Кәсіпорынның материалдық қорлары
Презентация қосу
КӘСІПОРЫНН
ЫҢ
МАТЕРИАЛДЫ
Қ ҚОРЛАРЫ
Орындаған: Советова Жұлдыз

Кәсіпорынның бірқалыпты функционалды
жұмыс істеуі, ең алдымен, қолда бар керекті
еңбек құралдары мен көздерінің болуымен
тығыз байланысты. Осындай  құралдардың 
көзі ретінде  негізгі  қорларды жатқызуға 
болады. Өнеркәсіптік кәсіпорынның
өндірістік үрдісінің үзіліссіз жүзеге 
асырылуы  тек  қана  негізгі  қорлардың  іс 
жүзінде  ықпалыменен болады.
Негізгі қорлар – өндіріс процесіне бірнеше
рет қатысатын, өзінің   бастапқы құнын
сақтай отырып, дайын өнімге біртіндеп
ауыстыратын өндірістік қорлардың бір бөлігі
Кәсіпорынның негізгі өндірістік қорлары –
еңбек құралдарының құндылық  белгісі.
Негізгі қорларды басты белгісі сыртқы
нысанын өзгертпейді және өнімге өзінің
құнын біртіндеп ауыстырады: өндірістік
циклдардың  қатарының өтуімен немесе
бөліктермен, тозу мөлшеріне қарай
ауыстырады. 
Кәсіпорынның негізгі өндірістік қорлары –
бұл еңбек құралдары болып табылады, олар 
көптеген  өндірістік  циклдарда қатысады,
өздерінің натуралды нысанын сақтай
отырып, тозу көлеміне қарай дайын өнімге
құнын біртіндеп ауыстырады
Материалдық қорлар былайша жіктеледі:
— негізгі материалдар – шығарылатын өнімге
заттық негіз жасап, оның материалдық негізін
құрайды;
— көмекші материалдар — өндірілетін қнімге
белгілі бір қасиеттер дарытады.
Өндіріске босатылған материалдар құнын анықтаған
кезде  «ТМҚ-р есебі» 7 БЕС мен ҚЕБХС 2 «Қорлар»
ұсынған бағалау тәсілдері қолданылуы мүмкін:
Орташа өлшемді құн бойынша – есепті кезеңде
қозғалысы  болған әр бір түрдің, есепті кезең соңында
қолданылмағандардың да, өндіріске
босатылғандардың да бірлік орташа құнын есептеулер
мен анықтауларды қолдануға негізделген.
Босатылған тауар-материалдық қорлардың
құнын анықтағанда мынадай тәсілдер
қолданылады:
—          ФИФО әдісі
—          ЛИФО әдісі
—          Орташа өзіндік құнын есептеу
—          Арнайы сәйкестендірілген есептеу әдісі
КӘСІПОРЫН

Тауарлы – материалдық қорларды
кәсіпорын әртүрлі жағдайда алуы мүмкін:
жабдықтаушының қоймасынан, темір жол
станцияларынан, аймақатрдан,
аэропорттардан, материалды жауапты
тұлғалар арқылы өз қоймаларынан.
Жабдықтаушылардың қоймаларынан
тауарлы – материалдық қорды алған
кезде алушы кәсіпорын өздерінің
жауапты тұлғалары арқылы жүзеге
асырылады. Материалдардың қозғалысын
есепке алынған кезде мынадай типтік
құжаттар пайдалынады.

Ұқсас жұмыстар
АКТИВТЕРІН БАСҚАРУ
Шаруашылық субъектілеренің қаржылары
КӘСІПОРЫННЫҢ НЕГІЗГІ ЖӘНЕ АЙНЫМАЛЫ ӨНДІРІСТІК ҚОРЛАРЫ
КӘСІПОРЫННЫҢ АЙНАЛЫМ ҚАРЖЫСЫ
Кәсіпорынның өндірістік қорлары туралы ақпарат
Кәсіпорынның өндірістік қорлары жайлы
Кәсіпорын. Кәсіпорынның өндірістік қорлары
Кәсіпорын және оның өндірістік қорлары
Кәсіпорынның негізгі өндірістік қоры
Кәсіпорын туралы түсінік және түрлері
Пәндер