Статистикалық мәліметтерді жинақтау


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті

Статистикалық мәліметтерді
жинақтау, топтау және кесте құру

Орындаған:Мұрат.Б
Қанағат.А
ФН-407 топ

Семей қаласы
2015 жыл
Мазмұны:

Статистикалық мәліметтерді
жинақтау туралы ұғым
Статистикалық мәліметтерді топтау
және оның түрлері
Топтау белгілері және топқа бөлу
принциптері
І. Статистикалық мәліметтерді жинақтау туралы ұғым

Статистикалық мәліметтерді жинақтау-статистикалық
зерттеудің екінші сатысы болып табылады және ол қоғамдық
құбылыстар мен процестердің өзгерісін зерттеуде шешуші рөл
атқарады. Оның негізгі мақсаты-статистикалық бақылау
нәтижесінде жиналған мәліметтердің қорытынды
көрсеткіштерін есептеу.Статистикалық бақылаудың
нәтижесінде жиналған мәліметтерді дұрыс жинақтап,
өңдеудің әлеуметтік-экономикалық маңызы жоғары.Сол үшін
алдын-ала мәліметтерді жинақтаудың жоспары жасалады.
Статистикалық
мәліметтерді жинақтау жай
және күрделі болып екі
түрге бөлінеді.

Күрделі
Жай жинақтау
жинақтау

алдын-ала жасалынған
жиналған бағдарлама бойынша
материалдарды жиынтық бірліктерін
топқа бөлмей, топқа бөлуді және
қорытынды әрбір топ бойынша сол
жиынтықтардың жалпы
көрсеткіштерін
мөлшерін есептеп
есептеу шығаруды айтамыз.
алғашқы мәліметтер
барлық мәліметтерді төменгі сатыдағы
бір орталыққа жинап,
осында қорытынды
мекемелерде
жасау. жинақталып,
қорытынды
мәліметтер жоғарғы
сатыдағы
мекемелерге
тапсырылады.
Статистикалық
мәліметтерді
жинақтау екі
Материалдарды шифрмен белгілеу,
оларды жинақтап, бөлу және
оны қорытындылау қолмен
жинақтау тәсіліне жатады.

Машинамен жинақтау тәсілі
электронды есептеу машиналары
мен компьютер арқылы жүргізіледі.

Мәліметтер
екі түрлі тәсілмен- қолмен және машинамен
жинақталады.
ІІ. Статистикалық мәліметтерді топтау
және оның түрлері

Статистикалық мәліметтерді топтау
дегеніміз қоғамдық процестер мен
құбылыстарды белгілеріне,
ұқсастықтарына, түрлеріне үлгілеріне
қарай бір-бірінен ажыратуға болатын
топтар мен ішкі топтарға бөлу.
Статистикалық топтау бір үлгідегі, құрылымдық
және талдаулық болып бөлінеді. Бір үлгідегі топтаудың
мақсаты- біртектес топтарды, типтерді, сыныптарды
әлеуметтік-экономикалық түрлеріне қарай саралау болып
табылады.
Ол келесі тәртіп бойынша жүргізіледі:

1)алдын-ала,пайда болатын типтерді, сыныптарды өздеріне тән сапалық
белгілеріне қарай анықтап, белгілеп қою;

2)топтау белгілеріне сай топтарды анықтау;

3)жиналғ
3)жинал ған сандық
ан санды қ ккө
өрсеткіштерді
рсеткіштерді белгіленген топтарғ
белгіленген топтар ғаа ббө
өлу.
лу.
Сонымен, бір үлгідегі топтау дегеніміз- статистикалық
бақылау арқылы жиналған әртүрлі бағыттағы жиынтық
көрсеткіштерді сапалық жағынан бір жүйеге келтіріп,
топтарға бөлуі және оның қорытынды көрсеткіштеріне
талдау жасауды айтады.

Құрылымдық топтау мақсаты-біртектес
жиынтықтың құрылымы мен оның құрамдас бөліктерін
сипаттайтын көрсеткіштер туралы мәліметтер
беру.Біртектес,біртипті жиынтық бірліктердің өзгерісін
өздеріне тән белгілеріне қарай бөлуді статистикалық
құрылымдық топтау дейді
Талдаулық топтардың негізгі мақсаты-жиынтық
бірліктердің өзара байланысын анықтау және
олардың бір-біріне әсерін, себептерін зерттеу
болып табылады.
Талдаулық топтау әдісін
жүргізудің өзіне тән
төмендегідей тәртібі
бар:

2)әрбір 3) себептік
топтарды және
1) себептік сипаттайтын нәтижелілік
белгі себептік және белгілердің
бойынша нәтижелілік арасындағы
белгілердің өзара
топтар орташа байланыстың
құрылады; шамалары ерекшеліктері
есептеледі; анықталады.
ІII.Топтау белгілері және топқа бөлу принциптері

Статистикалық мәліметтерді топқа бөлу кезінде әрбір топқа көптеген сандық
бірліктер енгізілуі керек және оның мағынасы анық көрсетілуі тиіс.
Кейбір жағдайда сапалық белгілер өзінің нышандары бойынша бір-бірінен
әртүрлі айырмашылықтарына қарай ерекшеленетін болса, онда оларды
типтеріне, түрлеріне немесе сыныптарына қарай топтық жіктерге бөлу
арқылы жүргізіледі.

Сипаттайтын топтау өзінің өзгермелі мәніне сәйкес бүтін және деңгей
аралықты болып бөлінеді. Топтық белгі бүтін санмен берілетін болса, онда
бүтін сан өзгермелі топтауға жатады, ал ондағы бөліп алынатын топ саны сол
белгінің мәніне сәйкес келеді. Деңгей аралығының тұрақты шамасын есептеу
алдында, оның ең үлкен, ең кіші шамасының сандық мәнін анықтау керек.
Тұрақты шама келесі формуламен
анықталады:
d=Xmax-Xmin/n,
мұндағы d-деңгей аралығының тұрақты шамасы;
Xmax ,Xmin-топтау белгісінің ең үлкен және ең
кіші сандық мән шамасы;
n-топтың саны.

Әрбір топтың ең жоғарғы және ең төменгі
шегінің арасындағы сандық
өзгеріс топтаудың деңгей аралығының
тұрақтылық шамасы деп аталады.
Назарларыңызға
рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Статистикалық мәліметтерді жинақтау,топтау және түрлері
СТАТИСТИКАЛЫҚ МӘЛІМЕТТЕРДІ ЖИНАҚТАУ, ТОПТАУ
Статистикалық мәліметтерді жинақтау және топтау
Статистикалық кестелер
СТАТИсКАЛЫҚ мәліметтерді топтау, жинақтау
Статистикалық мә ліметтерді жинақтау, топтау және кесте құру туралы ақпарат
Статистикалық мәліметтерді жинақтау, топтау және кесте құру туралы ақпарат
Статистикалық мәліметтерді жинақтау, топтау және кесте құру
Статистикалық мә ліметтерді жинақ тау, топтау
Статистикалық мә ліметтерді жинақ тау, топтау жә не кесте құ ру
Пәндер