Қонақ үй шарушылығы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Қонақ үй шарушылығы

Қонақ үй
шарушылығы
Елімізде соңғы бес жылда қонақ үй бизнесі қар қынды дамып келеді. Аса
ірі қалаларымыздағы жеке кіші отельдер саны артып, ескі қона қ үйлер қайта
жаңғыртылуда. Алайда отандық қонақ үй сервисі мен қызмет к өрсету сапасы б әрі
бірдей жоғары деуге әлі ерте. Сондықтан да көптеген мейманханаларымыз батыс
пен шығыс елдеріндегі беделді бәсекелестеріні ң қатарынан к өріне алмай т ұр. Себеп,
республикамыздағы қонақ үйлердің басым бөлігі – арнайы категория ға ие емес.
Мәселен; Қазақстандық қонақ үй рыногын төмендегіше топтастыру ға болады: Бес
отель «5 жұлдызды», жиырма үші «4 жұлдызды» категория қатарына тіркелсе, «3
жұлдызды» қонақ үйге елу нысан қатысты. Қалған қона қ үй қорлары - арзан
сегменттегілер.

Еліміздегі 385 қонақ үй орынжайларыны ң 350-і қалалы қ жерлерде орналасса, 35-і
ауылдық елді-мекендерден (11 облыстағы) орын ал ған. Бір өкініштісі, Батыс
Қазақстан, Қызылорда және Маңғыстау облыстарында ғы ауылды қ жерлерде қона қ
үйлер мүлдем жоқ. Ал Алматы, Астана және А қтау қалаларында ғы санаулы
мейманханалар ғана қонақтарына комфортты жа ғдай жасау ға қабілетті.

Дегенмен, елімізде қонақ үй құрылысы қарқын алып келеді. Осы ған сай
Астанадағы бірқатар қолжетімді қонақ үйлерді қайта жаңғырту есебінен н өмірлік
қор қысқарды. Нәтижесінде экономикалық жоғары классты қона қ үйлерге с ұраныс
көбейді, ал онда қызмет көрсету құны аса қымбат.
Күшті жақтары
шетелдік батыстық бәсекелес кәсіпорындар желісінің
ықпалымен ірі қалалардағы қонақ үй саласының дамуы
жоғары деңгейде деп сипатталады
Жоғары деңгейдегі қызмет көрсету мен жоғары сапалы
сервис адамдарды баурап алады
Туритсердің сұранысына ие
Қонақ үй шаруашылығы отандық нарықтың дамуына да оң
әсерін тигізіп отыр.
Әлсіз жақтары
сырттан келетін туристерге қолайлы кейбір аймақтардағы
қонақ үй индустриясын жетілдіру жағы мардымсыз.
Осымен байланысты орталық қалалардағы, экскурсанттар ға
ыңғайлы өңірлердегі Отандық қонақ үй желісінің бәсекеге
қабілеттілігін арттыру проблемасы туындайды.
Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, мұндай кәсіпорындардың
бәсекеге қабілеттілігі маркетингтік басқарудың ажырамас
бөлігі болып табылатын қызмет сапасын ұдайы көтеруге
негізделеді.
Мүмкіндіктер
Жалпы алғанда басқару жүйесіне TQM (басқаруды ң жаппай сапалылы ғы) енгізе
отырып, тауарлар мен қызмет көрсету сапасының теориясын қолдану қажет.
Қонақ үй тәжірибесінде стандарттау жөніндегі халы қаралы қ ұйым
ұсынымдарына (ISO) сәйкес тауарлардың, қызмет сапасының сертификациясы
мен процесстерін маркетингтік қызмет сапасымен үйлестіру жа ғын
ұйымдастыруға болады.
Қонақ үй шаруашылығы қызметін ұйымдастыру қазақстанды қ
мейманханалардың бірегей корпоративтік жүйесі құрыл ған жа ғдайда тиімді
жүзеге асатыны анық. Өйткні қонақ үй шаруашылығында ұсынылатын
қызметтер кешенін басқару мейманхананың маркетингтік іс-әрекетіне сүйенеді.
Қазақстандық, сондай-ақ шетелдік клиенттерді туристік нысандар мен елімізді ң
кәсіпорындарына тарту Отандық мейманжайлылы қты әрі қарай дамыта т үсуге
мүмкіндік береді
Туризмді дамыту арқылы қонақ үй шаруашылы ғын ұйымдастыруды ң батысты қ
тәжірибесіне бейімделе отырып, келтірілген проблемалардан айы ғу ға болады.
Қонақ үй қызметі шаруашылығын заманға сай бәсекеге қабілетті етіп жетілдіру,
оны еліміздің экономикасының жоғары табысты секторына айналдыру, Қаза қстан
мейманханаларының имиджін тартымды туробъекті ретінде қалыптастыру.
Қатерлер
отандық қонақ үй сервисі мен қызмет көрсету сапасы
жағынан мейманханаларымыз батыс пен шығыс елдеріндегі
беделді бәсекелестерінің қатарынан көріне алмай тұр,
себебі, республикамыздағы қонақ үйлердің басым бөлігі –
арнайы категорияға ие емес.
экономикалық жоғары классты қонақ үйлерге сұраныс
болғанымен , онда қызмет көрсету құны аса қымбат ,
орташа деңгейдегі тұтынушылардың қалтасы көтере
бермейді.Бұл сұраныс деңгейінің төмендеуіне әкеледі.

Ұқсас жұмыстар
Атырау облысы
Бизнес-жоспар Мотельдер ашу
Қонақ үйдің негізгі функциялары
Қазіргі таңдағы жалпы туризм жайлы
Мини - қонақ үйді ұйымдастыру құны
Қонақ үй қызметтердің ерекшеліктері
Өз ісіңізді ұйымдастыру үшін қызмет түрін таңдап, SWOT талдау
Бизнес-жоспар Қонақ уй ашу
Мотель ашу бизнес жоспары. Жобаның тұжырымдамасы
ҚОЖА АХМЕТ ЯССАУИ АТЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ - ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІ СӨЖ
Пәндер