Өлшеулер қателерінің теориясы
Презентация қосу
ӨЛШЕУЛЕР
ҚАТЕЛЕРІНІҢ
ТЕОРИЯСЫ.
ҚАЖЫГЕЛДИНА МАХАББАТ
ГК-407
ЖОСПАР
I. Кіріспе
II. Негізгі бөлім
а) Өлшеулер классифиткациясы.
b) Өлшеу жағдайлары.
c) Қажетті және артық (избыточных)
өлшеулер ролі.
d) Өлшеу қателері және олардың
түрлері.
f) Өрескел мүлт кетулерді (қателерді)
табу тәсілдері және жүйелік қателерді
болдырмау. III. Қорытынды
МӨЛШЕРДІ ӨЛШЕУ ДЕП МӨЛШЕР ШАМАСЫН БЕЛГІЛІ БІР
ӨЛШЕМ БІРЛІГІМЕН САЛЫСТЫРУДЫ АЙТАДЫ. ӨЛШЕУ
КЕЗІНДЕ ӨЛШЕУ ШАМАСЫНЫҢ ӨЛШЕУ БІРЛІГІНЕ
ҚАРАҒАНДА НЕШЕ ЕСЕ ҮЛКЕН ЕКЕНДІГІН КӨРСЕТІП, ӨЛШЕМ
БІРЛІГІН ЖАЗЫП ҚОЯДЫ.
Өлшеуле
р

Қажетті Артық
өлшеу өлшеу
ҚАЖЕТТІ ӨЛШЕУЛЕР

Берілген шаманы тікелей немесе
жанама өлшегенде бір ғана нәтиже
алуға мүмкіндік беретін өлшеулерді
қажетті өлшеулер деп атайды.
МЫСАЛЫ
Жергілікті жердегі сызықтың
ұзындығын бір рет өлшеу, рейканың
бір жағынан ғана алынған есептеу
және қол жетпейтін қашықтықты бір
базис арқылы анықтау жатады.
Базис - ұзындығы үлкен дәлдікпен
өлшенетін Жер бетіндегі екі нүктенің
арасын қосатын түзу.
АРТЫҚ ӨЛШЕУЛЕР
Берілген шаманы өлшеу кезінде екі
немесе одан да көбірек нәтиже алуға
мүмкіндік беретін өлшеулерді
қосымша елшеулер деп атайды. Егер
бір шама n рет өлшенсе, осы
өлшеулердің біреуі ғана қажетті
өлшеу де, ал калғандары (n-1)
қосымша өлшеулер болып табылады.
МЫСАЛЫ
Жергілікті жердегі сызықтың
ұзындығы тікелей және кері бағытта
өлшенген, рейкадан есептеу қара
және қызыл жақтарынан алынған,
қол жетпейтін қашықтық екі тәуелсіз
базистер арқылы өлшенген
жағдайда олар қосымша өлшеулер
болады.
ТИГІЗЕТІН ӘСЕРІНЕ
БАЙЛАНЫСТЫ

дөрекі

Қателер

кездейс
жүйелі оқ
1. ДӨРЕКІ ҚАТЕЛЕР
Дөрекі қателер деп белгілі бір
шектен асып кеткен шаманыайтады.
Ондай қателер көп жағдайда
орындаушының немқұрайлығынан
болады.дөрекі қателерді қайталап
өлшеу арқылы біліп, оны өлшеу
шамаларын өңдеу кезінде шығарып
тастайды.
2. ЖҮЙЕЛІ ҚАТЕЛЕР

Жүйелі қателер деп бірнеше рет
өлшенген кезде қателер шамасы
өзгермейтін немесе бірдей шамаға
өзгеріп отыратын қатені айтады.
3. КЕЗДЕЙСОҚ
ҚАТЕЛЕР

Кездейсоқ қателер деп өлшеу кезінде
өлшеу шамасына байланыссыз және
ешқандай заңдылыққа бағынбайтын
қателерді айтады.
Өлшеулер

Тең
Тең
дәлдікті
дәлдікті
емес
Бірдей Әр түрлі дәлдікпен,
жағдайларда әр түрлі
және бір ғана жағдайларда
методикамен атқарылған
орындалатын өлшеулер
өлшеулер
НАЗАРЫҢЫЗҒА
КӨП РХМЕТ!

Ұқсас жұмыстар
Өлшеулер қателерінің теориясы туралы түсінік
Өлшеу қателерінің теориясы
Қателер теориясы
Қателер теориясы, тең дәлдікті өлшеулер
Табиғатты зерттеудің ғылыми әдістері. Физикалық эксперимент. Физикалық шамаларды өлшеу
Жанама өлшеулер
Құрылыс алаңындағы геодезиялық жұмыстар
Өлшеулердің кездейсоқ қателіктері
GPS пен лимбті өлшеу кезінде су қоймаларындағы су деңгейінің ортометриялық биіктігінің қателіктерін зерттеу
Әдістемені әзірлеу
Пәндер