Электронды-сәулелі трубкалы база негізіндегі мониторлар


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ
МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Электронды-сәулелі трубкалы база
негізіндегі мониторлар
DVD,CD-RW және CD-R
оптикалық дискілерді
жинақтаушылар
Дайындаған: Нурпеисова П.Е.
Тексерген:Жаксыгулова Д.Д

СЕМЕЙ 2015
КІРІСПЕ
Дисплей (монитор) – деректерді
қолданушыға бейнелейтін құрыл ғы. Ол
ақпаратты бейнелейтін е ң танымал ж әне
маңызды құрылғысы болып табылады.
Оның негізгі тұтыну параметрлері –
экран маскасының (маска) м өлшері мен
қадамы, кескінді қайта өндіруді ң
(регенерация изображения) е ң к өп
шамадағы жиілігі, қор ғаныс класы.
Монитордың қорғаныс класы қауіпсіздік техника
талаптарына сәйкес келетін стандартымен анықталады.
Жалпыға бірдей және ортақ халықаралық стандарттар:
MPR –– 995
TCO 92
II

MPR – II стандарты адам денсаулығына зиян
келтірмейтін
шекке дейін электромагниттік сәуленің деңгейін шектейді.
TCO – 92 стандартында бұл норма сақталған, ал TCO – 95
және TCO – 99 стандарттарында бұл норма жоғары.
Мониторлар қызмет
принципіне байланысты

Сұйық
Электронды
кристалдағы
сәулелік трубкалы
дисплей
Мониторда ақпарат бірнеше
тәсілмен бейнеленуі мүмкін. Ең
таралғаны— экранда теледидар-
дағыдай электрондық-сәулелі
түтікшелермен (ЭСТ) бейнеленуі.
ЭСТ өзімен берге тамағында
электрондық пушкасы бар
шишалық колбадаға электронды
вакуумдық приборды ұсынады.
ЭЛЕКТРЛІ-СӘУЛЕЛІ
ТРУБКА
Электрлі-сәулелі трубка шыны колба
ретіндегі басында электронды трубкасы
бар электрлі-вакуумды құрылым.
Түбінде люминофор қабығы бар экран.
Сәуле тарату кезінде электрондар
ағымы электронды пушканы
сәулелендіреді, ол жоғарғы
жылдамдықпен экранға тарайды.
ЭЛЕКТРЛІ-СӘУЛЕЛІ ТРУБКА
Орындалуы:
Электрондар қолданушыға көрінетін люминофор
жарық береді. Люминофор электрондық ағымнан
кейінгі жарықтану уақытымен ерекшеленеді.
Электронды сәуле экранды жоғарыдан төменге,
солдан оңға қарай қатарларға жоғары
жылдамдықпен бөледі.
Экранды қозғалтқан уақытында, бейненің пайда
болу жерінде сәуле сол қарапайым люминофорды
жайылған аймақтарға әсер етеді. Сәуленің
интенсивтілігі әр уақытта өзгеріп тұрады, сондықтан
сәйкес экран аймақтарының да жарықтығы өзгереді.
Жарық тез жойылатындықтан, электронды сәуле
әрдайым экран бетін қалпына келтіруі керек.
Жарық жиілігі мен уақыттылығы бір-
біріне сәйкес келу керек. Тігінен тарату
жиілігі 70 – 85 Гц тең, яғни экран
жарығы 70 – 85 рет секундына
жаңартылады.
Жиіліктің төмендеуі бейненің
жаңартуының төмендеуіне әкеліп
соқтырады, ал ол көзді шаршатады.
Мониторлар белгіленген тарату жиілігіне,
сонымен қатар кейбір диапазонда әр
түрлі жиіліктерге ие.
Таратудың 2 режимы болады:

Interlaced Non Interlaced
(жоларалық) (жолдық).
Әдетте, Non Interlaced таратуды
қолданады. Сәуле экранды жоғарыдан
төменге қарай қатар бойымен жүреді,
бейнені бір өткен кезінде
қалыптастырады. Interlaced режимінде
сәуле экранды жоғарыдан төменге қарай 2
рет жүреді: алдымен тақ қатарлар, сосын
жұп қатарлар. Жолдық қалыпында толық
кадрдың қалыптасу кезіңіне кеткен
уақытқа қарағанда жоларалық тарату
кезінде уақыт 2 есе аз кетеді. Сондықтан 2
қалыпқа да жаңару уақыты бірдей.
Электрондық –сәулелі мониторларда
люминофордың үш түрі қолданылады:
Қызыл

Электрондар ағымын теңестіру үшін теңдік
маска деп аталатын қызыл, жасыл және көк
люминофорларды әрбір түсте үш нүкте
болатындай етіп топтарға бөлетін саңылауы бар
металдық пластина қолданылады.
Сурет сапасы тендік масканың қолдану типімен
анықталады; суреттің өткірлігі люминоформалар
топтарының (нүктелердің орналасқан
қадамы)арасындағы қашықтыққа әсер етеді.
Люминофора ретінде қолданылған химиялық зат
электронды шоқтың әсерінен кейін люминофораның
шырақтану ұзақтығын суреттейтін шрақтанғаннан
кейінгі уақытпен сипатталады. Шарықтанғаннан
кейінгі уақыты және суретті жаңалау жиілігі
суреттің жылтылдағаны білінбеуі үшін (шырақтанудан
кейінгі уақыт өте аз болса) және тізбекті кадрларды
қою нәтижесінде контурларды екі еселенуі және
сүртілуі болмауы үшін (шырақтанудан кейінгі уақыт
өте көп болса) бір –бірімен сәйкес болуы керек.
Электронды сәулелі трубкасы бар
мониторлар үшін экрандар дөңес және
тегіс болады. Кейбір үлгілерде Trinitron
технологиясы қолданылады.
Бұл технологияда экран көлденең
бойымен сәл қисықтау, тік бойымен
тегіс болады. Мұндай экранда бликтер
аз және бейне сапасы жоғары болады.
Электронды –сәулелі немесе сұйықкристальді
мониторға компьютерлік жүйені қосудың үш
- жеке видеоплаталар.
тәсілі бар.
ДИСК (DISK)
ДИСК (Disk) - шығарып оқу-жазу бастиегіне
қатысты айналдырылатын диск формасында ғы
мәліметтер тасуышы; ақпаратты сақтау және қайта
шығару қасиеті бар жұқа материалмен қапталған
дөңгелек пластинка түрінде жасалған мәлімет
тасуыш құрылғы.
Ақпаратты сақтау орны болып пластинка бетінде
центрлес шеңберлер арасындағы сызық-жолдар
саналады, яғни ақпарат дискінің екі бетінде де
магниттік жолдарға жазылады. Дискілер магниттік,
магнитті-оптикалық және оптикалық болып
бөлінеді.
ОПТИКАЛЫҚ ДИСК
Оптикалық диск (Оптический
диск; optical disk) — мәліметтерді жазу
және оқуды лазерлік сәуле арқылы
орындауға арналған диск. Мұнда
ақпаратты өшіру және өзгерту
ескерілмеген. CD-ROM , DVD –ROM
типті оптикалық дискілер белгілі.
CD-ROM , DVD ROM
CD-ROM жинақтаушылары және DVD ROM - б ұл
ақпаратты оптикалық жазатын ауыстырмалы тасуыштары
бар салыстырмалы түрде үлкен көлемді жадтайтын
құрылғылар. Басында бұлардың тасуыштары тек о қу ға
лайықталды, сондықтан дискі жетектер а қпаратты тек о қи
алатын, бірақ мұндай дискілердегі деректер өзгертілуі
немесе қайта жазылуы мүмкін емес еді. Дискілер мен дискі
жетектердің бір және көп қайтара жазу мүмкіндіктері бар
нұсқалары бар, бірақ олар тек оқу ға арнал ған к әдімгі
дискілерден әлдеқайда қымбат.
CD-RW және DVD-RW приводтары деректерді компакт-
дискіден оқуға және оған жазуға мүмкіндік береді.
Назарларыңызға
рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Электроды сәулелі трубкалы база негізіндегі мониторлар
Плазменді мониторлар
ДЕРБЕС КОМПЬЮТЕРДІҢ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ
ДК ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ
ДИЭЛЕКТРИКТЕР БАРЛЫҚ ЗАТТАРДЫ ЭЛЕКТР
Есептеуіш машиналар
Білім беру жүйесіндегі ақпараттандырудың бала тәрбиесіндегі алатын орны
Дербесэлектрондыесептеутехникасыныңархитектурасы
Консервілеудің биохимиялық әдістері
ЭЛЕКТРОНДЫҚ ЕСЕПТЕУІШ МАШИНА
Пәндер