Қазіргі замандағы музыка мұғалімі, атқаратын қызметтері, мұғалімнің құзіреттілігі


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Қазіргі замандағы музыка
мұғалімі, атқаратын
қызметтері, мұғалімнің
құзіреттілігі
• Мектептегі ұстаз – баланың екінші ата-анасы,
болашаққа айқын жол сілтер ақылшысы.
Сондықтан әрбір шәкірт өзіне үлгі-өнеге болған
сүйікті мұғалімін ұстазым деп атайды. Мұғалімнің
негізгі басты мақсаты - рухани бай, іздемпаз,
адамгершілігі мол адамды қалыптастыру болып
табылады. Қазіргі заманғы мұғалімдер бақылаушы,
тексеруші,жазалаушы қызметін тастап, керісінше
ізденуші, зерттеуші, технолог,
өнертапқыш,шығармашылықпен жұмыс істейтін
жаңашыл болу керек. «Мен» менталитетін
қалыптастыру, білім мен тəрбиені жеке т ұлғаға
қарай бағыттау-бүгінгі таңдағы мұғалімінің кезек
күттірмейтін қасиетті міндеті.
ги я н ы
хн о л о а н –
а т е і ң ж
Жаң ұ ғ а л і м н
уд е м а ж е т.
ге р і қ
мең т ы , б і л і м
ж ақ
Қазіргі мұғалім:
мыс
л і ж ұ
ж ү й е
д іс т е
қ ү р
и ка л ы з
д а г о г ы н ; г е т е
• П е а л а т і с т е р
р г із е ө з г е р
ж ү л ы қ
о г и к а е ре
е д а г м е ң г
• П т і н; е с ін
ө с е л е ж ү й
т о й л ау
а ш а б ы са
Ж а ң і л т а
• ы н ; а қ т
а л а т н о р т
а рм е
у ш ы л р е к
• О қ л у к е
ы н ; е р б о
ал а т , ш еб
е р
ді, іск
• Педагогтың негізгі мақсаты мен міндеттері - сабақ сапасын
көтеру, оның түрлерін жетілдірудің жолдарын іздеу, іздене
отырып оқушының пәнге қызығушылығын және танымдық
ізденімпаздығын арттыру. Осыған орай мектеп өміріндегі
өзекті мәселелердің бірі сабақтың жаңаша оқыту түрлерін
дамыту болып табылады. Жас ұрпақты т әрбиелеуде оны ң
бойындағы туа біткен табиғи мүмкіндіктерін дамыту, бағалау,
сенім арту.
Жас ұрпақ тәрбиесі, оның жеке тұлғасының жаңаша
қалыптасуы, әлеуметтік дүниеге көзқарасы, жалпы болмысы
ең алдымен мұғалімге байланысты
ХХІ ғасыр – бұл ақпараттық қоғам дәуірі, технологиялық
мәдениет дәуірі. Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің
кәсіптік, адамгершілік, рухани, қалыптасуына әсерін тигізеді,
әрі өзін - өзі дамытып, оқу - тәрбие үрдісін тиімді
ұйымдастыруына көмектеседі.
Қазіргі заман мұғалімі жаңа технологияны меңгеріп,
қолданыста кең пайдалана білуі керек.
құзырлылықтың қатарына:
1. бағдарлы құзіреттілік (азаматтық белсенділік, саяси
жүйені түсіну, баға бере білу, елжандылы қ, т.б);
2. мәдениеттанымдылық құзіреттілік (ұлттық
ерекшеліктерді тани білу, өз халқының мәдениеті мен өзге
ұлттар, әлем мәдениетін салыстыру, саралай білу қабілеті);
3. оқу-танымдық құзіреттілік(өзінің білімділік қабілетін
ұйымдастыра білу, жоспарлай білу, ізденушілік-зерттеушілік
әрекет дағдыларын игеру, талдау, қорытынды жасай білу);
4. коммуникативтік құзіреттілік ( адамдармен өзара қарым-
қатынас тәсілдерін білу, мемлекеттік тіл ретінде қаза қ
тілінде, халықаралық қатынаста шетел тілінде қатынас
дағдылары болуы);

Ұқсас жұмыстар
ХХІ ғасыр мұғалімінің кәсіби құзыреттілігі
Мұғалімнің шектеулілігі
Әрбір мұғалімнің кәсіби
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Мұғалімнің зерттеушілік қабілеті. Оқу-тәрбие үдерісі,нәтижесінің шарты
Ақпараттық құзіреттілік
Шағын жинақты мектептегі бір пәнділік, бір тақырыптық сабақтарды дұрыс ұйымдастыру
Діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу үшін, қоғамдық - гуманитарлық пәндерді оқытудың тиімді технологиясын жасау
Педагогтың кәсіби өзін-өзі тануы мен өзіндік дамуы жайлы ақпарат
Бастауыш мектептегі музыка сабағының типтік бағдарламасы мен әдістемелік кешені
Пәндер