ЭЕМ
Презентация қосу
ЭЕМ
ЭЕМ сәулеті
ЭЕМ архитектурасы - ол ЭЕМ жұмысын
бағдарламалық басқаруды және оның негізгі
функционалды түйіндерінің бір-бірімен келіскен
әрекетін іске асыратын ЭЕМ құрудың жалпы принципі.
Компьютер – деректерді құру, сақтау және тасымалдауды
автоматтандыруға арналған электрондық құрал. «Архитектура»
сөзін ЭЕМ үшін қолданғанда, ол пайдаланушыға қажет
компьютер сипаттамаларының жиынтығы деп түсінуге болады.
Олар – ЭЕМ-нің негізгі құрылғылары мен блоктары және олардың
арасындағы байланыстар құрылымы.
• ЭЕМ құрудың жалпы принциптері:
• ЭЕМ жадының құрылысы
• жадыға және сыртқы құрылғыларға жету жолы
• компьютер конфигурациясын өзгерту мүмкіндігі
• командалар жүйесі
• деректер форматы
• интерфейсті ұйымдастыру
60-ж. ортасынан бастап есептеуіш машиналарды жасау
үшін, аппараттарды және математикалық
қамтамасыздандырудың кейбір құралдарын тәуелсіз
құрастырудың орнына, аппараттық (hardware) және
бағдарламалық (software) құралдардан тұратын жүйе
жобалана бастады. Мұнда алдыңғы жоспарға олардың
өзара әрекеттестік концепциясы қойылды. Осылай жаңа
түсінік – ЭЕМ архитектурасы – пайда болды.
ЭЕМ архитектурасы деп сәйкес есептер класстарын шығару
үшін, ЭЕМ-нің функционалдық мүмкіндіктерін анықтайтын,
аппаратты-бағдарламалық құралдар мен олардың
сипаттамаларын ұйымдастырудың жалпы принциптерінің
жиынтығын айтады. ЭЕМ архитектурасы апараттық және
бағдарламалық құралдар комплексін құру және көптеген
факторларға көңіл қоюмен байланысты кең шеңбердегі
проблемаларды қамтиды. Осы факторлар ішінде маңыздылары:
бағасы, қолдану саласы, функционалдық мүмкіндіктері,
пайдалануға ыңғайлылығы, ал архитектураның ең басты
компоненттерінің бірі аппараттық құралдар болып табылады.
ЭЕМ архитектурасының компоненттерін келесі суреттегі үлгідей
көрсетуге болады

Ұқсас жұмыстар
ЭЕМ сәулеті
Есептеу техникасының (машинаның) даму тарихы
Есептеу техникасының даму тарихы жайлы
Аналитикалық машина
Дербес компьютерлер туралы жалпы мәлімет
ЭЕМ­ң қызметі, құрамы және жіктелуі. IBM PC және басқа осы тәріздес дербес компьютерлер жұмысы жайында мәліметтер
ЭЕМ –нің даму тарихы
Есептеуіш машинасының кезеңдерімен жіктелуі
ЭЕМ-ң қызметі, құрамы және жіктелуі. IBM PC және басқа осы тәріздес дербес компьютерлер жұмысы жайында мәліметтер. Алгоритмдік тілдер туралы мәліметтер
Мағлұматтар ақпаратты өңдеу ақпаратты өңдеу базасы
Пәндер