Педагогикалық процестің заңдылықтары


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫ Ң БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫ Ң ШӘКӘРІМ АТЫНДА ҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ПӘ Н: ПЕДАГОГИКА

Орындаған:Закуова Балжан П – 415
Тексерген: Тұрғанбаева Бейбітгүл
Шәкәрімқызы
2015ж.
Қарастырылатын сұрақтар:
1. «Заңдылық», «принцип» деген ұғымдардың мазмұнын анықтаңыз.
2. Неге мұғалім педагогикалық процесті ұйымдастырудың задылықтары мен
принциптерін білуі керек?
3. Нақтылы жағдаяттар негізінде педагогикалық процестің заңдылықтарының рөлін
көрсетіңіз.
4. Ұстаздар мен оқушылардың іс-әрекетін педагогикалық процестің қай бөліктері
көрсетеді?
5. Әлеуметтік тәжірибенің мазмұны неден тұрады?
6. Адамзаттың әлеуметтік нормативтік мәдениеті қалай меңгеріледі?
7. Педагогикалық процестің тәрбиелеуші тетіктеріне сипаттама беріңіз.
Оқу теориясының негізгі құрылым бірліктері – бұл ғылым тарапынан анықталған заңдар мен
заңдылықтар. Заңдар мен заңдылықтар құбылыстар, процестер мен оларды ң н əтижелері
арасындағы жалпы, объектив, тұрақты жəне қайталанып келетін байланыстар мен
тəуелділіктердің мəнін ашады.Оқыту үрдісінің заңдылықтары оның принциптерінде
бейнеленеді.
Принцип – латын сөзі – негізгі, бастапқы деген ұғымды білдіреді.
Оқытуға қойылатын талаптардың бастапқы белгілі жүйесін оқыту үрдісінің принциптері деп
атайды. Оқыту үрдісінің бірнеше принциптерін атауға болады: - о қыту үрдісінің
мақсаттылық; - оқытудың ғылымилық принципі; - түсініктілік принципі; - жүйелілік және
бірізділік принципі; саналылық пен белсенділік принципі; - көрнекілік принципі; -
педагогикалық үрдістің бағыттылық принципі.
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРОЦЕСТІҢ ЗАҢДАРЫН БІЛУ МҰҒАЛІМНІҢ ІС-ӘРЕКЕТІН
ҰЙЫМДАСТЫРУҒА ЖОЛ ТАБУҒА ӘСЕР ЕТЕДІ. ЗАҢДЫЛЫҚТАР МЕН ПРИНЦИПТЕР
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРОЦЕСТІҢ ҚЫЗМЕТІН ЖӘНЕ ОНЫ НАҚТЫЛЫ ЖАҒДАЙҒА СӘЙКЕС
ҚҰРАУДЫ БОЛЖАУҒА МҮМКІНДІК БЕРЕДІ.
МҰҒАЛІМДІ ДАЙЫНДАУ САПАСЫ ТҰТАС ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРОЦЕСТІҢ ӘРТҮРЛІ
ЖАҚТАРЫ, ҚАСИЕТТЕРІ МЕН САПАЛАРЫ ТУРАЛЫ ТЕОРИЯЛЫҚ БІЛІМДЕР ЖАЙЫНДА ЖӘНЕ
МІНДЕТТЕРГЕ ҚАТЫСЫ БАР АУМАҒЫ КЕҢ КӘСІБИ МІНДЕТТЕРДІ ҚОЛДАНУҒА
ДАЙЫНДЫҒЫНАН КӨРІНЕДІ. ҚАНДАЙ ДА БОЛМАСЫН ҚИЫНШЫЛЫҚТАРДЫ, КӘСІБИ
МІНДЕТТЕРДІ ШЕШУДЕ МАМАН ЕҢБЕК ПРОЦЕСІНДЕГІ ӘРТҮРЛІ ЭЛЕМЕНТТЕР, БӨЛІКТЕР
АРАСЫНДАҒЫ БАЙЛАНЫСТЫЛЫҚТЫ АНЫҚТАЙ ОТЫРЫП, ОНЫҢ ЖАЛПЫ ҚҰРЫЛЫМЫН
КӨРЕ АЛАДЫ ДЕГЕН СӨЗ. МҰҒАЛІМ ҮШІН БҰНЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ ТҰТАС
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРОЦЕСТІҢ ЖҮЙЕЛІ – ҚҰРЫЛЫМДЫҚ СИПАТТАУ, АЛДА БОЛАТЫН ІС-
ӘРЕКЕТТІҢ ОЙША МОДЕЛІН ЖАСАУҒА, НАҚТЫЛЫ ЖАҒДАЙДЫ ЕСКЕРЕ ОТЫРЫП,
«ҰСТАЗДАР-ОҚУШЫЛАР» ЖҮЙЕСІНІҢ ЖАҒДАЙЫНЫҢ ДАМУЫН БОЛЖАУҒА МҮМКІНДІК
БЕРЕТІНДІГІМЕН АНЫҚТАЛАДЫ.
ӘЛЕУМЕТТІК ЖҮЙЕНІҢ ҚАНДАЙЫ ДА СИЯҚТЫ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРОЦЕСС АШЫҚ
БОЛАДЫ, ЯҒНИ ОРТАНЫҢ ЫҚПАЛЫН СЕЗЕДІ, БІРАҚ ІШКІ БЕЛСЕНДІЛІК ПЕН ӨЗІН-ӨЗІ
РЕТТЕУШІЛІГІМЕН КӨЗГЕ ТҮСЕДІ.
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРОЦЕСТІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ОНЫҢ ҚҰРАМЫНДАҒЫ
БӨЛІКТЕРІНІҢ ІШКІ БАЙЛАНЫСТАРЫНДА БЕЙНЕЛЕНЕДІ. ПРОЦЕСС (ЛАТЫННЫҢ
PROCESSUS – ҚОЗҒАЛЫС) АЛҒА БАСУ 1) ЖАҒДАЙ; 2) БЕЛГІЛІ БІР Н ӘТИЖЕГЕ
ЖЕТУДЕГІ БІР ІЗДІ ӘРЕКЕТТЕРДІҢ БІРЛІГІН БІЛДІРЕДІ. КӨРСЕТІЛГЕН «ПРОЦЕСС» ДЕГЕН
ҰҒЫМНЫҢ МАҒЫНАСЫ «ҰСТАЗДАР-ОҚУШЫЛАР» ЖҮЙЕСІНДЕГІ ТҮПКІ МАҚСАТҚА БІР ІЗДІ
ӘРЕКЕТТЕР БІРЛІКТЕРІ АРҚЫЛЫ ЖЕТУ ҰСТАЗДАН ҚАНДАЙ НАҚТЫЛЫ ЖАҒДАЙДЫ ӨЗГЕРТУ
ЖӘНЕ ОСЫҒАН СӘЙКЕС ҚАНДАЙ ІС-ӘРЕКЕТ ІСТЕУ КЕРЕКТІГІН БІЛУДІ ТАЛАП ЕТЕДІ. Б ҰЛ
СҰРАҚТАРҒА ЖАУАП ӨЗ ТАРАПЫНАН СОЛ БАЙЛАНЫСТАРМЕН ОНЫҢ БОЛАТЫН, ӨЗ
АРАСЫНДАҒЫ БАР БАЙЛАНЫСТАРЫМЕН ЖӘНЕ МҰҒАЛІМНІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРОЦЕСТІҢ
БӨЛІКТЕРІ МЕН ҚҰРЫЛЫМЫН БІЛУГЕ ТІКЕЛЕЙ БАЙЛАНЫСТЫ БОЛАТЫН
ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫМЕН БАЙЛАНЫСТЫ. СОНДЫҚТАН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРОЦЕСТІҢ (ӘЛЕУМЕТТІК)
БӨЛІКТЕРІНЕ ҰСТАЗДАРДЫ ЖӘНЕ ОҚУШЫЛАРДЫ ЖАТҚЫЗҒАН ЖӨН. БҰЛ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРОЦЕСТІҢ
АДАМЗАТТЫҚ ФАКТОРЫ БОЛАДЫ. ОЛАРДЫҢ ІС-ӘРЕКЕТТЕРІНІҢ БӨЛІКТЕРІН (МАҚСАТ, МІНДЕТТЕР,
МАЗМҰНЫ, ҚҰРАЛ, ФОРМА, ӘДІСТЕР МЕН ТӘСІЛДЕР, НАҚТЫЛЫ ТАПСЫРМАНЫҢ ТҮРІ), МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ
ОЛАРДЫҢ ОҚУШЫЛАРДЫ ОҚЫТУДЫҢ МӘНІНІҢ ҚҰРАМЫНА КІРУІНДЕ. СОНДЫҚТАН ДА ПРОЦЕСТІҢ
БӨЛІКТЕРІ «ҰСТАЗДАР МЕН ОҚУШЫЛАР» ЖҮЙЕСІН ҚҰРАЙТЫН АДАМДАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ІС-ӘРЕКЕТІНІҢ
БӨЛІКТЕРІ БОЛДЫ.
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРОЦЕСТІҢ ҚЫЗМЕТ ІСТЕУІНІҢ ЕРЕКШЕЛІГІН (ЖАҒДАЙ, БАЙЛАНЫС, ҚАТЫНАС КӨРСЕТЕТІН ПРОЦЕСТІ Ң ҚАСИЕТІ МЕН ОНЫ Ң САПАСЫН), БЕЙНЕЛЕЙТІН
ЗАҢДЫЛЫҚТАР АНЫҚТАЛАДЫ.
СОНДЫҚТАН ДА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРОЦЕСТІҢ НЕГІЗГІ МЫНАДАЙ ЗАҢДЫЛЫ ҚТАРЫ БОЛАДЫ:
ОҚУ ОРНЫНЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРОЦЕСІ ҚО ҒАМНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ЭКОНОМИКАЛЫ Қ ҚАЖЕТТІЛІГІНЕ САЙ БОЛАДЫ;
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРОЦЕСТІҢ МАҚСАТҚА БАҒЫТТЫЛЫҒЫ ҚОҒАМНЫҢ МАҚСАТЫН КӨРСЕТЕДІ, ОЛ ӘЛЕУМЕТТІК ТАПСЫРЫС РЕТІНДЕ, БІЛІМ БЕРУ ЗА ҢДАРЫ АР ҚЫЛЫ ТАЛАП ЕТІЛЕДІ;
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРОЦЕСС ЕКІ ЖАҚТЫ ПРОЦЕСС, ОЛ ҰСТАЗДАР МЕН О ҚУШЫЛАРДЫҢ, ТӘРБИЕШІЛЕР МЕН Т ӘРБИЕЛЕНУШІЛЕРДІ Ң ӨЗАРА ӘРЕКЕТІМЕН БАЙЛАНЫСТЫ, МІНДЕТТІ
ТҮРДЕГІ ЕКІ ЖАҚТЫ ІС-ӘРЕКЕТ;
ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТВОРЧЕСТВОЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІ МҰҒАЛІМНІҢ МҰҚИЯТ ОЙЛАСТЫРЫЛҒАН ЖӘНЕ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛ ҒАН ІС-ӘРЕКЕТІНІҢ Н ӘТИЖЕСІ;
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРОЦЕСТІҢ ҚЫЗМЕТІ ОНЫҚ ЖАСАЛУЫ МЕН ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУЫ О ҚУШЫЛАР КОЛЛЕКТИВІ, СОНЫМЕН ҚАТАР ЖЕКЕ О ҚУШЫЛАРДЫ Ң ЖАС ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН
ДАМУ ДЕҢГЕЙЛЕРІНЕ САЙ КЕЛУІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ;
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРОЦЕСС БӨЛІКТЕРІНІҢ МАҒЫНАСЫ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ ӘРТҮРЛІ, ОЛАРДЫҢ БІР БІРІНЕН БАҒЫНЫШТЫЛЫҒЫ (ИЕРАРХИЯ) МЕН БІР-БІРІНЕ ӘСЕРІ БАР;
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРОЦЕСС БІР ҚАС-ҚАҒЫМ СӘТТІК ЕМЕС, ҰЗАҚ МЕРЗІМГЕ БАҒЫТТАЛ ҒАН;
Әлеуметтік тәжірибенің заттың өзінің жеке дара элементін адамзат іс-әрекетіне
ауысуы, яғни адам өндірісте қалыптасқан іс-әрекетті айқындау (затсыздандыру).
Ұстаз бұл тәжірибе қандай іс-әрекет тәсілдері арқылы жасалғанын анықтайды. Ал
индивидтің іс-әрекет тәсілдерін меңгеру сол индивид тұлғасының өзгеруіне әкеледі
(заттандыру). Іс-әрекет педагогикалық міндеттерді шешу көзқарасы жағынан ықпал
ету құралы болады. Туған кезінен бастап даму үстіндегі индивидтің өміріне мынадай
іс-әрекеттердің түрлері жүйелі кіреді: қарым-қатынас, ойын, еңбек (тұрмыстық,
ақыл-ой, дене, өндірістік), өнер және табиғатты қорғау.
Әлеуметтік нормативті мәдениет адамдардың қоғамдық өмірлерін ұйымдастыру
мен (экономикалық, құқықтық, саяси этикалық және т.б.) байланысты және ол
әдетте мұра болмайтын жүріс-тұрыстарының әртүрлі формаларында
материаланады.
БІРІНШІ СЫНЫПТЫҢ ӨЗІНДЕ БАЛА ҮШІН ОНЫҢ МЕКТЕП МҰҒАЛІМДЕРІМЕН, ӘСІРЕСЕ ӨЗ МҰҒАЛІМІМЕН ҚАТЫНАСЫ ТАРТЫМДЫ ЖӘНЕ МАҢЫЗДЫ БОЛАДЫ. БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕРДЕ
МҰҒАЛІМНІҢ ОҚУШЫЛАРҒА ҚАТЫНАСЫНЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫНЫҢ АРТА ТҮСУІ КЕЗДЕЙСОҚ ЕМЕС: СЕБЕБІ КІШКЕНТАЙ ОҚУШЫ ӨМІРІНДЕ МҰҒАЛІМНІҢ МАҢЫЗЫ ЗОР, ОНЫҢ
ТӘЖІРИБЕСІНІҢ, ДАНАЛЫҒЫНЫҢ МАҢЫЗЫ ЗОР, ОНЫҢ ЖЕТІСТІКТЕРІ ҚАНДАЙ МҰҒАЛІММЕН КЕЗДЕСКЕНДІГІНЕН ҚАТТЫ БАЙЛАНЫСТЫ О ҚУШЫЛАРДЫ БІРТЕ-БІРТЕ ӨЗІНІ Ң БІЛІМ К ӨЛЕМІ,
ТӘЖІРИБЕСІ ЖИНАҚТАЛАДЫ, ТҰРАҚТЫ ҚАТЫНАС ӨРІСІ ҚАЛЫПТАСАДЫ, МҰҒАЛІММЕН ҚАТЫНАСЫНЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ ТӨМЕНДЕЙДІ. БІРАҚ ЖОҒАРЫ СЫНЫПТАРДЫҢ ӨЗІНДЕ ДЕ ТОЛЫ Қ
ЖОЙЫЛМАЙДЫ.
БІРАҚ ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ (А.С.МАКАРЕНКО, Т.Е.КОННИКОВА, Л.И. НОВИКОВА, М.Н.ШУЛЬЦ ЖӘНЕ Т.Б.) М ҰҒАЛІМНІ Ң О ҚУШЫЛАРМЕН ІСКЕРЛІК ЫНТЫМАҚТАСТЫ ҒЫНДА БАЛАЛАР ҒА ЕРКІНДІК
БЕРУІМЕН ІС-ӘРЕКЕТ ТӘСІЛДЕРІН ОҚУ БАРЫСЫНДА ТАКТИКАЛЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТУ АРАСЫНДА ТЕПЕ-ТЕҢДІКТІҢ КЕРЕГІ АНЫҚТАЛАДЫ. БАЛАЛАР М ҰҒАЛІМНІ Ң БІЛІМІНЕ, ТӘЖІРИБЕСІНЕ
СЕНЕДІ, АЛДЫМЕН АҚЫЛДАСУҒА КЕЛЕДІ, СЕБЕБІ ҚАДІР ҚҰРМЕТ ЖӘНЕ ШЕБЕР ТАКТИКАЛЫҚ КӨМЕГІ БОЛАТЫНДЫҒЫНА СЕНІМДІ. МІНЕ Б ҰЛ М ҰҒАЛІМ МЕН О ҚУШЫЛАРДЫ Ң ӨЗАРА
ҚАТЫНАСТАРЫНЫҢ ТӘРБИЕЛІК ӘСЕРІНІҢ ЫҚПАЛЫНЫҢ НЕГІЗГІ МӘНІН ҚҰРАЙДЫ, ОДАН ОҚУШЫНЫҢ МЕКТЕПКЕ СОЛ М ҰҒАЛІМ БЕРЕТІН ПӘНГЕ, ОНЫҢ ӨНЕГЕСІ, ТӘРБИЕГЕ
КӨЗҚАРАСТАРҒА, СЕНІМДЕРІНЕ, ӨМІР ПРИНЦИПТЕРІНЕ ҚАЛАЙША ҚАРАЙТЫНДЫҒЫ БАЙЛАНЫСТЫ БОЛАДЫ.
ЕКІНШІ МЕКТЕП ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРОЦЕСТІҢ ТӘРБИЕЛЕУШІ ТЕТІКТІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ ДА КЕМ ЕМЕС. Б ҰЛ О ҚУШЫЛАР АРАСЫНДАҒЫ ӨЗАРА ҚАРЫМ- ҚАТЫНАСТАРЫ Н.К.КРУПСКАЯ
ӨЗІНІҢ МАҚАЛАЛАРЫНДА БІРНЕШЕ РЕТ БАЛАЛАР ҰЖЫМЫНДАҒЫ ҚАТЫНАСТАРДЫҢ ТӘРБИЕЛІК Р ӨЛІ ТУРАЛЫ ОЙДЫ АЙТҚАН БОЛАТЫН. АЛ А.С.МАКАРЕНКО НАҚТЫРАҚ БОЛДЫ ОЛ:
«ҰСТАЗДЫҢ ЖҰМЫСЫ БАСТАПҚЫ ҰЖЫМҒА ТЫМ ЖАҚЫН ЖҮРУІ КЕРЕК. ОНЫҢ ЖҰМЫСЫНЫҢ МӘНІ ҰЖЫМНЫҢ ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРҒА ТАЛАБЫН ТУДЫРУҒА БАҒЫТТАЛ ҒАН БОЛУЫ КЕРЕК»
ДЕЙДІ.
ТӘРБИЕШІ ҰЖЫМДАҒЫ ТӘРБИЕЛЕНУШІЛЕРДІҢ АРАСЫНДАҒЫ НАҚТЫЛЫ ҚАТЫНАСТАРДЫ ЕСКЕРУІ КЕРЕК. БҰЛ ҚАТЫНАСТАРДЫҢ ӨЗІНДЕ, ТІПТІ ОЛАР БІЗДІ Ң ЕРКІМІЗДЕН ТЫС
ҚАЛЫПТАСҚАНДА ОЛАРДЫҢ КӨПШІЛІГІ ТӘРБИЕ БАҒЫТЫНДА ҚОЛДАНУЫ МҮМКІН.
ОҚУШЫЛАРДЫҢ ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕРІМЕН БАЙЛАНЫСТЫ Т ӘРБИЕЛЕУШІ МЕХАНИЗМІНІ Ң
МӘНІ СОЛ БҰЛ ТЕТІК, БІРІНШІ КӨРСЕТІЛГЕН ТЕТІК СИЯ ҚТЫ, ТЕК ІС- ӘРЕКЕТ БОЛ ҒАНДА
ҒАНА ПАЙДА БОЛАТЫНЫНДА ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ АТ ҚАРУЫНДА. СОНЫМЕН ҚАТАР ІС-
ӘРЕКЕТ ҰЖЫМДЫҚ ЖӘНЕ МҰҚИЯТ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУЫ КЕРЕК, СОНДА ҒАНА ІСКЕРЛІК
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ПЕН ЖАУАПКЕРШІЛІК ҚАТЫНАСТАРДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ҮШІН
АЛҒЫ ШАРТЫ ЖАСАЛЫНАДЫ.
СОНЫМЕН, БІРІНШІ ЖӘНЕ ЕКІНШІ Т ӘРБИЕЛЕУШІ ТЕТІКТЕРІ АРАСЫНДА ҒЫ ЖАЛПЫ
ҰҚСАСТЫҚ (ІС-ӘРЕКЕТ ПЕН ОНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ) ӨТЕ МА ҢЫЗДЫ ҚОРЫТЫНДЫ
ЖАСАУҒА МҮМКІНДІК БЕРЕДІ. ЕГЕР НЕГІЗГІ Т ӘРБИЕ САЙМАНЫ БОЛЫП БАЛАЛАР
ҰЖЫМЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ҮШІН ҰСТАЗ ӘРТ ҮРЛІ ІС-ӘРЕКЕТТЕР АР ҚЫЛЫ БАЛАЛАРДЫ Ң
АЙНАЛА ҚОРШАҒАН ОРТАМЕН БЕЛСЕНДІ ӨЗАРА ӘРЕКЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРА АЛСА ОНДА
ОҒАН ҰЖЫМДЫҚ ІС-ӘРЕКЕТТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ БАРЫСЫНДА БАЛАЛАРДЫ Ң ӨЗ
АРАСЫНДАҒЫ ҚАТЫНАСТЫ КӘСІБИ САУАТТЫ ҚОЛДАНУЫ КЕРЕК.
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:
“ПЕДАГОГИКА” Ж.ӘБИЕВ, С.БАБАЕВ, А. ҚҰДИЯРОВА
Ж.Б. ҚОЯНБАЕВ, Р.М. ҚОЯНБАЕВ. ПЕДАГОГИКА. - АЛМАТЫ, 2000. 213-2206.
ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ / СОСТ. Э.Г.КОСТЯШКИН. М., 1972
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!!!

Ұқсас жұмыстар
Жалпы педагогика
ТҰТАС ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРОЦЕСС
Педагогикалық менеджменттің заңдылықтары
Тұтас педагогикалық үдеріс
Көрнекілік принципі
Тұтас педагогикалық процесс теориясының дамуы
ТӘРБИЕ ПРОЦЕССІ
Психология пәнінің теориялық және методологиялық негізі, ғылыми негізі
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҰЖЫМДАҒЫ
Оқыту заңдары, заңдылықтары
Пәндер