Эмиль Дюркгейм
Презентация қосу
Эмиль Дюркгейм
Қожабай Арайлым
ХО-503
Эмиль Дюркгейм
(1858-1917)
Эмиль Дюркгейм-француз ойшылы, кәсіби
әлеуметтанудың негізін салушы, мамандық
және оқу пәні ретінде қалыптастырушылар-
дың бірі.Францияның солтүстік-шығысын-
дағы Эпиналь қаласында 1858 жылы 15сәуір
күні Раввин әулетінің отбасында дүниге кел-
ген.Париждегі Жоғарғы қалыпты мектепті
бітірген,кейін провинциалды лицейлерге бірнеше жыл бойы
сабақ берді.1887 жылы Бордо қаласындағы университетете
әлеуметтік ғылым және педагогика оқытушысы қызметіне
тағайындалды.Он жылдан соң ол бұл жерде Франциядағы ең
алғашқы әлеуметтік кафедрасын басқарды.1896 жылы
Дюркгейм социялогия тарихында елеулі оқиға болған жаңа
мерзімді басылымға басшылық ете бастады.
Көзі тірісінде Дюркгейм төрт кітап
шығарды: “Қоғамдық еңбек белісі
туралы” (1893), “Социялогия әдісі” (1895),
“Өзін-өзі өлтіру” (1897) және “Діни
әмірдің қарапайым формалары” (1912).
Социялогиялық әдіс ережелерінде
Дюркгейм қоғамның психологиялық
фактілерге сәйкес келмейтін өзінің
жеке шындығы.Әлеуметтік
шындықтың мұндай ерекше сипатын
мына фактіден көруге болады,біз бұл
шындықты қалауымыз бойынша
жойып жібере алмаймыз – деп
тұжырымдады Дюркгейм.
Конт пен Тард сияқты биологиялық немесе психикалы қ жа ғын
әспеттемей, ол әлеуметтік құбылыстың шығу себептерін
іздейді.Оның іргелі сенімдеріне сай қо ғамны ң негізін ерекше
“нақтылық”, “шындық” құрайды, ол адамдарды біры ңғай
біріктіріп, араларында өзгеше сипатта ғы ынтыма қтасты қ
орнықтырады, сондықтан өзінің жалпы жеке за ңдары болады.Б ұл
заңдар әлеуметтанудың оқу пәніне жатады, себебі олар барлы қ
әлеуметтік фактілер-деректер құрайды.Оған а қи қатты ң
экономикалық, физикалық, психологиялы қ деректері жатпайды.
Дюркгейм әлеуметтік деректерді 2-ге б өліп қарастырды:
морфологиялық және руханилық.Морфологиялы қ деректерге
қоғамның материалдық негізі, сыртқы түрі мен құрылымы кіреді.
Яғни халықтың тығыздығы, одан туындайтын адамдар
арасындағы түйісу жиілігі мен қатынасты ң үдемелі
қарқындылығы.Руханилық деректерге “ұжымды қ т үсініктер”
кіреді, жиынтығында олар ұжымдық немесе қо ғамды қ сананы –
дін, өнеге, өнер, құқық түрінде құрады.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Икенов А. Н., Жүсіпова А. Д. Әлеуметтану
негіздері: Оқу құралы.- Алматы:
Экономика, 2004.-208 бет.
2. Қарабаев Ш. К. Әлеуметтану негіздері:
Оқу құралы. – Алматы 2007-528 бет.

Ұқсас жұмыстар
Дюркгеймнің негізгі әлеуметтанулық еңбектері
ӘСЕРІ ДІН
Қоғамдағы тәртіп
Әлеуметтік ілімінің міндеті - әлеуметтік кұбылыстардың болжауға негіз болатын жоғары деңгейде жалпыланған эмпириялық негізделген теориялық қағидаларды жасау
Дін социологиясы
Дін әлеуметтануы
Девиантты мінез
Дін әлеуметтік институ ретінде
Дін әлеуметтануының дербес саласы ретінде қалыптасуы
Қоғамның әлеуметтік құрылымы және стратификациясы
Пәндер