Локальді желілер
Презентация қосу
Локальді желілер
LAN
Жиі қолданылатын және кең таралған әдіс – LAN (Local Area Network).
L – локальды. Локальды желі деген не? Бұндай желі бір бөлмедегі,
офистағы, үйдегі бір немесе одан да көп компьютерлердің байланысы үшін
қолданылады. Сонымен қатар бұған заводтағы және сол сияқты үлкен
алаңдағы байланысты қамтамасыз ететін желілер де жатады.
САN (Campus Area Network) — кампусты желі. Бір-біріне жақын
орналасқан ғимараттар, үйлер, кеңселер арасындағы ақпаратты
айырбастау үшін қызмет етеді.
Локальді желі пайдаланушылардың жұмыс
орындарын және периферийлі құрылғыларды бір желінің
басқарылуымен жұмыс істейтін бір ортаға біріктіруге
мүмкіндік береді. Қысқа арақашықтықтар мәліметтерді
жоғары жылдамдықта (100 Мбит/с) таратып жеткізуді
және нақты уақыт режіміндегі қызметтердің кең
жиынын ұсынуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Локальді желілерде протоколы IPv4 белгілі IANA
(стандартты RFC 1918 мен RFC 1597) адрестер
қолданылады. IANA
• 10.0.0.0—10.255.255.255;
• 172.16.0.0—172.31.255.255;
• 192.168.0.0—192.168.255.255.
Локалдьді желілердің
классификациялары:

Локальді желіні мыналарды құру үшін қолданылады:
• Автоматты желілерді қолдану
• Технологиялық процесстердің жүйесін басқару
• Мекеменің ақпараттық жүйелері
Функционалды керегіне байланысты:

• Мекеменің желісі
• Кәсіпорындық желі
• Виртуалды желі (логикалық сатыға бөлінген)
Топологияға байланысты:

• Шеңберлі

• Шиналы (моноканалды)
• Ағаш тәріздес • Жұлдыз тәріздес • Аралас
Таратылу каналының түріне
байланысты:

• Коаксальді кабель
• Виатлы жұп
• Радиоарна
• Оптоволокнолы
• Инфрақызыл арна
• Құрамдас
Желіні басқару бойынша:

• Біррангілі локальді желі (барлық станциялар тең)
• Екірангілі локальді желі (желіні басқаратын сервер бар)

Ұқсас жұмыстар
Локальді және глобальді желілер. Internet және электронды пошта
Желілік кабельдердің түрлері
Компьютерлік желілер, электронды пошта қызметі, әлеуметтік желілер туралы мәлімет
Internet және электронды пошта
Әлеуметтік желілер
Компьютерлік желі. Операциялық жүйелер
Белгіленген сервер негізіндегі желі
ЛОКАЛЬДІ ЖӘНЕ ГЛОБАЛЬДІ ЖЕЛІЛЕР
Локальді желі
Мәдениет туралы түсініктердің тарихи эволюциясы
Пәндер