«1С: Бухгалтерия 8 Казахстан үшін» бағдарламасының сипаттамасы
Презентация қосу
«1С: Бухгалтерия 8
Казахстан үшін»
бағдарламасының
сипаттамасы.
Орындаған: Айбек,Б
ИС-303
Тексерген:Серекбаева Б.С
« Қазақстан үшін 1С:Бухгалтерия 8.0»
туралы жалпы мағлұмат.

Бағдарлама негізінде «1С:Кәсіпорын 8.0»
жүйесінің икемді технологиялық платформа
жатыр, оның мүмкіндігімен әр түрлі бизнес
қосымшаларды құруға және модификациялауға
болады .
Бухгалтерлік және салықтық есеп ҚР-ның
заңына сәкес жасалған конфигурацияда ҚМ
№426 22.12.2005ж. бекітілген
Бірнеше ұйымдар қызметі
есебін жүргізу
«Қазақстан үшін 1С:Бухгалтерия 8.0» көмегімен
бірнеше ұйымдардың шаруашылық қызметінің
бухгалтерлік және салықтық есебін жүргізуге
болады. Сонымен қатар «Қазақстан үшін
1С:Бухгалтерия 8.0» бірнеше ұйымдардың
бухгалтерлік және салықтық есебін жалпы
ақпараттық базада да жүргізуге мүмкіндік береді.Бұл
қолайлы, егер бұл ұйымдардың шаруашылық
қызметі өзара тығыз байланысты болса: тауарлардың
жалпы тізімін, контрагентерді жұмыскерлерді,
қоймалар және т.с.с. қолдануға болады, ал міндетті
есеп беруді жеке қалыптастыру қолайлы.
Тауарлы-материалдық қорлардың есебі

ТМҚ есебі үшін материалды-өндірістік
қорлардың шығарылуын бағалауда келесі
әдістер қолданылады
орташа өзіндік құн бойынша;
(ФИФО әдісі);
(ЛИФО әдісі).
ФИФО және ЛИФО бағалау әдістерін қолдау
үшін партиялық есеп жүргізіледі.
Қоймалық есеп
Қойма бойынша сандық немесе
сандық-сомалық есеп жүргізіледі..
«Қазақстан үшін 1С:Бухгалтерия 8.0»-да
түгендеу мәліметтері тіркеледі, олар автоматты
түрде берілген есеппен сәйкестендіріледі.
Түгендеу негізінде артықшылықтар мен
кемшіліктердің шығарылып тастауы
көрсетіледі.
Сауда операцияларының
есебі
Тауарлардың келіп түсуі мен қолдану және
қызметтер операцияларының есебі
автоматтандырылған. Тауар сатылған жағдайда
төлем шоты жазылады, шот-фактуралар мен үстеме
қағазы рәсімделеді. «Қазақстан үшін
1С:Бухгалтерия 8.0»-да бағалардың бірнеше
типтерін пайдалану жүзеге асырылады, мысалы:
«көтерме», «ұсақ көтерме», «бөлшек», «сатып
алынған» және т.б. бұл келіп түсу мен қолдану
жұмыстарын бейнеленуді жеңілдетеді.
Банктік және кассалық
операциялар есебі
Валюталық операциялар мен қолда бар және қолда жоқ ақша
қаражаттарының қозғалысының есебі қолданысқа берілген.
Төлем тапсырыстарын, кіріс және шығыс кассалық
ордерлерді енгізу мен басу қолданады. Жабдықтаушылармен,
сатып алушылармен және есеп беруші тұлғалармен есеп
айырысу операциялары, есеп айырысу шотына қолда бар
ақшаны енгізу және ақша чегі бойынша ақша алу, шетел
валютасын алу мен сату автоматтандырылған. Операцияларды
көрсетуде төлем сомалары автоматты түрде аванс және
төлемге бөлінеді.
Контрагенттермен есеп айырысу
есебі
Жабдықтаушылар және сатып
алушылармен есеп айырысу есебін
теңгемен, шартты бірлікпен
Негізгі құралдар мен және шетел
валютасымен жүргізуге болады.
материалдық емес активтер
есебі
Есеп бойынша барлық негізгі
операциялар автоматтандырылған:
келіп түсу, есепке алыну,
амортизацияны жинақтау, жіберу,
шығару, түгендеу. Мерзімді
пайдаланылатын негізгі құралдар үшін
НЕГІЗГІ ЖӘНЕ КӨМЕКШІ ӨНДІРІС
ЕСЕБІ

Бір ай ішінде шығарылған дайын өнім есебі
өзіндік құн жоспары бойынша жүргізіледі.
Ай соңында шығарылған өнім мен
көрсетілген қызметтің нақты өзіндік құны
есептеледі.
 
Негізгі құралдар мен
материалдық емес активтер
есебі

Жартылай дайын өнімді
шығарумен аралық кезеңді
болжайтын күрделі
технологиялық үрдістер үшін
жартылай дайын өнімнің
қоймалық есебі мен олардың
өзіндік құнының автоматты есеп
айырысуы қолданылады.
ЖАНАМА ШЫҒЫНДАР ЕСЕБІ

Жанама шығындарды шығару кезінде өнімдерді
(қызметтер) номенклатурасы топ бойынша
бөлудің әртүрлі әдістерінің қолданылуы мүмкін.
жанама шығындар үшін келесідей бөлу базасы
болуы мүмкін:
шығару көлемі;
жоспарлы өзіндік құн;
еңбекақы;
материалдық шығындар.
Еңбекақы және кадрлық
есеп
«Қазақстан үшін 1С:Бухгалтерия 8.0»-да персонал
қозғалысының есебі жүргізіледі. Еңбек заңы бойынша
бірегей қалыпты қалыптастыру қамтамасыз етіледі.
Автоматтандырылған:
есепте әр жинақтау түрі үшін жеке көрсету әдісін
нұсқау мүмкіндігімен кәсіпорынның
жұмыскерлеріне еңбекақы жинақтау;
жұмыскерлермен екіжақты есеп айырысуды, тіпті
еңбекақы төлеуді жүргізуді енгізу;
еңбекақыны депониттеу операциялары;
атқарушы парақтар бойынша есеп;
регламентацияланған қажетті есеп беруді құру
(салықтық есеп беруді және статистикалық есеп
Конфигурациялау
«1С:Бухгалтерия 8.0» «Конфигуратор»жіберу режимі бар, ол
келесілермен қамтамсыз етеді:
жүйені есептің түрлеріне баптау;
кез келген методологиясын орындау;
кез келген анықтамаларды және еркін құрылымды құжаттарды
ұйымдастыру;
ақпаратты енгізу қалыпының сыртқы бейнесән баптау;
енгізілген тіл арқылы түрлі жағдайлардағы жүйенің жұмыс
алгоритмін баптау;
кең рәсімдеу мүмкіндіктері, баспалы құжаттар қалыпы мен
түрлі қаріптер, жиектеулер, түстер, суреттер қолдану арқылы
есеп беру;
ақпаратты диаграмма түрінде көрсету мүмкіндігі;
конфигурацияның визуалды жетілдіру құралдары арқылы тең
өзгеруі.
Масштабталуы
1С:Кәсіпорын 8.0 жүйесі қосымша шешімдердің, ең
қарапайымынан бастап конфигурацияналдығына дейін
масштабталуын қамтамасыз етеді. «1С:Бухгалтерия 8.0» келесі
варианттарда қолданылуы мүмкін:
бірқолданушылық – кішігірім ұйымдар мен жеке қолданыс
үшін;
файлдық – жеңіл орнатуды және пайдалануды қамтамасыз
ететін көпшілікқолданатын жұмыс үшін;
клиент-сервер - көп қолданунылардың бір уақытта жұмыс істеу
кезінде мәліметтерді тиімді пайдалану және кепілді сақтауды
қамтамасыз ететін үшдеңгейлі архитектура негізінде жұмыс
істеуі үшін.
Территоралды-тарату ақпараттық базасымен жұмыс
автономды жұмыс істейтін ақпараттық базаның шексіз саны;
мәліметтердің толық және жартылай синхронизациясы;
еркін тәртіп және өзгерістерді жеткізу тәсілдері.
ӘКІМШІЛДЕУ
«1С:Бухгалтерия 8.0» әкімшіліктеу үшін ыңғайлы
құралдармен қамтамасыз етеді:
Салықтық есептің бөлек шоттар жоспарын қолдану
бухгалтерлік және салықтық есептің мәліметтерін
салыстыруды жеңілдетеді, және де ол мыналай салықтық есеп
беру қалыптарын салыстырғанда маңызды: қалып 100.00
«Корпоративті табыс салығы бойынша декларация», 220.00
қалып «Жеке табыс салығының декларациясы» бойынша,
сонымен қатар табыс салығы бойынша кейінге қалдырылған
активтер мен міндеттерді есептеу мүмкіндігін береді.
«1С:Бухгалтерии 8.0» қазіргі заманғы эргономикалық
интерфейсі тіпті кішірек ұйымдар үшін де «1С:Кәсіпорын 8.0»-
ның сервистік мүмкіндіктерін қолайлы етеді.
ғ а
ы ң ыз
л а р
з а р е т !
На Рахм

Ұқсас жұмыстар
Бухгалтерлік есеп
Бухгалтерлік ақпараттық жүйелер
1с бухгалтерия мүмкіндіктері мен ерекшеліктері
Ақпараттық - аналитикалық жүйенің компоненттері және құрылымы
Қосымша құн салығының есебі
Өндіріс есебі
Есептеу жүйелеріндегі ақпаратқа зақым келтіретіндер
Есептеу жүйелеріндегі құжат айналымын қорғау
Кітап құрылымын қорғау
Уақытына қарай еңбекақы төлеу жүйесі
Пәндер