Өндіріс және оны ұйымдастыру
Презентация қосу
ӨНДІРІСТІ
ҰЙЫМДАСТЫР
У

Орындаған:Қожабекова Б.Б
Топ:ТК-223
Тексерген:Нуралина Қ.Т
Өндіріс- қоғамның өмір
сүруі және дамуы үшін
қажетті материалдық
игіліктерді шығару процесі.
Өндірісті ұйымдастыру мәні

Өндірістің барлық элементтерін уақыт
бойынша және кеңістікте үйлесімді
байланысын қамтамасыз ету.
Өндіріс элементтеріне

Еңбек
Еңбек заттары
құралдары
Өндіріс үздіксіз қозғалыста дамуда
болады.Өндірістің даму қарқыны
оның барлық элементтерінің
пропорционалды жетілдіруне
байланысты. Егер осы элементтердің
біреуі қалғандарынан қалып қойса
тепе-теңдік бұзылады.Ол
шикізаттың,материалдардың және
жұмыс уақытының босқа
шығындалуына әкеледі.
ӨНДІРІСТІ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ
БАСТЫ МІНДЕТІ
Өндіріс элементтерінің барлық
байланыс тәсілдерін олардың
ерекшеліктерін даму жағдайларын
зерттеу,шикізат пен жартылай
фабрикаттарды өңдеп жоғары сапалы
дайын өнімнің жоспарланған көлемін
өндіру.
Өндірісті ұйымдастыру

Өндірістің тиімділігін пайданы арттыру
мақсатында өндірістің заттық
элементтерін және еңбекті біріктіру
формасы мен тәртібін қамтамасыз
ететін ережелер,процестер,әрекеттер
жиынтығы.
Өндіріс
бөлімдердің
жиынтығы

Саны,өзара қарым-
қатынастары,өндіріс
көлемі,жұмысшылар
саны,кәсіпорынның
жалпы құрылымын
құрайды.
Әрбір кәсіпорын
құрамына Өндірістік

Өндірістік емес
бөлімдер

Басқару
ұйымдары
Өндірістік Басқару
Өндірістік емес
ұйымдары

• Негізгі • Әлеуметтік- • Өнімді өткізу
• Көмекші тұрмыстық • Өндірісті және
• Мәдени қызмет еңбекті
көрсету ұйымдастыру
• Техниканы
жетілдіру
• Жоспар жасау
және орындау
ӨНДІРІСТІҢ ҮШ ТҮРІ
БАР

Жеке

Сериялық

Жаппай өндіріс
Жеке өндіріс-бұйымның бір данасы
шығарылатын өндірісті айтамыз
Сериялық өндіріс-мұндай өндірісте
өнім партиялармен шығарылады.
Жаппай өндіріс-бұл өндірісте
үздіксіз тек бір ассортиментің
бұйымдары жаппай көпшілік
мөлшерде тұрақты шығарылады.
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒ
А
РАХМЕТ!

Ұқсас жұмыстар
Өндіріс процесінің мәні және маңызы
Кәсіпорындағы өндірісті ұйымдастыру
Өндірісті ұйымдастыру және жобалау
Кәсіпорынның құрылымы және оны жетілдіру жолдары
Бидай цехын ашу. Жаңақорған ауданын бидаймен қамтамасыз ету
Ұйымды басқару негіздері
БАСҚАРУ ФУНКЦИЯСЫ
ОМӨЖ БАСҚАРУ ФУНКЦИЯСЫ
Кәсіпорынның жөндеу шаруашылығы
Өндірісті ұйымдастыру
Пәндер