Психология тарихы. ХХ ғасырдың 2 жартысындағы психологияның жаңа бағыттары


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Психология тарихы

ХХ ғасырдың 2 жартысындағы психологияның
жаңа бағыттары

ОРЫНДАҒАН: ӨТЕБЕКОВА А.
ГРУППА: ПХ-415
Бихевиоризм Гештальт
психология

Психология
Функционалисттік Гуманисттік бағыт
бағыт.

когнитивті
психология
Трансперсоналды психология

диалектикалық- материалистік
бағыт
Фрейдизм бағыты
МАСЛОУ
БРУНЕР
Когнитивті психология
Психологияның аса маңызды
артықшылығын танытқан ғылыми ағым
когнитивті психология болды. 60-шы
жылдардың аяғында АҚШ-та бұл бағыт
бихевиористтердің әрекет-қылық
талдауында психологиялық элементтерді
елемеуі мен танымдық дамуды ескермеуіне
қарсылық білдірумен ғылым сахнасына
келген еді. Когнитивті психологияның
көрнекті өкілдері –Дж. Брунер, Д.Норман,
Л.Фестингер, Ф.Хайдер, У.Найсер,
П.Лиднсей, Г.Саймон. Когнитивті
психологияның негізгі зерттеу аймағы
танымдық процестер - ес, тіл мен сөздің
Трансперсоналды
психология

Трансперсоналды психология адамды рухани
ғарыштық тіршілік иесі ретінде және
әлеммен, ғарышпен, адамзатпен тікелей
қатыстығын қарастырады. Сонымен қоса
ақпараттық ғарыштық алаңға кіруге
мүмкіндігі бар екенін көрсетеді. Ол адамның
санасыз психикамен байланысты болатынын,
оған адамзаттың «санасыз ұжымының»
ғарыштық ақпараттық «әлемдік санасымен»
байланысты болатынын жатқызуға болады.
Кеңестік дәуірдегі психология өз пәнінің
диалектикалық- материалистік бағытын
дәріптеу күресінде дамытты. Психология
пәнін материалисттік тұрғыдан түсінудің
негізгі үлкен идеялық –теориялық күрес
барысында қаланып, әдістері белгіленді.
Аса маңызды болған ғылыми
әдіснамалық принциптер бір жүйеге
келді. Орыс, кеңес психология
ғылымының бой көтеруіне еңбек
сіңірген ғалымдар: Б.А.Ананьев,
П.П.Блонский, А.С.Выготский,
А.В.Запарожье, К.Н.Корнилов,
А.Н.Леонтьев, А.Р.Лурия,
С.Л.Рубинштейн, А.А.Смирнов,
Б.М.Смирнов, Д.Н.Узнадзе және басқалар

Ұқсас жұмыстар
Психология тарихы және жаңа бағыттары
Дительдің сипаттамалық психологиясы
ХХ ғасырдағы бихевиоризм мен гештальт психология (толықтырылған)
Кеңестік психология ғылымының даму бағыттары
Арнайы психологияның дамуы
ПСИХОЛОГИЯ ҒЫЛЫМЫНЫҢ ДАМУ ТАРИХЫ
Психодиагностиканың ғылыми-теориялық негізі
Педагогикалық психология
ПСИХОЛОГИЯ ҒЫЛЫМЫНЫҢ ЖАЛПЫ
ПСИХИКАЛЫҚ ДАМУДЫҢ ТЕЖЕЛУІНІҢ ЗЕРТТЕЛУ ТАРИХЫ
Пәндер