Операциялық жүйе, түрлері және қызметі


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕР,
ТҮРЛЕРІ,
ҚЫЗМЕТІ.
Операциялық жүйе, қыс. ОЖ - компьютерді басқаруға
арналған және қолданбалы программалармен
байланысы бар нақты программа. Операциялық жүйе –
компьютер құрылғыларының үздіксіз жұмыс істеуін
ұйымдастырушы және түрлі командаларды орындауы
арқылы пайдаланышының машина жұмысын
басқаруына жеңілдік келтіруші жүйелік программалар.
Оның негізгі қызметі – программалардың бір
– бірімен және сыртқы құрылғылармен өзара
әрекетін ұйымдастыру, оперативті жадты
бөлу, компьютердің жұмыс істеу кезіндеқате
жіберілу сияқты түрлі оқиғаларды анықтау,
дискіні жұмыс істеуге дайындау, монитор
мен принтердің жұмыс істеу режимдерін
орнату, пайдаланушының программасын іске
қосып, оны орындау т.б.. Яғни ОЖ – машина
жұмысын басқаруға толық жеңілдік беретін
жүйе.
Ол осы үшін арналған иілгіш не қатты магниттік
дискіге жазылып қойылады. Сондықтан ОЖ – ны
дискілік операциялық жүйе ( ДОЖ, не DOS ) деп те
атайды. Дербес компьютерлер үшін кең тараган
оиерациялық жүйелерге МS (РС) DOS, Windows 95,
Windows NT,OS/2, UNIX жатады,Дербес
компьютерлерлерге арналған операциялық жүйелердің
барлығы да тек бір адамдық болып табылады.
Расында да екі адамның бір мезетге бір компьютерде
жұмыс істеуін елестету қиын ғой. WINDOWS 95,
WINDOWS NT, OS/2, UNIX көп ма қсатты ж үйелер
болып саналады. Көп мақсаттылық — бір компьютерде
бір уақытта қатарласа бірнеше есепті шы ғару м үмкіндігі
немесе бірнеше әрекеттің қатар атқарылып жатуы.
Мысалы, Сіз мәтін көшіріліп жат қан ша қта ойнап та
отыруыңызға боладь, өйткені бұл жұмыстарды әрт үрлі
қүрылғылар атқарады немесе ол қүрылғылардың
жұмыс жылдамдығы адамның жылдамды ғынан өте
жоғары болып келеді.
Көптеген ІВМ - үйлесімді компьютерлер дискілік МS
DОS операциялық жүйесі мен көп терезелі WINDOWS
графикалық операциялық жүйесін
пайдаланады.Операциялық жүкелер көптеген
функцияларды орыңдайды: информацияны дискіге
жазу-оқуды жүзеге асырады, мәліметтер сақтауды
ұйымдастырады, компьютер құрылғыларының өзара
байланыста жұмыс істеуін, барлық қолданбалы
программалар жұмысының орындалуын қамтамасыз
етеді.
Бұл жүйе ЭЕМ іске қосылғаннан кейін иілгіш не қатты
дискіден алғашқы жүктелетін кещенді программа
болып табылады. Белгілі бір қосымша қызмет атқару ға
керекті программалар тобы утилиттер болып табылады.
Оларға мысал ретінде антивирустік (вирустерге қарсы)
программаларды, мәліметтерді архивтеу (кысу)
программаларын, компыотердің: жұмыс істеу қабілетін
(диагностика) тексеретін программаларды (тест
ирограммалары) айтуға болады.

Ұқсас жұмыстар
Операциялық жүйелер, түрлері, қызметі
Желілік операциялық жүйелер
Операциялық жүйелер және түрлері
Операциялық жүйелер және оның түрлері
Оперциялық жүйелер,түрлері,қызметі
Операциялық жүйелер, оның даму түрлері ( MS –DOC, NC,OS/2,UNIX,Windpws оның түрлері)
Операциялық жүйесі, түрлері, қызметі
Операциялық жүйе. Операциялық жүйенің түрлері
Операциялық жүйелер, оның даму және түрлері (MS­DOC, NC, OS/2,UNIX, Windows, оның түрлері)
Операциялық жүйе. ОЖ-нің түрлері мен дамуы
Пәндер