуші бактериялар
мен көк-жасыл балдырларда тилакоидтер. өсімдік фотосинтез
процесінің негізі – тотығу-тотықсыздану. Мұнда квант энергиясы
әсерінен 4 электрон мен протон су дәрежесінен (оның тотығуы) углевод
дәрежесіне дейін көтеріледі. (СО2-ның тотықсыздануы). Сөйтіп
углеводтар фотосинтезі былай өтеді: СО2+Н2О С(Н2О)+О2+120 ккал/моль
яғни СО2-ның бір молекуласының углевод дәрежесіне дейін
тотықсыздануының бос энергиясы 120 ккал/моль болады. Демек, өсімдік
фотосинтезі кезінде кем дегенде 3 квант («қызыл» кванттар энергиясы
40 ккал/моль) сіңірілуі қажет. әр түрлі жағдайда жасалған тәжірибе СО 2-
ның әр молекуласының тотықсыздануына 8–10 квант қажет екенін
көрсетті. Көмірқышқыл газ да, су да, жарықты тікелей сіңірмейді, бұл
қосылыстардың квантпен байланысқа түсуін хлоропласт не хроматофор
структурасындағы хлорофилл а қамтамасыз етеді.
 Фотосинтездің биосферадағы маңызы да үлкен. Жер
жүзіндеге, мысалы, көміртек, суттек, оттек, сондай-ақ N, S, P,
Mg, Ca т.б. элементтер айналымы процесіне қатысы бар. Жер
қалыптасқаннан бері фотосинтез нәтижесінде маңызды
элементтер мен заттар бірнеше мың рет толық цикл
айналымынан өткен. өсімдік өнімін арттырудың бір жолы -
өсімдіктің фотосинтездік әрекетін үдету. Бұл үшін жапырақ
көлемін үлкейту, жапырақ тіршілігін ұзарту, егістіктегі өсімдік
жиілігін реттеу керек. СО2, ауа, су, топырақтағы қоректік
элементтер жеткілікті болуы қажет. Фотосинтез аппаратының
активтілігі жапырақтың анатомиялық құрылысына, фермент 
жүйесіактивтілігіне, көміртек метабализмі типіне байланысты
болады. өсімдік селекциясының, яғни СО2 ассимиляциясы тез
жүретін өсімдік сорттарын шығарудыңда үлкен маңызы бар.
Назарларыңызға рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Фотосинтез. Тынысалу
Фотосинтез-табиғи лаборатория
Өсімдіктің қоректенуі
Фотосинтез процесі
Фотосинтез
ФОТОСИНТЕЗ. АЭРОБТЫ ЖӘНЕ АНАЭРОБТЫ
Альдегидтен алынуы
Өсімдік тіршілігінің факторларымен танысу
Энергия алмасу кезеңдері
Індетті (жұқпалы) аурулар және паразитизм туралы жалпы ұғым
Пәндер