Оқушылардың сыныптан тыс музыкалық жұмыстарды ұйымдастыру және өткізу әдістемесі
Презентация қосу
Тақырыбы:

Оқушылардың сыныптан тыс
музыкалық жұмыстарды
ұйымдастыру және өткізу
әдістемесі.
Сыныптан, мектептен тыс музыкалы қ тәрбие ж ұмысы, мектептегі о қу-т әрбие іс-
әрекетінің табиғи жалғасы әрі маңызды элементтерінің бірі ретінде, музыка саба қтарында
алған білім, іскерлік, дағдыларын әрі қарай тере ңдетіп жал ғастырушы болып табылады.
Бұндай тәрбие жұмысы оқушыларға білім мен тәрбие берудің жалпы принциптеріне
бағынады. Оған бірнеше ерекшеліктер тән.
Біріншіден, сыныптан, мектептен тыс түрлі музыкалы қ әрекет баланы ң музыка саба ғына
ашыла бермейтін жеке-дара музыкалық қабілетін ашу ға ы қпал етеді.
Екіншіден, балалардың ұжым болып әрекет етуге деген талпыныстарын қана ғаттандырып,
ұжымдық-орындаушылыққа, ынтымақтасты ққа, бір-біріне қам қор болу ға үйретеді.
Үшіншіден, сыныптан, мектептен тыс музыкалы қ т әрбие ж ұмысын ұйымдастыру мен
өткізуде уақытқа қатаң шектеу болмайды. Б ұл баланы ң өз ынта-жігеріне қалауына,
еркіне сәйкес ұйымдастырылатын әрекеті.
Төртіншіден, сыныптан, мектептен тыс музыкалы қ т әрбие ж ұмысыны ң т үрімен айналысу
баланың әлеуметтік-музыкалық тәжірибесін жандандырып, жетілдіреді, оны музыка
өнерінің таңдаулы үлгілерімен кеңірек таныстырып, қажетті музыкалы қ практикалы қ
іскерлігі мен дағдыларын қалыптастырады.
Бесіншіден, балалардың сыныптан, мектептен тыс музыкалы қ т әрбие ж ұмыстарымен
шұғылдануы олардың өз беттілігін, бастамашылды ғын белсендіреді, т ұра қты
қызығушылығы қалыптасып, өз бетінше шы ғармашылы қты тапсырмаларды н әтижелі
орындауын қамтамасыз ете алады.
Сыныптан, мектептен тыс музыкалық тәрбие
жұмыстарын негізгі үш топқа бөліп топтастыруға
болады:
- оқушылармен жеке жұмыс;
- түрлі үйірмелердегі, клубтар мен қоғамдардағы,
шығармашылық бірлестіктердегі топпен жұмыс;
- балалардың үлкен ұжымдарға қатыстыратын
көпшілік іс-шаралары.
Оқушылармен жеке жұмыс жеке дауыста ән салу немесе
музыкалық аспаптарда: домбыра, қобыз, сырнай,
фортепиано, скрипка, гитара және т.б. ойнап үйрену
және т.б. әуесқойлық қызығушылығын
қанағаттандыру мақсатында музыкант-педагогтердің,
музыка мамандарының жетекшілігімен
ұйымдастырылады. Осындай жеке жұмыс балалардың
болашақта топтық жұмысқа таратылуының
алғашқы сатысы болып табылады.
Музыкалық аспаптар үйірмесінде жүзеге
асырылатын топпен музыкалық тәрбие
берудің түрлеріне түрлі ансамбльдер, мектеп
оркестрлері мысал бола алады.
Ансамбльдер – балалар ансамблі, халық
аспаптар ансамблі, фольклорлық
ансамбльдер, вокаллды-аспаптық
ансамбльдер, музыкалық аспаптардың
түріне қарай сырнайшылар, ішекті аспаптар,
үрмелі аспаптар және т.б. болып бөлінеді.
Музыкалық көпшілік іс-шаралар түрлеріне:
музыкалық-тақырыптық ертеңгіліктер,
кештер, кездесулер, музыкалық мейрамдар,
апталықтар, конкурстар, байқаулар,
концерттер, дискотекалар және т.б. жатады.
Сыныптан, мектептен тыс музыкалық т әрбие жұмысы музыка
пәні мұғалімінің жетекшілігімен ұйымдастырылады. Оны
жоспарлап ұйымдастыруда мұғалім балалардың жас ж әне
жеке-дара ерекшеліктерін, музыкалық қабілет, нышандарыны ң
даму деңгейлерін есепке алып, жергілікті жердегі балаларды ң
шығармашылық орталықтарымен, филармониямен,
театрлармен, музыкалық қоғамдармен және басқа да
музыкалық тәрбие беретін қоғамдық инфроқұрылымдармен,
ата-аналармен біріккен жұмыстарды ұйымдастырады. Сонымен
бірге музыка пәні мұғалімі оқушылардың сыныптан,
мектептен тыс тәрбие жұмысының нәтижелерін
қорытындылап отырғаны дұрыс. Ол үшін балалардың
музыкалық іс-әрекеттері түсірілген бейнежазбаларды, үздіксіз
басылым беттеріндегі материалдарды, ма қтау қа ғаздары мен
дипломдарының көшірмесін жинастырып, фотоальбом,
қабырға газетін, көрме ұйымдастыруына болады.
Назарларыңызға
рахмет !!!

Ұқсас жұмыстар
Оқушылардың сыныптан тыс музыкалық жұмыстарды ұйымдасту және өткізу әдістемесі слайд арқылы түсіндіру 
Хордағы ән айту
сыныптан тыс музыкалық жұмыстарды ұйымдастыру және өткізу әдістемесі
Сыныптан, мектептен тыс музыкалық тәрбие жұмысы
Математикадан сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру технологиясы
БИОЛОГИЯ ПӘНІНЕН СЫНЫПТАНТЫС ТӘРБИЕЛІК ЖҰМЫСТАРДЫ ӨТКІЗУ ӘДІСТЕРІ
МАТЕМАТИКАДАН СЫНЫПТАН ТЫС
САРАМАНДЫҚ ЖӘНЕ ЗЕРТХАНАЛЫҚ САБАҚТАРДЫҢ АЙЫРМАШЫЛЫҚТАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ
Сыныпта тыс жұмыстар
Олимпиаданы өткізу
Пәндер