Қабілет. Қабілеттің психологиялық ерекшеліктері


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Қабілет.
Қабілеттің
психологиялық
ерекшеліктері
Дайындаған: Сұңғатқызы
Қабілет адамнан әрекеттің бір түрімен
айналысуға мүмкіндік беретін бейімділікте
байқалады. Бейімділік пен қабілет көп
жағдайларда бірге болады. Өйткені адамның бір
нәрсеге қабілеттілігі оның бейімділігіне орай
қалыптасады.
Б е й і м д і л і к- адамның белгілі бір әрекетпен
айналысуға бет бұрысы оған көңілі аууы, оянып
келе жаткан қабілеттің алғашқы белгісі.
Сонымен қатар бейімділік әрекеттің бір
саласына (сурет,музыка т.б.) әуестенушілікті
көрсетеді. Бейімділікті балада қандай да бір
нышанның барлығын хабарлайтын белгі деуге
де болады.
Бейімділік пен қабілет ересек адамдардан
да қосақтаса көрініп отырады. Адамда
күшті, әсерлі,тиянақты бейімділіктің болуы
одан зор қабілеттің бар екенін жақсы
аңғартады. Бұл екеуінің бір-бірімен
қабыспай жататын кездері болады. Біреу
тек өзін көрсету үшін ғана іс-әрекетке
бағыт алатын болса, мысалы, тек жұрттың
көзіне түсу үшін театрдың оқуына
түсетіндер де болады. Мұны оның
бейімділігіне қарай туып отырған қабілеттің
көрінісі деуге болмайды.
Қабілет саласындағы дара
айырмашылықтар
«Алуан-алуан жүйрік бар ә ліне қарай шабатын»
дегендей адамдардың қабілет саласындағы дара
айырмашылықтары да сан алуан болып келеді.
Мәселен, біреу іске күшті жігермен, қатты мейірмен
кіріседі. Мұндай адам жұмысты сапалы да орындай
алады. Енді біреу, керісінше, сол істі баяу, сапасын
төмен етіп орындайбы. Қабілетті адамдардың бірі-
зеректілігімен, екіншілері байқағыштығымен,
үшіншілері материалды еске сақтағыштығымен
ерекше көзге түседі. Бұл айтылған қасиеттер кейде
бір адамның басында да тоғыса береді.
Адам қабілетін аз, көп деп сан жағынан
өлшеудің ғылымға қажеттілігі шамалы. Өйткені
алғашқы кезде түрлі себептермен көріне алмаған
қабілеттің оның есейген шағында көрінуі ғажап
емес. Жас шақта сөзге олақ адамдардың есейе келе
ірі ақын, жазушы болғандары; көрген нәрсесін
есінде жөнді сақтай алмайтын адамдардың
кейіннен суретші болып шыққандары да бар.
Мәселен, ескі заманның аса көрнекті ораторы
(шешені) Демосфен бала кезінде тұттықпа кекеш
бола тұрса да өзін ерекше жаттықтырудың
арқасында Қабілетінің кемістігін жойып, аты-шулы
шешен деген атаққа ие болған
Ойлау қабілеті – объективтік шындықты жалпылама бейнелей білу,
объктивтік шындықтың мызғымас заңдылықтарын, қасиеттерін
бейнелей білу, түсініктер байланыстарын бейнелеу. Ойлау қабілеті
жалпыдан жекедаралыққа көшу және керісінше жекедаралықтан
жалпыға көше білуінің көпсатылы ауысуы.Оның мағынасы:
адамның шындықты бейнелеу және өзгерту кезеңінде жаңа
білімінің туындауы.Ойлау қабілетінің негізгі белгілері: объективтік
шындық заттарын жанамалы тану; шындықты жалпылама
бейнелеу; ойлау қабілеті әрқашан есеп шығарумен байланысты;
ойлау қабілеті сөйлеу қабілетімен тығыз байланысты. Сөйлеу –
ойлау қабілетінің құралы.Ойды сөзбен білдіру келесі кезеңдерден
тұратын күрделі процесс: пікір білдіруге түрткінің болуы; ойдың
пайда болуы, айтылатын сөздердің жалпы схемасымен
жалғастырылуы; ойдың ашық  айтылуы.

Ұқсас жұмыстар
Қабілет туралы түсінік
Қабілеттің түрлері
ЖАЛПЫ ПСИХОЛОГИЯ ПӘНІ ЖАЙЛЫ
ТҰЛҒАНЫҢ ҚАБІЛЕТІ
Темперамент мінез және қабілет
Сыртқы функция Ішкі функциялар
Тұлға құрылымындағы темперамент, мінез және қабілет
Педагогикалық қарым қатынасты ұйымдастыру
Педагогтың кәсіби біліктілігі
Өзін-өзі тану ілімінің ғылыми негіздері туралы ақпарат
Пәндер