Макроэкономикалық үлгілердің экономикалық мәні мен динамикасы
Презентация қосу
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті

СӨЖ
Тақырыбы: Макроэкономикалық үлгілердің экономикалық мәні

Орындаған: Серікова З.С.
Тексерген:Қуантқан Биболат
Тобы: ЭН – 401

Семей 2015 жыл
Макроэкономикалық
үлгілердің экономикалық
мәні
Кез келген үлгі экономиканың динамикасын және оның
көрсеткіштерін танып білудегі пайдалылығымен бағалануы
тиіс. Бағалаудың объективтік қиындығы мынада болып
табылады:
а) алға қойған мақсаттарға жетуге байланысты үлгі құрарда
оны жеткілікті алғышарттармен қамтамасыз ету;
ә) макроэкономикалық саясат үшін қате шешімдерді
болдырмау.
Өз кезегінде үлгінің қарапайымдылығы оны экономикалық
зерттеулерге пайдалануға байланысты талап немесе шарт
болып табылады. Үлгінің шамадан тыс жеңілдетілуі үлгіде
біраз маңызды факторлардың ескерілуіне әкеліп соғады, ал
оның нәтижесінде қабылданған шешімдер қате болып
шығу ықтималдылығы артады. Сондықтан кез келген
үлгіні құрудағы басты қиыншылық – нақты мәселе
бойынша макроэкономикалық талдау жүргізуге қажетті
факторлар шеңберін анықтау.
Үлгінің көмегімен қамтамасыз етілетін экономикалық
міселелерді шешудегі жан – жақтылық макроэкономикалық
саясаттың икемділігін және баламалылығын арттырады.
Макроэконномикалық үлгілерді пайдалану Үкімет пен Ұлттық
банк экономикадағы циклдік толқуларды реттеуде жүргізетін
бюджет – салық, ақша – несие саясаттарының құралдарын
тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.
Макроэкономикалық үлгі - әртүрлі экономикалық құбылыстар мен
үрдіс арасында пайда болатын функциональдық байланыстарды ай қындау
мақсатында құрылған жүйеленген сипаттама. Макроэкономикалы қ
үлгілер әртүрлі өлшемдеріне байланысты т өмендегідей жіктеледі:

Жалпылау дәрежесі бойынша: абстрактілі – теоретикалы қ ж әне на қтылы –
экономикалық;

Құрылымдық дәрежесі бойынша: шағын көлемді және үлкен көлемді;

Элементтердің өзара байланыстылығы сипатына қарай: сызы қты қ ж әне
сызықтық емес;

Қамту деңгейіне немесе ауқымына қарай: жабық және ашы қ: жабы қ-
оқшауланған ұлттық экономиканы зерттеу үшін, ашық-халықаралы қ
экономикалық байланыстарды зерттеу үшін;

Уақыт факторын есепке алу бойынша: статикалық-уақыт факторы есепке
алынбайды, динамикалық –уақыт фактор ретінде қаралады.
Әрбір макроэкономикалық үлгіде ең маңыздысы – факторларды таңдау, олар
уақыттың нақты мерзімінде нақты мәселені макроэкономикалық тұрғыдан
талдау үшін аса қажетті. Әрбір үлгіде айналымдардың екі типі ажыратылады:

Эндогенді айналымдар – үлгінің
Экзогенді айналымдар – үлгіні ішінде алға қойылған міндеттерді
құруға дейін анықталатын шешу үрдісінде қалыптасатын
бастапқы ақпараттар, олар үлгіге өзгермелілер, яғни сол үлгінің дәл өзі
сырттан келеді. немесе үлгідегі міндеттері шешудің
нәтижесі болып табылады.

Уақыт факторына байланысты өзгеріп отыратын экономикалық айналымдар
қорлар және ағындар болып бөлінеді

Ағын айналымдары- бұл уақытқа
Қор айналымы – бұл уақыттың нақты бір
байланысты өлшеніп отыратын
мезетінде ғана өзгеруі мүмкін
өзгермелілер,юелгілі бір уақыт, күн,
өзгермелілер, яғни жылдың басына немесе
ай, квартал, жыл аралығында өзгеріске
соңына сәйкес келетін уақытта қаралатын
ұшыаған экономикалық құбылыстар
объектінің жай-күйі
ағыны
МАКРОЭКОНОМИКАДА ӘРТҮРЛІ ҮЛГІЛЕР
ҚОЛДАНЫЛАДЫ

Ұлттық
экономикад
ағы Кейнс
шеңберлі кресі
айналым үлгісі
үлгісі
Манделл-
Флеминг
Харрод Солоу үлгісі
үлгісі үлгісі

AD-AS IS-LM
үлгісі Домар үлгісі
Саммуэль
сон-Хикс үлгісі
үлгісі
МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ
ҮЛГІЛЕР

Манделл – Флеминг
Самуэльсон – Хикс үлгісі
үлгісі – тұрақты және
– тек игіліктер нарығында
құбылмалы айырбас
ғана үй шаруашылықтары
бағамы жағдайларында
мен фирмалар сияқты
жүргізілетін
экономикалық
экономикалық саясат
субъектілердің іс-
нәтижелерін бағалау
әрекеттерін қарастыратын
мақсатында
қарапайым кейнстік
қолданылатын шағын
динамикалық үлгі.
ашық экономика үлгісі.
“AD-AS” үлгісі –
шығарылым көлемі мен баға
деңгейінің ауытқуларын, “Кейнс кресі” үлгісі –бағалардың
олардың өзгеруінің икемсіздігі мен экономиканың
себептері мен салаларын жұмыспен толық қамтылуындағы
жалпы түрде зерттеу үшін жағдайында игіліктер нарығында
қажетті базалық модель. инвестициялар мен жинақтардың,
жоспарланған шығындар мен ұлттық
табыстың және сәйкесінше,
жиынтық сұраныс пен жиынтық
IS-LM үлгісі экономиканың ұсыныстың тепе-теңдігін
нақты және ақша қалыптастыру арқылы тиімді
секторларының өзара сұранысқа қол жеткізуді
байланысын, игіліктер қарастыратын кейнстік қысқа
нарығы мен қаржылық мерзімді макроэкономикалық тепе-
автивтер нарығының теңдік.
экономикалық тепе-теңдігін
сипаттайды.
Пайдаланған әдебиеттер

1. Н.Қ. Мамыров., М.Ә. Тілеужанова. Макроэкономика Алматы,
2003.
2. Ж.Ә. Күлекеев., К.С. Есенғалиева., Н.Б. Тастандиева. Микро –
макроэкономика терминдерінің орысша қазақша сөздігі. Алмат,
1995.
3. Н.Қ. Мамыров., Ж.Ә. Күлекеев., Г.К. Султанбекова.
Микроэкономика. «Экономика».
4. Н.Қ. Мамыров., К.С. Есенғалиева., М.Ә. Тілеужанова.
Микроэкономика. «Экономика», 2000.
5. С.Р. Тоқсанбай., - Толық экономикалық орысша қазақша сөздік.
«сөздік – словар», 1990.
6. Ө.Қ. Шеденов, Е.Н. Сағындықов., «Жалпы экономикалық
теория», Ақтөбе 2004

Ұқсас жұмыстар
Макроэкономикалық үлгілердің экономикалық мәні
Макроэкономика түсінігі
Экономикалық өсудің жаһандық тенденциялары
МАКРОЭКОНОМИКА ПӘНІНЕ КІРІСПЕ
Макроэкономикаға ғылымы
Экономикалық жүйелердің үлгілері
НАРЫҚ ЖӘНЕ БӘСЕКЕ
Нарық: құрылымы, үлгілері, қызметтері
Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдер
Тәуекелдерді басқару әдістері
Пәндер