Макроэкономиканы агрегаттау ішкі және сыртқы айнымалылар макроэкономикалық айналым
Презентация қосу
Тақырыбы:макроэкономиканы агрегаттау
ішкі және сыртқы айнымалылар
макроэкономикалық айналым
Орындаған:Бердибекова Анеля
Группа: ЮР-407
Тексерген:Габдулинна Л.Б
Макроэкономиканың микроэкономикадан айырмашылығы
барлық елдің экономикасымен танысумен үйретеді.
Макроэкономика міндетті түрде экономикалық модел арқылы
жұмыс атқарады.
модель статистикамен мен қорытындылардан құралады.
Қорытынды:график,формула
Макроэкономика қарастырмайды:мамандық алу,денсаулық
сақтау,дәстүр
Базар Тауар және
Тауар және қызмет
қызмет тауарларымен
Және
Тауар қызметтер Экспо
мен
рттан
қызмет
шығыс келге
импорт қ н кіріс
л ы
ық са
сал
Ауыл
шаруаш фирма
ылығы

Мемлекет Мем-к
мемлекет қызмет Импор
тік
Кіріс тқа
қызмет
ресурс кетке
экспор н
т шығы
ндар
Макроэкономика экономикалық
циклдік кезеңдер мен
экономикалық өрлеу, жұмыспен
қамтылу, инфляция мәселелерін,
жалпы экономика ауқымындағы
басқа да мәселелерді, сондай-ақ
ұлттық экономикалардың қарым-
қатынасын зерттейді.
20 ғасырдың 1-жартысында басталды
және ол америкалық экономист
Дж.М. Кейнстің (1883 — 1946) есімімен
байланысты макроэкономиканын негізі
қаланған.
А .Смит :
1723-1790 Ауыл шаруашылықтың
экономиканы өркендеуіне зор үлес қосқан.
Ф.Кенэ-экономиканы тірі оргонизм ретінде
көрген.Физикраттар экономика көзі ауыл
щаруашылығында десе Кене тірі организм жерде деген.
Макроэкономиканың субьектісі және
агенттері:
Фирма
Ауыл шаруашылығы
Мемлекет
Шетелдік ұйымдар
2015 жылға дейін елордасы Астанада БАӘ инвесторларымен 
Қазақстан мен Орта Азиядағы ең биік ғимарат және ТМД-дағы
ең биік ғимараттарының бірі 88-қабатты, 388-метрлік көп
қабатты тұрғын-мейманханалық-iскер кешені «
Абу-Даби Плаза» салынды.
Инфляция (лат. inflatio – «қабыну», «ісіну») — бұл бағаның
өсуінен, тауарлар тапшылығынан және тауарлар мен
қызметтер сапасының төмендеуінен туындайтын ақшаның
құнсыздануы, сондай-ақ оның сатып алу қабілетінің төмендеуі.
Ұлттық шоттар - елдің экономикалық қызметінің толық бейнесін алу мақсатымен шоттар мен кестелер
түрінде құрылған өзара байланысты статистикалық көрсеткіштержиынтығы, яғни әдетте бір жылғы жиынтық
қоғамдық өнім мен жалпы ішкі өнімді өндіру, бөлу және ақырғы пайдалану үдерісін сипаттайтын 
бухгалтерлік шоттарнысанындағы кестелер жүйесі.
Бухгалтерлік шоттардағы сияқты мұнда да түрлі теңгерімдер жасалады. Мыс., шаруашылық өмірдің сан алуан
үдерісіне қатысушы түрлі шаруашылық бірліктердің кірісі мен шығысы салыстырылады. Ретке келтірілген бұл
шоттардың бәрі бірге алғанда құнды белгілі бір нысанда бір агенттен екіншісіне беруден тұратьш әрбір
қарапайым операцияны тиянақтап тіркейді. Макроэкономикалық талдауда ұлттық жалпы өнімнің жасалуы,
ұлттық табыстың бөлінуі мен пайдаланылуы, капиталдың құралуы, белгілі бір елдің экономикалық агенттері
сыртқы дүниемен жасайтын операция үдерістерін көрсететін жиынтық ұлттық шоттар қолданылады.
Ұлттық шоттар жүйесінде мынадай негізгі шоттар қамтылады:
а) ішкі экономика шоттары: тауарлар мен көрсетілетін қызметтер, өндіріс, кіріс, кірісті бөлу, кірісті пайдалану,
күрделі қаржы шығыны, шоттары, қаржы шоты;
ә) “қалған дүние” шоттары: басқа елдермен ағымдағы операциялар, күрделі қаржы шығыны, қаржы шоттары
(сыртқы борыштар мен несиелер).
Сонымен қатар секторлар мен қосалқы секторлардың шоттары, салааралық теңгерім кестелері, басқа да
бірқатар шоттар бөліп көрсетіледі. Барлық шоттар мен кестелер тиісті кезеңнің ағымдағы бағасымен, сондай-
ақ тұрақты бағамен бағаланады. Бағалар индексі мен өнімнің (тауарлар мен көрсетілген қызметтердің)
біріктірілген жүйесі құрылады. Халықар. теңгерімдер жүйесі де халықар. стандарттар негізінде Ұлттық шоттар
жүйесінің тәсілі бойынша құрылуға тиіс. Макроэкономикалық талдауда ұлттық жалпы өнімнің жасалуы,
ұлттық табыстың бөлінуі мен пайдаланылуы, капиталдың құралуы, белгілі бір елдің экономикалық агенттері
сыртқы дүниемен жасайтыноперация үдерістерін көрсететін жиынтық Ұлттық шоттар қолданылады. [1]
НАЗАРЛАРЫНЫЗҒА РАХМЕТ!!!

Ұқсас жұмыстар
Макроэкономикалық үлгілердің экономикалық мәні
Макроэкономикаға ғылымы
Макроэкономика
Ұдайы өндіріс теориясы. Ұлттық есептеу жүйе
Макроэкономика пәні
Үлгінің ішкі айнымалылары
Ұлттық экономиканың құрылымы
КӨПТІК СЫЗЫҚТЫҚ РЕГРЕССИЯ МОДЕЛЬ
ЖҰӨ дефляторы номинальды ЖҰӨ нақты ЖҰӨ
Нақты ЖҰӨ номинальды ЖҰӨ баға индексі
Пәндер