Девиантты мінез-құлықты балалармен педагогикалық жұмыс
Презентация қосу
Девиантты мінез-құлықты
балалармен педагогикалық
жұмыс
Орындаған: Оспанова.А
П-225топ
Жоспар:
1.Девиантты мінез-құлықты балалармен жүргізілетін
әлеуметтік-педагогикалық қызметтің негізгі бағыттары

2. Девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс
жүргізудің концептуалдық келістері

3. Девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс
жүргізудегі профилактикалық жұмыстар

4. Девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс
жүргізудегі әлеуметтік-педагогикалық реабилитациялау
Девиантты мінез-құлықты балалар
санының артуы қоғам алдына әлеуметтік
педагогтар даярлау мен әлеуметтік
қызмет сапасын арттыру мәселелерін
қойды. Сондықтан бүгінгі қоғамда
девиантты мінез-құлықты
жеткіншектермен жұмыс істеудің
профилактикалық (алдын алу) және
реабилитациялық технологияларын
кеңінен насихаттау және жетілдіру –
басты міндет.
Әлеуметтік педагогикадағы девиантты мінез-құлықтың алдын алу жұмыстарында
ең алдымен дер кезінде ұйымдастырылған шаралар мынадай бағытты ұстануы тиіс:

әлеуметтік қауіпті топта деп табылған кәмелет
жасына толмаған баланың дене, психологиялық және
әлеуметтік-мәдени жағдайының алдын алу;

баланың денсаулығы мен қалыпты өмір сүру
деңгейін қолдау, қорғау және сақтау;

баланың әлеуметтік маңызды құндылықтарына қол
жеткізуіне және ішкі потенциалын ашуға көмектесу.
Профилактика – жеткіншектердің
мінез-құлқында әртүрлі
әлеуметтік ауытқулардың
сипаттарын қалыптастыратын
себептер мен жағдайлардың алдын
алуға бағытталған мемлекеттік,
қоғамдық, әлеуметтік-
медициналық және тәрбиелік-
ұйымдастырушылық шаралардың
жиынтығы.
Әлеуметтік ауытқу әртүрлі себептер мен жағдайларға
байланысты болғандықтан, профилактикалық шараларды бірнеше
топқа бөлуге болады:
бейтараптандырушылық;

теңестірушілік;

әлеуметтік ауытқушылыққа алып келетін жағдайлардың
туындауын ескертушілік;

келеңсіз жағдайларды жоюшылық;

профилактикалық жұмыстар мен оның нәтижелерін
бақылаушылық.
Реабилитация дегеніміз - баланы
қоғамдағы белсенді өмірге және
қоғамдық пайдалы еңбекке
қайтаруды мақсат еткен шаралардың
жүйесі деуге болады.
Реабилитацияның бірнеше түрлері
анықталған. Олар: медициналық,
психологиялық, педагогикалық,
әлеуметтік-экономикалық, кәсіби
және тұрмыстық.
Тұжырым:
девиантты мінез-құлықты балалардың қоғамда болуы
әртүрлі әлеуметтік ықпалдардың және тәрбие
институттарының қызметіндегі олқылықтардың
нәтижесінде пайда болады;

девиантты мінез-құлықты балалардың дені өтпелі кезе ңге
сәйкес келетіндігі олардың азаматтық қалыптасуында
әлеуметтік орта тарапынан болған мұқтаждықтарына
көмектің дер кезінде көрсетілмеуінен туындайды;

кез- келген қайта тәрбиеленетін немесе қайта әлеуметтік
ортаға қайтарылған бала реабилитациялық қамқорлықты
қажетсінеді
Ғалымдардың еңбектеріне сүйенетін болсақ, девиантты
мінез-құлық екі категорияға бөлінеді:
бұл психологиялық нормаларынан
ауытқуы анық немесе жасырын
психопатологиялық болып келетін
мінез-құлық;
қандай да бір қоғамдық және
мәдени нормаларды бұзатын
әлеуметтік нормаларға қарсы мінез-
құлық
Девиантты мінез-құлық әртүрлі болса да, олар
өзара байланысты. Ішімдік, есірткі қолдану,
жаулап алушылық және заңсыз мінез-құлықтар
бір блокты құрайды, солай жасөспірімнің оның
біреуіне тартымдылығы өсуі мүмкін. Заңсыз
қылықтар қатты болмаса да, психикалық
қалыптың бұзылуына әсер етеді. Кейде
девиантты мінез-құлыққа әлеуметтік факторлар
(мектептегі қиындықтар, жарақатты өмірлік
жайттар, басқа девиантты ортаның ықпалы)
сәйкес келеді. Жекедара факторларға - өзіндік
бақылау мен өзін-өзі сыйлау деңгейі
маңыздылардың бірі болып табылады.
Пайдаланылған әдебиеттер:
Девиантты құлықтағы балалармен жұмыс
жүргізу. Ә.Ғ.Махмутова Қостанай
Google/kz

Ұқсас жұмыстар
Девиантты мінез - құлықты балалармен педагогикалық жұмыс жайлы ақпарат
Девинатты мінез-құлықты балалармен педагогикалық жұмыс
“Девиантты мінез-құлықты баллармен педагогикалық жұмыс”
Девиантты мінезқұлықты балалармен педагогикалық жұмыс
Интербелсенді әдістері
Девиантты мінез - құлық психологиясына қысқаша сипаттама
Балалар мен жасөспірімдер арасында девиантты мінез - құлықты түзету бағытындағы жүйелі жұмыстар
Девиантты балалармен жұмыс
ӘЛЕУМЕТТІК ДЕВИАЦИЯ ТУРАЛЫ
ӘЛЕУМЕТТІК ДЕВИАЦИЯ
Пәндер