Орман шарушылығы қызметкерлеріне сыйақы беру ерекшелігі


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
БӨЖ
Тақырыбы: ОРМАН ШАРУШЫЛЫҒЫ
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНЕ СЫЙАҚЫ БЕРУ
ЕРЕКШЕЛІГІ

Орындаған: Тұрлыбеков Қ.М. ЛД-211
Тексерген: доцент Тойкин С. Қ.
Жоспар:
1. Кіріспе
2. Қызметкерлерге берілетін қысқа
мерзімді сыйақылар
3. Еңбек қызметі аяқталған кезде
төленетін сыйақылар
4. Қызметкерлерге берілетін басқа да
ұзақ мерзімді сыйақылар
5. Демалыс жәрдемақылары
6. Қорытынды
Кіріспе
Қызметкерлерге берілетін сыйақы – ұйымның
қызметкерлерге олар көрсеткен қызметтің
орнына ұсынылатын сыйақылардың және
төлемдердің барлық түрлері.
Қызметкерлерге берілетін сыйақы қызметкерлерге
берілетін, сол сияқты асырауындағы адамдарға
берілетін сыйақы сияқты, және/не қызметкерлердің,
олардың жұбайларының, балаларының немесе басқа
асырауындағы адамдардың, не, мысалы,
сақтандыру ұйымдары сияқты басқа тұлғалардың
тікелей пайдасына іске асырылатын төлем жасау
(немесе тауарлар немесе қызмет көрсету үшін)
арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.
 2. Қызметкерлерге берілетін
қысқа мерзімді сыйақылар –
(шығу жәрдемақыларын
қоспағанда) қызметкердің
тиісті қызмет көрсеткен
кезең аяқталғаннан кейін 12
ай ішінде төленуге тиісті,
қызметкерлерге берілетін
сыйақы.
(і) жұмысшыларға және қызметкерлерге
берілетін жалақы, еңбекақы және
әлеуметтік қамтамасыз етуге арналған
жарналар;
(іі) жыл сайынғы ақы төленетін демалыс
және ауруына байланысты ақылы
демалыс;
(ііі) пайда және сыйлықақыларға қатысу;
(іv) ақшалай емес нысандағы сыйақылар
сияқты (медициналық қызмет, үймен
және көлікпен қамтамасыз ету, ақысыз
немесе күні белгіленген тауарлар немесе
қызметтер сияқты) қызметкерлерге
берілетін қысқа мерзімді сыйақылар;
3. Еңбек қызметі
аяқталған кезде
төленетін сыйақылар -
еңбек қызметі
аяқталғанда төленетін
қызметкерлерге
берілетін сыйақылар
(шығу
жәрдемақыларын
қоспағанда).
(і) еңбек қызметінің
аяқталуына байланысты
берілетін сыйақы(зейнетақы
мен бір жолғы төлем); және
(іі) еңбек қызметі аяқталған
соң өмірді сақтандыру және
медициналық қызмет көрсету
сияқты еңбек қызметінің
аяқталуына байланысты
берілетін сыйақы;
4. Қызметкерлерге берілетін
басқа да ұзақ мерзімді
сыйақылар - (еңбек қызметі
аяқталуы бойынша төленетін
сыйақылар, шығу
жәрдемақыларды қоспағанда)
қызметкердің тиісті қызмет
көрсеткен кезең аяқталғаннан
кейін 12 ай ішінде төленуге
тиісті емес қызметкерлерге
берілетін сыйақы.
(і) жұмыс өтілі қызметкерлер үшін
ақы төленетін демалыс немесе ақы
төленетін шығармашылық демалыс;
(іі) мерейтойларға арналған немесе
ұзақ жұмыс өтілі үшін берілетін
сыйақылар; және
(ііі) еңбекке жарамсыздығы үшін ұзақ
мерзімді жәрдемақылар; және
сондай-ақ пайдаға және сыйлықақыға
қатысуға, егер көрсетілген төлемдер
кезең аяқталғаннан кейінгі 12 айдан
астам кезеңде жүзеге асырылмаса,
қызметкерлерге берілетін; және
қызметті аяқтау жәрдемақылары
5. Демалыс
жәрдемақылары:

(а) қызметкерді зейнеткерлік
жасқа толмағанға дейін
ұйымның шешімімен жұмыстан
шығарса; не
(b) қызметкердің өз еркімен
осындай сыйақыға
айырбастауға жұмыстан шығу
салдары болып табылатын
қызметкерлерге берілетін
сыйақылар.
Қорытынды
Қызметкерлерге берілетін сыйақы қызметкерлерге
берілетін, сол сияқты асырауындағы адамдарға
берілетін сыйақы сияқты, және/не
қызметкерлердің, олардың жұбайларының,
балаларының немесе басқа асырауындағы
адамдардың, не, мысалы, сақтандыру ұйымдары
сияқты басқа тұлғалардың тікелей пайдасына іске
асырылатын төлем жасау (немесе тауарлар немесе
қызмет көрсету үшін) арқылы жүзеге асырылуы
мүмкін. Қызметкер ұйымға толық және толық емес
жұмыс күні негізінде, тұрақты, біржолғы немесе
уақытша негізде ішінара жұмыспен қамту қызметін
көрсете алады.

Ұқсас жұмыстар
Сыйақы беру - белгілі бір көрсеткіштерді орындағаны үшін бекітілген жалақыдан жоғары қосымша сыйақы төленетін, еңбектің көтермелеу формасы
Кәсіпорында еңбеақы төлеу
Селекциялық жетістіктердің құқықтық қорғалуы
Тәжірибелік сабақ
ЖЕР ҚҰҚЫҒЫ НЕГІЗДЕРІ
Қарыз мерзімі
«Бампербол»
Қазақстандағы және дамыған мемлекеттердегі тұтыну себетін, күнкөріс минимумын,төменгі еңбекақыны талдау
Кәсіпорында еңбекті ұйымдастыру және еңбек ақы төлеу.Еңбек ресурстары және еңбекті ұйымдастыру
Табиғат обьектілері
Пәндер