IS – LM үлгісі
Презентация қосу
IS – LM үлгісі

Орындаған:Мақышева
Аяулым
ФН-407
Макроэкономикада жекелеген
және жалпы тепе-теңдіктерді
бөліп қарастырады.
Жеке нарықтағы тепе-
теңдіктер (ақша және тауар
нарығы)
Бір уақыттағы барлық
нарықтағы тепе-теңдік,
экономикалық жүйенің тұтас тепе-
теңдігі немесе
макроэкономикалық тепе-теңдік
IS-LM моделінде экономикалық тепе-
теңдік – ол IS және LM қисықтарының
қиылысатын нүктесінде орын алады. Осы
нүктеде пайыздық мөлшерлеме мен
пайданың мөлшерін анықтап, т ауар
нары ғ ыны ң тепе-теңдігі мен а қ ша
нары ғ ыны ң тепе-теңдігін
қанағаттандырады.
Басқаша айтқанда, екі қисықтың қиылысу
нүктесінде нақты шығындар жоспарланған
шығындарға тең және ол нақты ақша
сұранысының қаражаттары ұсынысқа тең
екендігін көрсетеді
IS–LM үлгісі (инвестиция –
қор жинағы, ұнамды өтімділік -
ақша) – жиынтық сұраныс
функциясын анықтау үшін
қажетті, экономикалық
факторды айқындайтын тауар-
ақша тепе-теңдігінің үлгісі.
IS – тауар нарығындағы тепе-теңдік үлгісі, ал LM –
ақша нарығындағы тепе-теңдіктің үлгісін
анықтайды. Сонымен, IS – LM үлгісі екі нарықта да
тепе-теңдікті орнатады. Оның теңдеулері келесідей:
1. Y = C + I + G + Xn – негізігі
макроэкономикалық тепе-
теңдік.Мұндағы:
2. C = a + b(Y – T) – тұтыну
функциясы;
3. I = e – d×i – инвестиция
функциясы;
4. Xn = g – m¢×Y – n×i – таза экспорт
Үлгінің ішкі айнымалылары:
Ү – табыс,
С – тұтыну,
І – инвестиция,
Хn – таза экспорт,
i – пайыздық мөлшерлеме.

Үлгінің сыртқы айнымалылары:
G – мемлекеттік шығындар,
MS – ақша ұсынысы,
T – салық мөлшерлемесі.
Эмпирикалық коэффициенттер:

(a, b, e, d, g m¢, n, k, h) оң мәндер және салыстырмалы түрде
қарағанда тұрақты.
IS және LM қисықтарын бір диаграммада үйлестіріп, IS-LM
моделін аламыз. Ол экономикалық саясаттың салдарын талдаудың
ыңғайлы құралы болып табылады.
IS және LM қисықтарының қиылысуы А нүктесін белгілейді, онда бір
мезгілде тауарлар мен қызметтер нарығы мен ақша нарығында тепе-
теңдік орнайды.
(Үe,ie) тепе-теңдік жұпты, G мемлекеттік
шығыстар, T салықтар, M ақша жиыны мен P бағалар деңгейінің
берілген мәндері шартында, Ү және і жөнінде
екі теңдеу жүйесін шығару арқылы есептеуге болады.

Ұқсас жұмыстар
IS­LM үлгісі туралы ақпарат
Үлгінің ішкі айнымалылары
Макроэкономикалық үлгілердің экономикалық мәні мен динамикасы
Табыстар саясаты
Макроэкономикалық үлгілердің экономикалық мәні
Жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныстың мәні
Деректер түрлері
Кванттық ротатор
Жұмыс орындарын жарықпен қамтамасыз ету
Объективтік факторлар
Пәндер