А.П. Усованың мектепке дейінгі тәрбиеге қосқан үлесі
Презентация қосу
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Семей қаласындағы Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті
«Педагогика» факультеті

А.П. Усованың мектепке дейінгі
тәрбиеге қосқан үлесі
Орындаған: п-223 топ студенті
Әлімбаева Арай
Тексерген: Кошкимбаева Р.Х.

Семей
2015ж
Мектепке дейінгі мекемелерде жүзеге асырылатын
көп қырлы тәрбиелік процесс балаларға ...
бағытталған:

Дене Адамгершілік

Ақыл-ой Еңбек

Эстетикалық
тәрбие
Балабақшадағы ең
балаларды мектепке
маңызды
даярлау
міндеттердің бірі

Бұл міндет баланы жан-жақты, жарасымды
дамытуды қажет етеді

Мұнда әсіресе ақыл-ой тәрбиесі айрықша маңызға
ие болды

Тәрбиелеу білім беру жұмысы сабақтар арқылы
оқыту процесінде неғұрлым тиімді түрде жүзеге
асырылды.
Мектеп жасына дейінгі балаларға білім беру мен
іскерлікке баулу жүйесінің, жүйе болғанда да,
дүние құбылыстары арасындағы қарапайым
заңдылықтар мен байланыстарды бейнелейтін
жалпы білімдер маңызды роль атқаратын жүйенің
қажеттілігі туралы ережені

А.П. Усова алғашқылардың бірі болып
ұсынды.
Усова А.П. (1898-1965) –
педагог, мектепке дейінгі
тәрбиенің маманы,
РСФСР – ның педагогика
ғылымдарының
Академиясының
корреспондент мүшесі
(1950ж), педагогика
ғылымдарының докторы
(1959ж)

Усова
Александра Платоновна
Усованың мектепке дейінгі балалаық кезде ақыл-ой
дамуында маңызды ілгерілеу байқалады, жалпы түсініктер
мен ұғымдар қалыптасады, маңызды ойлау операциялары

Талдау, салыстыру, қорту және т.б. Секілді
қабілет қалыптасады.
Осыған байланысты А.П. Усова мектеп
жасына дейінгі балаларға арналған
білімдердің

Бір жағынан, олардың жас ерекшеліктерін ескеретін

Екінші жағынан, балалардың жалпы түсініктері мен
ұғымдарын қалыптастыруға, оларды ойлау қабілетін
дамытуға жәрдемдесетін жүйелеу жайында мәселе қойды.

Ол балалар меңгерген білімдерді айқын жүйеге келтіру және оқыту
процесінің дұрыс ұйымдастырылуы балаларға олардың күнделікті
өмірден алатын білімдерінен анағұрлым мол білім беруге
мүмкіндік тудыратынын дәлелдеді.
Усова білім беру жұмысынан жалпы тәрбиелеу
бағдарламасын бөліп шығарды. Білім беру
бағдарламасында (екі жақты білім категориясының
тепе-теңдігі ережелерге сәйкес) екі бөлігін көрсетті.

Бірінші – білім және
біліктілік мазмұнын Екінші – мазмұны
балалар күнделікті жағынан күрделі білім
өмірде үлкендермен және біліктілікті, тек
тұрмыстық қарым- оқыту процесі
қатынаста және барысында сабақта
ойындарда игеру керек. игереді.
Усова бойынша, мектепке дейінгі оқытудың
ерекшеліктерін білу, ұйымдастырылған білім беру
жұмысының мазмұны, формалары мен әдістері жайында
жеткілікті теориялық бағдары болу тек ғылыми
қызметкерлерге, мектепке дейінгі педагогика
оқытушылары мен методистерге ғана емес,сондай-ақ
балабақша меңгерушілері мен тәрбиешілерге де қажет.

Усова бойынша, балалардың оқу қызметін дамыту,
балаларды мақсатқа бағыттап оқыту барысында оны
қалыптастыру тәсілін игеру мәселесін ашу қажеттілігі
әсіресе айқын сезіледі.
А.П. Усованың
“Балабақшадағы
оқыту”
кітабының
мазмұны

Мектепке дейінгі баланы жан-жақты дамытуға
одан әрі жетілдіре түсуде, баланы жан-жақты
дамытудың жаңа, неғұрлым қиын міндеттерін
шешуде, балаларды мектептегі жүйеде оқытуға
дайындауда балабақшалардың қызметкерлеріне
үлкен көмегін тигізді.
«Балабақшадағы оқыту» кітабы 4 бөлімнен
тұрады:

І тарау.
Балабақшдағы ІІІ тарау. Сабақ
тәрбие процесінде кезінде оқыту
білім беру процесі
жұмысының ролі

IV тарау.
ІІ тарау. Баланың
Балабақшаның
оқу іс-әрекетін
программалық
қалыптастыру
документтеріндегі
және оған тән
білім беретін
ерекшеліктер
элементтер
І тарау. Балабақшдағы тәрбие процесінде білім
беру жұмысының ролі

Білім беру және білік беру жұмыстарының өзара
байланысы

Білім беру жұмысының құралдары мен оқыту ісі

Бала іс-әрекетінің түрлері және олар үшін тәрбиелеу –
білім берудің мәні

Ойын

Еңбек
Балалардың оқуға зейінсіздігі және
оның себептері
ІІ тарау.
Баланың Оқу іс-әрекетінің даму деңгейі
оқу іс- Өзін-өзі бақылаудың пайда болуы және
әрекетін оның оқу іс-әрекетін қалыптастырудағы
қалып- орны
тастыру Балалардың оқу іс-әрекетінің дұрыс
және жағдайда өтуі
оған тән Оқу іс-әрекетінің дұрыс жағдайда өтуі
ерекше-
Мектеп жасына дейінгі балалардың
ліктер
дамуындағы қосымша (жанама)
тәрбиенің ролі туралы
Тіл үйрету
ІІІ тарау. Сабақ кезінде оқыту процесі

Сабақ өткізу-оқыту процесін ұйымдастырудың формасы

Ойынның сабаққа ауысу

Сабақ кездерінде балалар коллективін дұрыс
ұйымдастыру
Сабақта балалар зейінін тәрбиелеу

Білім мен іскерлікті баяндау

Тәрбиешінің түсіндіруі

Ақыл-ой міндеттері және олардың мәні
Баланың сабаққа ынтасын арттырудағы алған нәтижесінің
мәні
Оқыту процесінде балалардың белсенді творчестволық
ойлауын дамыту
Балалардыңқателеріне тәрбиелік тұрғыдан қарау туралы

Білімді бекіту
Оқыту нәтижелері
Қайталау мен жаттығу ролі

Айтудың мәні

Сабақтағы балалардың өз бетіндік жұмысы – білімді баянды
ету методы
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА
РАХМЕТ!!!

Ұқсас жұмыстар
Александра Платоновна Усова
Отбасы мен бала бақша арасындағы байланыс
Тәрбиешінің мінсіз тәрбиеші туралы қалыптасқан ұстанымдарын зерттеу
К.Д.Ушинскийдің халықтық ойын туралы пікірі
МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ БЕЙНЕЛЕУ ЖӘНЕ ҚҰРАСТЫРУ ӘРЕКЕТТЕРІН ДАМЫТУ
1534 мини - орталық
Педагогика ғылымы
Ата аналар жиналыстары
Балалар психологиясының даму тарихы, теориялары туралы негізгі түсініктер
Педагогиканың теориялық және әдіснамалық негіздері
Пәндер