Жануарларды қорғау
Презентация қосу
ЕН САЛЫНҒАН (САҚИНА, МИКРОЧИП САЛЫНҒАН)
ҚҰСТАРДЫ НЕМЕСЕ СҮТҚОРЕКТIЛЕРДI ОЛЖАЛАУ
КЕЗIНДЕ ОЛЖАЛАУДЫҢ КҮНI МЕН ОРНЫ К ӨРСЕТIЛГЕН
АҚПАРАТ, САҚИНА, МИКРОЧИП ЖӘНЕ БАСҚА ДА
БЕЛГIЛЕР КЕЙІННЕН ҒЫЛЫМ МЕН ҒЫЛЫМИ-
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ САЛАСЫНДАҒЫ БАСШЫЛЫҚТЫ
ЖҮЗЕГЕ АСЫРАТЫН УӘКIЛЕТТI МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАН ҒА
ОДАН ӘРІ БЕРУ ҮШIН АҢШЫЛЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫ
СУБЪЕКТІСІНІҢ УӘКIЛЕТТI ТҰЛҒАСЫНА НЕМЕСЕ
УӘКIЛЕТТI ОРГАННЫҢ АУМАҚТЫҚ БӨЛІМШЕСІНЕ
БЕРІЛЕДІ.

Орындаған: Женисбек.А
МЫНА ЖАҒДАЙЛАРДА:

1) аңшы куәлігінсіз;
2) аңшы куәлігінде тиісті жылға аң аулау құқығына рұқсат беру үшін Қазақстан

Республикасының салық заңнамасында белгілеген мемлекеттік баждың төленгені
туралы белгісіз;
3) iшкi iстер органдарыны ң аңшылық атыс қаруын сақтау және алып жүру

құқығына берген рұқсатынсыз, ал шетелдiк азаматтарға - iшкi істер органдарының
Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге және Қазақстан Республикасының
аумағынан әкетуге аңшылық атыс қаруын әкелуге және әкетуге берген рұқсатынсыз;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен тiркеуден
өткiзiлмеген аушы жыртқыш құстармен;
5) егер уәкілетті орган өзгеше белгілемесе, а ңшылы қ алқаптардың резервтiк қорында;

6) аңшылық шаруашылығы субъектісімен шарт жасаспай кәсiпшiлiк мақсатта;

7) қолданылуы осы Ережеде көзделмеген олжалау құралдарымен;

8) тегiс ұңғылы аңшылық қаруын қолданып, елдi мекендердiң жерлерiнде, сондай-а қ

олармен іргелес аумақтарда, олардың айналасында екі шақырым және ойық ұңғылы
аңшылық қаруын қолданып үш шақырым радиуста;
иттердi құтқару үшiн iндердi қазуды қоспағанда, жануарлардың тұрағын бұзып және

зақымдап;
9) уәкілетті органның рұқсатынсыз өнеркәсiп, көлiк, байланыс, қорғаныс
жерлерiнде;
10) өнiм жинау аяқталғанға дейiн ауыл шаруашылығы дақылдары егілген жерлерде;
11) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен табиғатты
пайдаланудың жекелеген түрлеріне жол берiлетiн аумақтарды қоспағанда, ерекше
қорғалатын табиғи аумақтарда;
12) қозғағышын iске қосып, авиа-, авто-, мотокөлiк құралдарын, қарда жүретiн
техниканы (қасқыр аулауды қоспағанда), шағын көлемдi кемелердi, әуесқойлық
(спорттық) мақсаттарда;
13) алкогольмен немесе есірткі заттармен масаю немесе өзге де түрдегі интоксикация
жағдайындағы адамның;
14) мүшкiл және дәрменсіз күйге ұшыраған (дауылдан, су тасқынынан, өрттен бас
сауғалаған, су айдындары арқылы жүзіп өту кезінде, көктайғақта, аштықтан
тұралаған, жылым суларды паналаған суда жүзетiн құстарға) жануарларға;
15) жануарлардың сирек кездесетiн және құрып кету қаупі төнген түрлеріне (оларды
Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес олжалау жағдайларынан басқа);
16) өзен құндызына, кәмшатқа, күзенге, су тышқанына аңшылық қаруды
қолданып;
17) кейiннен қалпына келтiре отырып, аң аулайтын
18) өзен құндызы тұрғызған бөгеттерді бұзып;
19) түнгi көздеуіштерді және дыбыссыз атуға арналған құрылғыларды, лазерлiк
нысана көрсеткiштерді қолданып;
20) жарықтандыру аспаптарын қолданып;
21) дыбыс шығарғыш электрондық құрылғыларды қолданып;
22) пневматикалық, лақтыратын қаруды қолданып (жануарлар дүниесi
объектiлерiн иммобилизациялауға және егуге байланысты ғылыми-зерттеу және
алдын алу жұмыстарын жүргiзу үшiн садақтар мен арбалеттерді пайдаланудан
басқа);
23) сауыт бұзатын, өртегіш немесе жарғыш қуаты, ауыртпалық орталығы
ауыстырылған оқтары бар патрондарды қолданып;
24) тегiс ұңғылы аңшылық мылтығына қолдан жасалған иір ойықты салмалы
(қосалқы) ұңғыны қолданып;
25) бос жерлерді, су бетiндегі өсiмдiктердi жағумен, басқа да өсімдiктерді т үбiрiмен
қопарып және жойып;
26) өздiгiнен атылатын қаруды, қысқышты, қаусырманы, қапсырманы, кескiштi
қолданып, құлама, аулау орларын құрып, адам байқамайтын айқындаушы
белгілерінсіз ірі қақпандарды, шатырларды, бастырмаларды, iлмектердi,
найзаларды, сүңгі құс желiмін орнату жолымен, түтін салып, жылтыр мұзға,
қатқыл мұзға, терең қарға және топырағы жабысқақ сортаңға, шабылған
қамысқа айдап шығарып, аюды, тұяқты жануарларды және құстарды аулау
кезiнде қақпанды қолданып, қоршауға алып, тағамен аулап;
27) торларды қолданып; су құю арқылы iнінен шығарып (уәкiлеттi органмен келісiм
бойынша жабайы жануарларды мекенiн ауыстыру немесе оларды қолда ұстау үшін
оларды аулауды қоспағанда);
28) жарылғыш құрылғыларды, химиялық және улы заттарды қолданып, уәкiлеттi
органмен немесе оның аумақтық бөлімшесімен келiсім бойынша тышқан тектес
кемiргiштердi (саршұнақтарды, сұр егеу құйрықтарды, аламандарды) жойған кезде,
сондай-ақ жануарлардың құтыру эпизоотиясы және басқа аурулары жағдайында улы
химикаттарды қолдануды қоспағанда;
29) жануарлар түрлерін рұқсатта көрсетілген мөлшерден тыс және рұқсатта
көрсетiлмеген жануарлардың басқа түрлерiн олжалау жолымен;
30) аңшылық шаруашылығы субъектісінің жолдамасынсыз;
31) басқа елдерден әкелінген аушы жыртқыш құстарды пайдалана отырып а ң аулау
объектілері болып табылатын жануарлар түрлеріне;
32) бүйірден (сақинадан) от алатын оққа арналған бес бүтін оннан алты миллиметр
калибрлі иір ойықты қаруды қолданып, әуесқойлық (спорттық) мақсатта суырға;
33) қорықшының немесе жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану
жөніндегі мемлекеттік инспектор бастап жүрмей тұяқты жануарлар мен қоңыр аюға;
34) көктемгі аң аулау кезінде аталық үйректі алдамшы үйрексіз немесе тұлыпсыз аулау;
35) тыныштық аймақтары мен өсімін молайту учаскелерінде аң аулауға тыйым
салынады.
АҢ АУЛАУДЫ ЖҮРГIЗУ МЕРЗIМДЕРI

Жануарларды ң таралымдарын са қтау, оларды ң
өсiмiн молайтуға қолайлы жа ғдайларды қамтамасыз
ету және шаруашылы қ пайда табу ма қсатында
Қазақстан Республикасында осы Ережеге
11-қосымшаға сәйкес аң аулау мерзiмдерi белгiленедi
Уәкілетті органны ң аума қты қ б өлімшелері а ң
аулауды ашу туралы ж әне өңiрдi ң таби ғи-климатты қ
жағдайларына байланысты осы Ережеде белгiленген
мерзiм шегiнде к өктемгі а ң аулауды ң басталуын
күнтiзбелiк 15 к үнге дейiн не ғұрлым кеш мерзiмге
ауыстыру туралы да шешiм қабылдайды.
Қ аза қ стан Республикасыны ң аума ғында жануарларды аулауды өткізу мерзiмдерi

Жануарлар түрлері Аң аулау мерзiмдерi

Су тышқан (ондатра) 1 қазан - 15 ақпан
Кәдiмгi тиiн 20 қазан - 15 ақпан
Жанат тектес ит, қарсақ, түлкi, 1 қараша - 15 ақпан (аң аулайтын
бұлғын, құну, сарғыш күзен, ақ ит түрлерімен және аушы
қалақ, ақкiс, сары күзен, сасық жыртқыш құстармен қарсақ,
күзен, американ су күзенi, түлкі және қоян аулау солтүстiк
кәмшат (ортаазиялықтан аймақта** 
басқасы), 15 қазаннан бастап аулау)
Сiлеусiн (түркістандықтан
басқасы), жанат, қоян (құм қоян,
ақ қоян, ор қоян)
Зорман (сары тышқан) ұйқыдан шыққаннан бастап - 30
сәуiрге дейін
Шалшықшылар, жылқышы 1 шілдеден бастап 30 қарашаға дейін
(аталық жылқышыны көктемгі аулауға
1 наурыз-30 сәуір кезеңінде 15
күнтізбелік күннен аспайтын мерзімге
рұқсат етіледі)
Бөдене, кептер, түркептер 20 тамыздан бастап 30 қарашаға дейін (аң
аулайтын иттермен және қыран құстармен
15 шілдеден бастап ұшып кеткенге дейін
бөдене аулау)
Маймаққаз, қаз*, қарашақаз, үйрек*, қыркүйектің алғашқы сенбісінен бастап 30
қасқалдақ қарашаға солтүстік өңірлер бойынша**, 15
желтоқсанға дейін оңтүстік өңірлер
бойынша *** (аталық үйректерді көктемгі
аулауға
1 наурыз - 15 мамыр кезеңінде
15 күнтізбелік күннен аспайтын мерзімге
рұқсат етіледі)
Шiл (аққұр, тундралық, сұр, дала шiлi, қыркүйектің алғашқы сенбісінен - 15
сақалды шiл), шіл қарашаға дейін (аулайтын иттермен және
аушы құстармен 15 тамыздан бастап)
Құр қыркүйектің алғашқы сенбісінен - 30
қарашаға дейін солтүстік аймақтар
бойынша**, 15 желтоқсанға дейін оңтүстік
аймақтар бойынша *** (аталық құрларды
көктемгі аулауға 
1 наурыз - 5 мамыр кезеңінде
15 күнтізбелік күннен аспайтын мерзімге
рұқсат етіледі)
Қоңыр аю (тянь-шань аюынан басқа) қыркүйектің алғашқы сенбісінен - 30 қараша
аталықтары мен қысыр қалған аналықтарын
көктемгi аулауға 15 сәуір - 15 мамыр кезеңiнде 15
күнтізбелік күннен аспайтын мерзiмге рұқсат
етiледi

Борсық қыркүйектің алғашқы сенбісінен - 31
желтоқсан
Марал, аскания бұғысы, қабан, құдыр, 1 қыркүйек - 31 желтоқсан
бұлан
Сібір елігі 20 қыркүйектен бастап 31 желтоқсанға
дейін (аталығына 1 тамыздан бастап)
Сібір тау ешкісі 1 қыркүйектен бастап 31 желтоқсанға
дейін (аталығына 1 тамыздан бастап)
ЕСКЕРТПЕ:
* - ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚЫЗЫЛ КІТАБЫНА ЕНГІЗІЛГЕН
ТҮРЛЕРДЕН БАСҚА.
** - СОЛТҮСТІК АЙМАҚ: АҚМОЛА, АТЫРАУ, БАТЫС ҚАЗАҚСТАН,
ҚОСТАНАЙ, ПАВЛОДАР, СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСТАРЫ,
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ОСАКАРОВКА, БҰҚАР ЖЫРАУ, НҰРА,
ҚАРҚАРАЛЫ, АБАЙ АУДАНДАРЫ, ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ
КҮРШІМ, КӨКПЕКТІ, КАТОНҚАРАҒАЙ, ЖАРМА, ҰЛАН, АБАЙ, ЗЫРЯН,
ГЛУБОКОЕ, ШЕМОНАИХА, БОРОДУЛИХА, БЕСҚАРАҒАЙ АУДАНДАРЫ,
СОНДАЙ-АҚ СЕМЕЙ ЖӘНЕ РИДДЕР ҚАЛАЛАРЫНЫҢ ӘКІМШІЛІКТЕРІНЕ
БАҒЫНЫСТАҒЫ ЖЕРЛЕРІ.
*** - ОҢТҮСТІК АЙМАҚ: АЛМАТЫ, ЖАМБЫЛ, ҚЫЗЫЛОРДА, МА ҢҒЫСТАУ,
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСТАРЫ, ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНЫҢ
ЖАҢААРҚА, ШЕТ, АҚТОҒАЙ, ҰЛЫТАУ АУДАНДАРЫ, ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН
ОБЛЫСЫНЫҢ АЯГӨЗ, ТАРБАҒАТАЙ, ЗАЙСАН, ҮРЖАР АУДАНДАРЫ.

Ұқсас жұмыстар
«Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы»
Құстарды қорғау
Қазақстанда мекендейтін сүтқоректілер
Келісу - келіспеу эссесі
Қызыл кітап және биологиялық алуан түрліліктіқорғаудағы ролі
Қазақстан Республикасындағы ветеринария саласы
ВЕТЕРИНАРИЯ САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ
Ветеринария мамандығы
Бала тәрбиесіндегі халықтық ұстанымдар (экологиялық тәрбие)
Темір жол, автокөлік, әуе көліктерін және құрал жабдықтарды, тараларды ветеринариялық-санитариялық өндеу
Пәндер