Оқытудың әдістері


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Дюсембаева.А

Неміс философы Зиммельдің айтуынша, «білімді адам – ол өзі
білмейтінді қайдан табуға болатынын білетін адам» деп өз
дәрісінде атап өткен болатын. ұлғаның өзін-өзі дамыту
мәселесі мен әдіснамалық аспектісі мынадай бағыттарда
көрініс тапқан:тұлғаның өзін-өзі дамыту механизмінің
негіздемесі мен түсіндірмесі (Ф.Перлс, К.Роджерс, Д.Узнадзе,
К.Юнг); тұлғаның өзін-өзі дамытуын өркендететін негізгі
факторларды тексеру,оның әлеуметтік табиғаты мен мазмұны
(Л.Божобич, К.Левин, Ж.Пиаже, Э.Эриксон және т.б.).
Тұлғаның философиялық негізі өзіндік даму субъектісі іспеттес
және іс-әрекеттегі тұлға санасын қалыптастыру проблемасын
қарастырумен байланысты. (Л.Выготский, А.Леонтьев,
Л.Рубинштейн және т.б.).Сондықтанда оқу – тәрбие үрдісінде
белсенді әдістерді қолдану жеке тұлға белсенділігін арттыруда,
өзін – өзі дамытуда ролі зор.
Оқытудың белсенді әдістері - оқу материалын меңгеру үдерісіндегі
студенттерттердің танымдық іс-әрекетін арттыруға негіз болатын
оқыту тәсілдері:

   Белсенді оқыту әдістерінің жіктемесі:

Жартылай кәсіби іс- Білім, іскерлік,
әрекетті модельдейтін дағдыларын
және іскерлік, дағдыны қалыптастыруға
қалыптастыруға бағытталған тәсілдер:
бағытталған проблемалық есептер,
тәсілдер: проблемалық жағдаяттар, «дөңгелек
сұрақтар, іскерлік үстел», эвристикалық
ойындар, кәсіптік әңгіме, «миға
жағдаятты талдау, шабуыл», оқу
тренинг; пікірталасы, «кейс-
стади», өзіндік жұмыс.
Студенттер аталған әдістің
қолданылуымен өткен сабақты жоғары
бағалайтынын практика жүзінен көруге
болады. Біріншіден, оқу материалы дайын
күйінде берілмей, проблемаларды
оқытушымен бірлесе шешу арқылы диалог
құру нәтижесінде меңгеріледі. Сонымен
қатар, көп көлемдегі ақпаратты азайтады,
тек нақтылы фактілер келтіріліп, нақтылы
теориялық материал беріледі.
«Жұптасқан дәріс» әдісі

Бұл өн бойына оқу материалын репродуктивтік,
проблемалық, интеграциялық, және диологтік баяндау
элементтерін жинақтаған оқыту тәсілі.
«Жұптасқан дәріс» әдісін қолдану арқылы өткізілетін
оқу сабағына даярлықты қарастырайық:

Бір проблемаға ғалымдардың әр түрлі пікірлері
қалыптасқан, мазмұнында қарама-қайшылықтары бар
тақырыпты таңдап алу;
Дәрісті оқу сценарийін құру (негізгі сұрақтар, к өрнекі

құралдарды дайындау, оқу материалын уақытқа бөлу
және т.б.);
Оқу тобының сабаққа даярлық деңгейін есепке алу.
Әдістің өз «артықшылығы» мен
«кемшілігі» бар.

Алдын ала дайындық үшін уақыт
пен арнайы жағдайларды қажет етеді.

Студенттердің танымдық іс-әрекетін
арттырады;
Студенттердің эмоционалды және
ынталану сезімдерін жетілдіреді;
Оқу материалын интеграциялау
жүйелі ойлау мен жүйелі білімнің
қалыптасуына себепкер болады.
Оқытудың интерактивті
әдістері.
Интерактив – ағылшынның "өзара әрекет” деген сөзі. Демек, интерактивті
оқыту әдістері тұлғааралық қарым – қатынасқа негізделе отырып, "жеке
тұдлғаны дамытуға бағытталатын” қазіргі білім беру парадигмасын
қанағаттандырады. Сонымен бірге, сапалы білім алудың алғышарттары болып
табылатын таным белсенділігі мен ізденіс дербестігін қалыптастырып қана
қоймай, ары қарай дамытады.
Интерактивті оқыту әдістері - дәстүрлі оқыту әдістерінен оқу үрдісінде
оқушылардың өзінің өмірлік тәжірибелерін пайдалану арқылы есте берік
сақтауымен, мәліметтерді талдап, жинақтау арқылы жеке және кәсіптік
қабілеттерін аша алуымен ерекшеленеді. Дегенмен, интерактивті о қыту қажетті
ақпаратты игеруге уақытты көбірек бөлуді, бағалауда жаңа, күрделі
өлшемдерді қолдануды қажет етеді және оқушылардың танымдық іс -әрекетін
басқаруда тәжірибесі аз мұғалімдерге көптеген қиындықтар туғызады.
Бұл интерактивтi әдiстiң мақсаты – тек
ақпаратты беру ғана емес, оқушыларға
жауаптарды өз бетiнше табу дағдысын
меңгерту екендiгiмен байланысты.
Бұл әдістің нәтижесінде оқу процесінің барысында
оқушылар мыналармен қарым – қатынасқа түседі:

Мұғаліммен (оқушылар мұғалімнің сұрағына жауап
берген кезде);
Оқушылармен (жұптасып жұмыс істеу барысында)
Шағын топтармен (3-4 оқушымен);
Оқушылардың үлкен тобымен (көбіне
пікірталас/дебат сынып болып әлдебір мәселені
талқылау барысында);
Техника түрлерімен (мысалға, компьютермен,

интербелсенді тақтада жұмыс істеуде);

Ұқсас жұмыстар
Оқытудың белсенді әдістері
Оқытудың әдіснамалық және психологиялық негіздері мен атқаратын қызметтері
Оқыту әдістерінің мәні
МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ
Педагогикалық ғылым жүйесіндегі дидактика
Оқыту заңдары, заңдылықтары
Дене тәрбиесінің әдістері
Білімдендіру технологиясы
МҰҒАЛІМ ОҚЫТУ
Кіші мектеп жасындағы оқушыларды оқытудың әдістері, мазмұны мен ұйымдастыру формалары
Пәндер